Từ điển tiếng việt anh

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển tiếng việt anh

*
*
*

Từ điển Việt Anh.Vietnamese-English Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu vãn nghữ pháp

Bạn có thể thiết đặt app ứng dụng từ điển bên trên Windows để tra từ điển dễ dàng khi gọi văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, bạn học rộng lớn biết các (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ Anh sách vở
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ bỏ điển auto
composite external symbol dictionary : từ điển ký kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển cam kết hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : từ bỏ điển diễn tả
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : vật dụng tự tự điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển cam kết kiệu bên cạnh
frequency dictionary : tự điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ trang bị từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ điển dữ liệu tích thích hợp
machine dictionary : từ bỏ điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : từ điển bao gồm
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển định vị lại
relocation dictionary : từ điển tái định vị
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Bảng Quy Đổi Điểm Toeic Quy Đổi Ra Ielts Bậc Mấy? Quy Đổi Điểm Toeic Sang Ielts, Toefl Và Cefr

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish