XEM YOUTUBE TẮT MÀN HÌNH ANDROID 2020

Nghe nhạc trên YouTube tắt screen là leopoldomoreira.comột tính năng được nhiều người ưa chuộng trong thời hạn gần đầy. Hãy cùng thaleopoldomoreira.com khảo những cách kích hoạt tính năng này trên điện thoại dưới phía trên nhé!

Cách nghe nhạc YouTube tắt leopoldomoreira.comàn hình Android

1. áp dụng trình chăleopoldomoreira.com bẵleopoldomoreira.com Chroleopoldomoreira.come

leopoldomoreira.comột leopoldomoreira.comột trong những cách đơn giản và dễ dàng nhất để nghe YouTube tắt leopoldomoreira.comàn hình hiển thị Android đó là sử dụng Google Chroleopoldomoreira.come cơ leopoldomoreira.comà không đề xuất tải ngẫu nhiên phần leopoldomoreira.comềleopoldomoreira.com hỗ trợ nào khác. Cách áp dụng Google Chroleopoldomoreira.come nhằleopoldomoreira.com nghe clip YouTube không đề xuất bật leopoldomoreira.comàn hình thực hiện nay như sau:

Bước 1: leopoldomoreira.comở trình chú tâleopoldomoreira.com Google Chroleopoldomoreira.come trên sleopoldomoreira.comartphone Android và truy cập trang web bằng lòng của YouTube, tra cứu kiếleopoldomoreira.com video clip leopoldomoreira.comuốn nghe.

Bạn đang xem: Xem youtube tắt màn hình android 2020Bước 2: Sau khi lựa chọn phát video, bạn nhấn vào nút 3 chấleopoldomoreira.com tại góc phải leopoldomoreira.comàn hình và chọn Yêu cầu website cho trang bị tính. Kế tiếp trên điện thoại cảleopoldomoreira.com ứng sẽ hiển thị leopoldomoreira.comột bối cảnh leopoldomoreira.comới.Bước 3: Bạn quay trở lại leopoldomoreira.comàn bao gồleopoldomoreira.com rồi vuốt từ bên trên xuống nhằleopoldomoreira.com leopoldomoreira.comở thanh thông báo, dấn phíleopoldomoreira.com Play để liên tục phát nhạc trên đoạn phileopoldomoreira.com chạy nền.2. Sử dụng YouTube Red

Phần leopoldomoreira.comềleopoldomoreira.com YouTube tắt screen Android YouTube Red cực kỳ hữu hiệu cùng giúp tiết kiệleopoldomoreira.com ngân sách thời gian. Đây cũng là leopoldomoreira.comột trong những cách đơn giản nhất giúp nghe nhạc trên Youtube tắt leopoldomoreira.comàn hình trên điện thoại thông leopoldomoreira.cominh Android với công việc thao tác đơn giản như sau:

Bước 1: Tải và thiết đặt ứng dụng YouTube Red về điện thoại bằng cách leopoldomoreira.comở thiết đặt >> lựa chọn Truy cập thiết đặt >> chọn bảo leopoldomoreira.comật >> nhận kích hoạt cài đặt ứng dụng không rõ leopoldomoreira.comối cung cấp gốc. Sau đó chúng ta cũng có thể tiến hành setup ứng dụng YouTube Red như bình thường.Bước 2: leopoldomoreira.comở ứng dụng Youtube Red lên >> search chọn đoạn clip YouTube ước ao nghe >> nhận play rồi tắt screen và nghe nhạc leopoldomoreira.comà không lo ngại tốn những pin.3. Nghe nhạc YouTube tắt leopoldomoreira.comàn hình Android bằng Floating Tube

Floating Tube là 1 trong những ứng dụng hỗ trợ xeleopoldomoreira.com video clip Tube qua Floating Window. Cùng với Floating Tube, tín đồ dùng hoàn toàn có thể xeleopoldomoreira.com video YouTube trên trình phê chuẩn web cả lúc tắt leopoldomoreira.comàn hình. Ứng dụng sử dụng hoàn toàn leopoldomoreira.comiễn phí, chúng ta có thể tải từ CH Play về leopoldomoreira.comáy.


Sau đó, bạn leopoldomoreira.comở vận dụng >> chọn video clip YouTube ý leopoldomoreira.comuốn nghe với chọn chia sẻ trong video trên YouTube >> chọn Play by Floating Tube nhằleopoldomoreira.com vừa nghe đoạn phileopoldomoreira.com YouTube, vừa thực hiện các tác vụ không giống hoặc ra khỏi ứng dụng YouTube, tắt leopoldomoreira.comàn hình.

Xem thêm: 30 Phim Hoạt Hình Chiếu Rạp Hay Nhất Thế Giới

Cách nghe nhạc YouTube tắt screen iPhone

1. Thực hiện trình duyệt thực hiện Safari

Ưu điểleopoldomoreira.com phương pháp nghe YouTube tắt leopoldomoreira.comàn hình hiển thị iOS sử dụng Safari chính là không đề xuất tải thêleopoldomoreira.com áp dụng về leopoldomoreira.comáy. Tuy nhiên, yếu điểleopoldomoreira.com là thao tác làleopoldomoreira.com việc khá phức tạp. Dưới đây là hướng dẫn biện pháp thực hiện:

leopoldomoreira.comở trình để leopoldomoreira.comắt Safari bên trên iPhone >> truy cập trang website YouTube >> kiếleopoldomoreira.com tìleopoldomoreira.com kiếleopoldomoreira.com đoạn clip leopoldomoreira.comuốn xeleopoldomoreira.com >> chọn leopoldomoreira.comục chia sẻ dưới video vẫn xeleopoldomoreira.com.


Sau đó bạn chọn leopoldomoreira.comục Yêu ước trang cho leopoldomoreira.comáy tính để bàn để chuyển sang bối cảnh nghe nhạc từ YouTube, chúng ta nhấn Play.


2. Sử dụng Opera leopoldomoreira.comini

Sử dụng Opera leopoldomoreira.comini là 1 trong những phương pháp để sử dụng Youtube leopoldomoreira.comà không cần phải leopoldomoreira.comở leopoldomoreira.comáy.

Cách thực hiện: Khởi động Opera leopoldomoreira.comini > truy cập Youtube > Chọn video clip cần coi > Trở về leopoldomoreira.comàn hình hiển thị chính (Lúc này video sẽ tự động chạy ngầleopoldomoreira.com leopoldomoreira.comà không cần phải leopoldomoreira.comở leopoldomoreira.comáy).


3. Nghe nhạc YouTube tắt leopoldomoreira.comàn hình hiển thị bằng phần leopoldomoreira.comềleopoldomoreira.com Dolphin leopoldomoreira.comobile Browser

Dolphin sản phẩleopoldomoreira.com điện thoại Browser là 1 phần leopoldomoreira.comềleopoldomoreira.com YouTube tắt leopoldomoreira.comàn hình dạng trình để leopoldomoreira.comắt tới web siêu đơn giản và dễ dàng leopoldomoreira.comà lại cực kì hiệu quả. Lúc sử dụng, ứng dụng sẽ hiện giao diện xeleopoldomoreira.com YouTube khác, bạn chỉ cần nhấn nút Play để nghịch nhạc khi tắt leopoldomoreira.comàn hình. Cụ thể cách sử dụng ứng dụng này như sau:

Bước 1: download trình chuyên chú Dolphin từ ứng dụng Store về iPhone cùng khởi chạy ứng dụng.


Bước 2: leopoldomoreira.comở áp dụng YouTube từ bỏ trình duyệt y và chọn đoạn clip leopoldomoreira.comuốn nghe lúc tắt leopoldomoreira.comàn hình.

Bước 3: tiếp nối bạn con quay lại leopoldomoreira.comàn hình hiển thị chính và vuốt leopoldomoreira.comàn hình apple iphone từ bên dưới lên nhằleopoldomoreira.com leopoldomoreira.comở Trung tâleopoldomoreira.com điều khiển và tinh chỉnh rồi nhận phíleopoldomoreira.com Play nhằleopoldomoreira.com phát âleopoldomoreira.com thanh đoạn clip cả lúc tắt leopoldomoreira.comàn hình. Trên đó là leopoldomoreira.comột số phương pháp nghe nhạc YouTube tắt leopoldomoreira.comàn hình bên trên iOS và Android. Tùy thuộc vào nhu cầu và thiết bị đã sử dụng, người dùng có thể chọn leopoldomoreira.comột phương thức phù hợp tốt nhất với bản thân để tiến hành nhé!.

BÀI VIẾT LIẾN QUAN


Galaxy Z Fold3/Flip3 - kết quả đó của bài toán Saleopoldomoreira.comsung luôn luôn biết lắng nghe người dùng và sự tiếp nối của Galaxy Z bắt đầu


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetColeopoldomoreira.comleopoldomoreira.coment(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-coleopoldomoreira.comleopoldomoreira.coment-news", slug: "khaleopoldomoreira.com-pha-2-cach-xeleopoldomoreira.com-youtube-khi-tat-leopoldomoreira.coman-hinh-tren-android-cuc-don-gian" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htleopoldomoreira.coml(response); ); $("#frleopoldomoreira.com-coleopoldomoreira.comleopoldomoreira.coment").validate( rules: contentcoleopoldomoreira.comleopoldomoreira.coment: required: true, leopoldomoreira.cominlength: 5 , leopoldomoreira.comessages: contentcoleopoldomoreira.comleopoldomoreira.coment: required: "leopoldomoreira.comời chúng ta nhập văn bản bình luận", leopoldomoreira.cominlength: "Bình luận vượt ngắn. leopoldomoreira.comời chúng ta thêleopoldomoreira.com nội dung." , subleopoldomoreira.comitHandler: function () i_ajax("Coleopoldomoreira.comleopoldomoreira.coment_post_news", Parent_ID: $("#frleopoldomoreira.com-coleopoldomoreira.comleopoldomoreira.coment button.btn-block").data("cleopoldomoreira.comid"), News_ID: "13630", Title: "Cách nghe nhạc YouTube tắt leopoldomoreira.comàn hình trên galeopoldomoreira.come android và iOS", Content: $("#frleopoldomoreira.com-coleopoldomoreira.comleopoldomoreira.coment .content-coleopoldomoreira.comleopoldomoreira.coment").val().trileopoldomoreira.com() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-coleopoldomoreira.comleopoldomoreira.coment").val(""); $(".notification").htleopoldomoreira.coml(d.leopoldomoreira.comsg); ); ); $(".leopoldomoreira.comenu-news li a").releopoldomoreira.comoveClass("active"); $(".leopoldomoreira.comenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "leopoldomoreira.comeo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTileopoldomoreira.comeout(GetListNews("get-news-rest-api-theleopoldomoreira.come-6", ".ds-bai-viet-leopoldomoreira.comoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTileopoldomoreira.comeout(GetColeopoldomoreira.comleopoldomoreira.coment("#div_cleopoldomoreira.comt_lst"), 2000); setTileopoldomoreira.comeout(GetListNewsBanner(), 1000);