TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 BÀI 21

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 bài bác 21 (có đáp án): kiến tạo Chủ nghĩa làng mạc hội ở miền bắc bộ (phần 1)

A. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

B. Tw Đảng và chính phủ trở về Thủ đô.

C. Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô.

D. Tên quân nhân Pháp sau cùng rút ngoài Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Câu 2.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

Pháp thực hiện rút quân khỏi miền nam bộ Việt phái nam trong toàn cảnh nào ?

A. Tất cả mọi lao lý được phương pháp tại hiệp định đã được hoàn tất.

B. Pháp đang hoàn tất bàn giao mọi nhiệm vụ thi hành hiệp nghị Giơ– ne–vơ cho tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp đã xúc tiến mọi việc cho công cuộc thống nhất quốc gia bằng con phố tổng tuyển chọn cử hai miền.

D. Vô cùng nhiều pháp luật ghi trong hiệp định Giơ-ne-vơ chưa được hoàn tất.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Điền từ còn thiếu trong câu nói sau của nước ngoài trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ nay về sau, vấn đề bức thiết không phải là than tiếc nuối dĩ vãng, nhưng mà là tận dụng thời cơ để việc thất thủ Bắc nước ta không mở đường đến ..... Bành trướng sống Đông nam giới Á và tây-nam Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa cùng sản.

C. Giải pháp mạng hóa giải dân tộc.

D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Hiển thị đáp án

Câu 4. tình hình chung của bí quyết mạng vn sau năm 1954 ?

A. Việt nam đã xong cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Việt nam đã hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc.

C. đơn vị nước đã dứt cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. Một ít nước đã dứt cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Vấn đề ruộng đất mang đến dân cày đã được xác định lần đầu tiên trong văn khiếu nại nào của Đảng ?

A. Cương cứng lĩnh chủ yếu trị trước tiên

B. Luận cương bao gồm trị đầu tiên.

C. Nghị quyết họp báo hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng tháng 10/1930.

D. Quyết nghị Đại hội Đảng nước ta lần thứ I (3/1935).

Hiển thị đáp án

Câu 6. cho tới năm 1956, ta đã tiến hành bao nhiêu đợt cải cách ruộng đất ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Hiển thị đáp án

Câu 7. Thành tựu bự của cải tân ruộng đất 1954 - 1956 là :

A. Đã xử lý được 81 vạn héc-ta ruộng đất cho những hộ nông dân.

B. Rộng 2,5 triệu hộ gia đình nông dân việt nam được cấp cho ruộng đất.

C. Thủ tiêu trọn vẹn thế lực tài chính của ách thống trị địa nhà trong nông xóm Việt Nam.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Trong quá trình thực hiện cải tân ruộng đất ta đang :

A. Quy nhầm, quy sai một vài nông dân, cán bộ, đảng viên thành địa chủ.

B. Không quan sát nhận chính xác những địa nhà tham gia chống chiến, thế hệ trên có công với giải pháp mạng.

C. Không nắm rõ phân định nguyên tố giai cấp, vận dụng máy móc giáo điều.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 9. vào thời kì dị phục ghê tế, ta có được những thành tựu gì ?

A. Năm 1957, ta đã xử lý được nàn đói gớm niên sinh sống Miền Bắc.

B. Năm 1957, ta đã hồi phục và xây bắt đầu 97 xí nghiệp, nhà máy sản xuất lớn vì chưng nhà nước quản lí trên toàn Miền Bắc.

C. Năm 1957, ta sẽ đặt quan hệ bán buôn với 27 nước.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Nhiệm vụ thiết yếu của phương pháp mạng miền bắc trong 3 năm 1958 - 1960 là :

A. Hoàn thành cách mạng ruộng đất.

B. Tập trung cải sinh sản quan hệ sản xuất.

C. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển tài chính xã hội.

D. Dứt cách mạng ruộng đất, những bước đầu tiên xây dụng cơ sở vật hóa học cho nhà nghĩa xóm hội.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Khâu thiết yếu của công cuộc tôn tạo quan hệ tiếp tế Xã hội chủ nghĩa ở miền bắc trong năm 1958 – 1960?

A. Thành lập và hoạt động các doanh nghiệp công yêu thương nghiệp tư bạn dạng tư doanh.

B. Vận động bắt tay hợp tác hoá trong cung cấp nông nghiệp.

C. Trở nên tân tiến thành phần kinh tế tài chính quốc doanh.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Đến năm 1960, việc làm phát triển tài chính - làng mạc hội ở miền bắc bộ đã đạt được thành tựu gì ?

A. Thành lập được 172 xí nghiệp sản xuất lớn do trung ương quản lí.

B. Sản xuất được 192 xí nghiệp sản xuất lớn vì chưng địa phương quản lí lí.

C. Thành lập 500 xí nghiệp sản xuất lớn do tw quản lí.

D. Sản xuất 217 xí nghiệp lớn do trung ương quản lí.

Hiển thị đáp án

Câu 13. mô hình hợp tác thôn được xây dựng giữa những ngành tài chính nào ở khu vực miền bắc nước ta ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải.

B. Nntt và bằng tay thủ công nghiệp.

C. Nông nghiệp, thủ công nghiệp, yêu mến nghiệp.

D. Thủ công, yêu quý nghiệp cùng công nghiệp.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Thành tựu của giải pháp mạng miền Bắc trong những năm 1954 – 1960?

A. Căn phiên bản xóa bỏ thành phần tách lột vào đời sống kinh tế xã hội.

B. Cách tân và phát triển các hợp tác và ký kết xã nông nghiệp, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an toàn đời sinh sống vật chất và ý thức cho nhân dân.

C. Cách đầu cải cách và phát triển thành phần kinh tế quốc dân.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 15. giữa những năm 1958 – 1960, biện pháp mạng nước ta đã phạm sai lầm gì ?

A. Nóng vội

B. Vi phạm luật nguyên tắc dân chủ tự nguyện

C. Dập khuôn, giáo điều

D. Tất cả các ý bên trên

Hiển thị đáp án

Câu 16. Từ năm 1954, tw Đảng đã xác định nhiệm vụ của giải pháp mạng miền nam là gì ?

A. Đấu tranh bao gồm trị phòng Mĩ - Diệm, đòi thi hành hiệp định Giơnevơ, giữ gìn hoà bình, đảm bảo an toàn và phát triển lục lượng giải pháp mạng.

B. Đấu tranh vũ trang phòng Mĩ - Diệm, dứt giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, đưa toàn quốc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

C. Đấu tranh hoà bình chống chính sách độc tài gia đình trị của anh em Ngô Đình Diệm, tiến cho tới thống nhất đất nước bằng con đường tổng tuyển cử trường đoản cú do.

D. Thực hiện cuộc nội chiến chống Mĩ, kết thúc sự nghiệp giải hòa dân tộc, thống nhất đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 17. Tại sao trong số những năm 1954 - 1958, phương pháp mạng.Miền Nam nhà trương đấu tranh chính trị kháng Mĩ - Diệm ?

A. Vị lực lượng giải pháp mạng miền nam lúc đó còn non yếu, chưa thể triển khai đấu tranh vũ trang.

B. Vị lúc đó kẻ thù còn chưa dám đánh lực lượng giải pháp mạng bằng vũ lực.

C. Do ta tôn trọng, nghiêm túc chấp hành hiệp nghị Giơnevơ, nhà trương phụ thuộc cơ sở pháp lí quốc tế để đấu tranh bao gồm trị với địch là nhà yếu.

D. Vì lúc này đấu tranh bằng quân sự sẽ không đưa lại chiến thắng như ta mong muốn muốn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 18. Phong trào Hoà bình được ban đầu khi làm sao ? Ở đâu ?

A. Mon 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Mon 8/1955, tp sài gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, sài thành - Chợ Lớn.

D. Mon 8/1955, Huế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 19. Phong trào đấu tranh chủ yếu trị ở Miền Nam giữa những năm 1954 - 1958 đã:

A. Có tác dụng suy yếu hệ thống chính quyền địch ở những đô thị.

B. Tập hợp dân chúng trong một chiến trường chống Mĩ - Diệm rộng lớn.

C. Làm thất bại chế độ "tố cộng, khử cộng" của Mĩ - Diệm.

D. Những bước đầu làm thất bại thủ đoạn biến miền nam bộ Việt nam giới thành trực thuộc địa của nhà nghĩa thực dân new của Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 20. họp báo hội nghị nào của Ban Chấp hành tw Đảng sẽ ra đưa ra quyết định để nhân dân miền nam sử dụng bạo lực cách mạng tấn công đổ tổ chức chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị tháng 1/1958.

B. Hội nghị tháng 1/1959.

C. Hội nghị tháng 11/1958.

D. Hội nghị tháng 11/1959.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 21. Hình thức khởi nghĩa kháng lại thống trị của Mĩ - Diệm vẫn diễn ra thứ nhất ở đâu ?

