Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 6

Trọn cỗ từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 1 – My new school được tổng phù hợp và chia sẻ bởi leopoldomoreira.com sẽ giúp các em học sinh củng nỗ lực vững vàng kỹ năng tiếng Anh đang học.

Từ vựng là một trong những phần vô cùng đặc trưng trong tiếng Anh, ghi ghi nhớ từ vựng giờ đồng hồ Anh tốt là các em đã thành công đến một nửa rồi.

Bạn đang xem: Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 6

Hôm nay, các em hãy cùng leopoldomoreira.com mang đến với bài tự vựng giờ Anh lớp 6 thứ nhất thuộc sách giáo khoa tiếng Anh 6 chương trình mới, tất cả chủ đề “Ngôi trường mới của tớ” nhé!

 

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 1 – My new school

 

*

 

Từ mới

Phiên âm

Từ loại

Định nghĩa

1. Activity

/ækˈtɪvəti/

n

hoạt động

2. Art 

/ɑːt/ 

n

nghệ thuật

3. Backpack 

/ˈbækpæk/ 

n

ba lô

4. Binder 

/ˈbaɪndə(r)/ 

n

bìa hồ sơ

5. Boarding school 

/ˈbɔːdɪŋ skuːl/ 

n

trường nội trú

6. Borrow 

/ˈbɒrəʊ/ 

v

mượn, vay

7. Break time 

/breɪk taɪm/ 

n

giờ ra chơi

8. Chalkboard 

/ˈtʃɔːkbɔːd/

n

bảng viết phấn

9. Classmate

/ˈklɑːsmeɪt/ 

n

bạn cùng lớp

10. Calculator 

/ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/ 

n

máy tính

 

11. Compass 

/ˈkʌmpəs/ 

n

compa

12. Creative 

/kriˈeɪtɪv/ 

adj

sáng tạo

13. Diploma 

/dɪˈpləʊmə/ 

n

bằng, giấy khen

14. Equipment 

/ɪˈkwɪpmənt/

n

thiết bị

15. Excited 

/ɪkˈsaɪtɪd/ 

adj

hào hứng, phấn khích

16. Folder 

/ˈfəʊldə(r)/ 

n

bìa đựng tài liệu

17. Greenhouse

/’griːnhaʊs/

n

nhà kính

18. Gym

/dʒɪm/ 

n

phòng lũ dục

19. Healthy 

/ˈhelθi/ 

adj

khỏe mạnh

20. Help 

/help/ 

v

giúp đỡ

 

21. History 

/ˈhɪstri/ 

n

lịch sử

22. Ink 

/iŋk/ 

n

mực

23. Ink bottle

/iŋkˈbɒtl/ 

n

lọ mực

24. International 

/ɪntəˈnæʃnəl/

adj

thuộc về quốc tế

25. Interview 

/ˈɪntəvjuː/

n

cuộc bỏng vấn, bỏng vấn

26. Judo

/ˈdʒuːdəʊ/ 

n

môn võ ju-đô (của Nhật)

27. Kindergarten 

/ˈkɪndəgɑːtn/

n

nhà trẻ

28. Knock 

/nɒk/ 

v

gõ cửa

29.

Xem thêm: Tải Camera 360 Về Máy Điện Thoại Miễn Phí Phiên Bản Mới Nhất

Lecturer 

/ˈlektʃərər/ 

n

giảng viên

30. Locker 

/ˈlɒkə(r)/ 

n

tủ bao gồm khóa

 

31. Mechanical pencil 

/məˈkænɪkl ˈpensl/

n

bút chì kim

32. Neighbourhood

/ˈneɪbəhʊd/ 

n

hàng xóm, vùng lạm cận

33. Notepad

/ˈnəʊtpæd/

n

sổ tay

34. Overseas 

/əʊvəˈsiːz/ 

adj

ở nước ngoài

35. Pencil sharpener 

/ˈpensl ˈʃɑːpənər/ 

n

gọt cây viết chì

36. Physics 

/ˈfɪzɪks/ 

n

môn đồ dùng lý

37. Playground

/ˈpleɪgraʊnd/

n

sân chơi

38. Pocket money

/ˈpɒkɪt ˈmʌnɪ/ 

n

tiền tiêu vặt

39. Poem

/ˈpəʊɪm/ 

n

bài thơ

40. Private tutor

/ˈpraɪvət ˈtjuːtə(r)/

n

gia sư riêng

 

41. Pupil 

/ˈpjuːpil/ 

n

học sinh

42. Quiet 

/ˈkwaɪət/ 

adj

yên tĩnh, yên lặng

43. Remember 

/rɪˈmembə(r)/ 

v

ghi nhớ

44. Rubber

/ˈrʌb·ər/ 

n

cục tẩy

45. Ride 

/raɪd/ 

v

đi xe

46. Schoolbag

/ˈskuːlbæg/

n

cặp xách

47. School lunch

/ˈskuːl lʌntʃ/ 

n

bữa nạp năng lượng trưa nghỉ ngơi trường

48. School supply 

/ˈskuːl səˈplaɪ/ 

n

dụng cố học tập

49. Science 

/ˈsaɪəns/

n

môn Khoa học

50. Share

/ʃeə(r)/ 

v

chia sẻ

51. Spiral notebook

/ˈspaɪrəl ˈnəʊtbʊk/

n

sổ, vở gáy xoắn/ lò xo

 

52. Student 

/stjuːdənt/ 

n

học sinh

53. Surround 

/səˈraʊnd/ 

v

bao quanh

54. Swimming pool

/ˈswɪmɪŋ puːl/ 

n

bể bơi

55. Teacher

/ˈtiːtʃə(r)/ 

n

giáo viên

56. Textbook

/ˈtekst bʊk/

n

sách giáo khoa

57. Uniform

/ˈjuːnɪfɔːm/ 

n

bộ đồng phục

 

Trên phía trên là nội dung bài viết “Tổng hợp không thiếu thốn từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 1 – My new school” của leopoldomoreira.com – học tiếng Anh qua phim phụ đề tuy vậy ngữ. Hy vọng bài viết này có ích với những em.

 

Chúc những em tiếp thu kiến thức thật tốt và thêm yêu thương môn giờ Anh! Đừng quên lép thăm leopoldomoreira.com thường xuyên để update những con kiến thức hữu ích nhưng cũng không kém phần độc đáo nhé!

 

Sách audio tiếng Anh lớp 6 unit 1 – My new school

 

Trọn bộ triết lý và bài bác tập giờ Anh lớp 6 unit 1: “My new school” có đáp án