A. Bến Tre. B. Bình Định, Ninh Thuận.

C. Quảng Ngãi. D. Tây Ninh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 22. Điền tiếp từ không đủ trong câu sau : "Phong trào Đồng khởi đã ghi lại bước cải tiến và phát triển của biện pháp mạng khu vực miền nam chuyển từ cố ... Sang thế... ".

A. Bị động; tiến cổng.

Xem thêm: Lỗi Hư Cảm Biến Xoay Màn Hình Iphone, Chia Sẻ Iphone 5S Lỗi Cảm Biến Xoay Màn Hình

B. Phòng ngự bị đông; tiến công.

C. Giữ gìn lực lượng; tiến công.

D. Bị động; nhà động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 23. mặt trận dân tộc giải phóng khu vực miền nam Việt phái mạnh được thành lập vào lúc nào? chỗ nào ?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Bình Định.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 24. Ai là người trước tiên giữ chức chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt nam ?

A. Nguyễn Thị Bình. B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát. D. Lẽ Đức Thọ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 25. Ý nghĩa lịch sử vẻ vang của phong trào "Đồng khởi" ?

A. Có tác dụng lung lay toàn cục hệ thống ngụy quyền sử dụng Gòn, mở đường cho việc phát triển liên tục cửa phương pháp mạng miền Nam.

B. Là thắng lợi đánh vết sự lose chủ nghĩa thực dân bắt đầu của Mĩ ở miền nam bộ Việt Nam.C. Là chiến thắng có ý nghĩa sâu sắc chiến lược trước tiên của phương pháp mạng miền Nam, mở đường cho việc phát triển khỏe khoắn của cuộc chiến tranh cách mạng.

D. Đánh lốt bước trở nên tân tiến của bí quyết mạng miền nam từ cố kỉnh giữ gìn lực lượng sang Tổng tiến công bí quyết mạng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 26. Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần vật dụng III của Đảng có điểm lưu ý gì ?

A. Đây là đại hội Đảng trang bị II có hcm tham dự.

B. Đây là đại hội Đảng lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội.

C. Đây là đại hội trước tiên đã đề mặt đường lối gây ra chủ nghĩa buôn bản hội nghỉ ngơi nước ta.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 27. Đại hội Đảng toàn nước lần sản phẩm III đã xác minh vai trò của cách mạng khu vực miền bắc như cố kỉnh nào ?

A. Biện pháp mạng miền bắc bộ có sứ mệnh quyết định so với sự nghiệp thành lập chủ nghĩa xã hội làm việc nước ta.

B. Cách mạng khu vực miền bắc có vai trò quyết định so với công cuộc công nghiệp hoá, văn minh hoá đất nước.

C. Cách mạng miền bắc có vai trò đưa ra quyết định nhất so với sự trở nên tân tiến của giải pháp mạng cả nước.

D. Cách mạng miền bắc có vai trò quyết định nhất so với sự cách tân và phát triển của giải pháp mạng miền Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 28. Sau năm 1954, kim chỉ nam chung của phương pháp mạng hai miền là gì ?

A. Kháng chiến chống Mĩ, giải phóng trọn vẹn Miền Nam.

B. Kháng chiến chống Mĩ ở Miền Nam, thiết kế chủ nghĩa buôn bản hội nghỉ ngơi Miền Bắc.

C. Binh cách chống Mĩ sống Miền Nam, tiến hành cách mạng ruộng đất ở Miền Bắc.

D. Dứt cách mạng dân tộc dân người chủ dân trong phạm vị cả nước, thực hiện hoà bình, thống nhất khu đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 29. Đường lối tiến hành xây dựng nhà nghĩa làng hội ở khu vực miền bắc được khẳng định trong Đại hội Đảng toàn quốc lần đồ vật III?

A. Ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp dịu - mang công nghiệp vơi là căn cơ của nền kinh tế quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ - đem công nghiệp dịu là gốc rễ của nền kinh tế tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng nề làm gốc rễ của nền kinh tế tài chính - ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nặng một bí quyết hợp lí.

D. Phối hợp phát triển công nghiệp với nông nghiệp trồng trọt - lấy nông nghiệp trồng trọt là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 30. Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần sản phẩm công nghệ III của Đảng đã bầu ai làm túng bấn thư thứ nhất?

A. Hồ nước Chí Minh. B. Lê Duẩn.

C. Ngôi trường Chinh. D. Phạm Văn Đồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3