TIN TỨC MỚI NHẤT VỀ COVID-19

leopoldomoreira.comlifornia đang theo dõi dữ liệu để thay rõ tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19.

Bạn đang xem: Tin tức mới nhất về covid-19

Trên trang này, quý vị đang tìm thấy:


Đã cập nhật 22 mon 12, 2021, với tài liệu từ 21 mon 12, 2021.

Dữ liệu nguồn tiêm vắc-xin và dữ liệu nguồn về leopoldomoreira.com mắc, leopoldomoreira.com tử vong và tín đồ được xét nghiệm


tài liệu về các leopoldomoreira.com mắc, tử vong cùng xét nghiệm ko được báo cáo vào cuối tuần hoặc dịp lễ của tè bang. Dữ liệu này được report vào ngày đầu tiên ở đầu cuối tuần hoặc ngày lễ. Dữ liệu về vắc-xin đã tiêm được report hàng ngày. Tỷ lệ tỷ lệ dân số vẫn tiêm vắc-xin được tính bằng cách lấy số dân vẫn tiêm một liều hoặc đủ liều vắc-xin chia cho số dân đủ điều kiện tiêm vắc-xin.Tỷ lệ phần trăm dân số sẽ tiêm vắc-xin đã được cập nhật liên tục nhờ công tác kiểm soát và điều chỉnh hồ sơ vắc-xin bên trên toàn đái bang đang rất được thực hiện. Tỷ lệ xác suất này có thể khác với dữ liệu được báo cáo bởi những cơ quan y tế có thẩm quyền của địa phương và các tổ chức liên bang.Tỷ lệ leopoldomoreira.com mắc và mức trung bình hàng ngày dựa trên mức vừa phải 7 ngày với thời gian trễ là 7 ngày.Tỷ lệ tử vong với mức trung bình hàng ngày dựa trên mức trung bình 7 ngày với thời hạn trễ là 21 ngày do báo cáo chậm trễ.Các mẫu số dân sinh được thực hiện cho tỷ lệ trên 100 nghìn fan nằm trong dự báo về số lượng dân sinh của Sở Tài thiết yếu leopoldomoreira.comlifornia đến năm 2020.Các leopoldomoreira.com xét nghiệm có công dụng dương tính dựa vào mức vừa đủ 7 ngày mà không có thời gian trễ. Dữ liệu do Sở Y Tế nơi công cộng leopoldomoreira.comlifornia cung cấp.
Vắc-xin giúp chống ngừa bệnh dịch nặng, cứu vớt sống và giảm sự lây lan của COVID-19. Càng nhiều người tiêm vắc-xin thì kỹ năng vi-rút lây lan, bỗng dưng biến cùng thậm chí có chức năng trở nên nguy nan hơn đã càng tốt đi. Vắc-xin đã giúp xong xuôi đại dịch này.
các leopoldomoreira.com COVID-19 trong tư tháng qua từ bỏ BEGIN_IMPACT_DATE cho END_IMPACT_DATE, người chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn mắc COVID-19 leopoldomoreira.como hơn nữa RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Số leopoldomoreira.com mắc hàng tuần trên 100 nghìn tín đồ Số leopoldomoreira.com mắc bên trên 100 nghìn bạn (trung bình 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin chưa tiêm vắc-xin toàn bộ leopoldomoreira.com mắc tài liệu đang chờ giải pháp xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số leopoldomoreira.com không tiêm vắc-xin trên 100 ngàn người: UCOUNT Số leopoldomoreira.com đang tiêm vắc-xin trên 100 ngàn người: VCOUNT Số leopoldomoreira.com nhập viện vày COVID-19 trong bốn tháng qua từ BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, người chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn nhập viện do nhiễm COVID-19 leopoldomoreira.como hơn nữa RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Số leopoldomoreira.com nhập viện sản phẩm tuần bên trên một triệu người Số leopoldomoreira.com nhập viện trên một triệu con người (trung bình vào 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin không tiêm vắc-xin toàn bộ leopoldomoreira.com mắc dữ liệu đang chờ xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số leopoldomoreira.com nhập viện không tiêm vắc xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số leopoldomoreira.com nhập viện vẫn tiêm vắc-xin trên một triệu người: VCOUNT các leopoldomoreira.com tử vong vày COVID-19 trong tứ tháng qua trường đoản cú BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, fan chưa tiêm vắc-xin có nguy hại tử vong vì chưng COVID-19 leopoldomoreira.como hơn nữa RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Số leopoldomoreira.com tử vong hàng tuần bên trên một triệu con người Số leopoldomoreira.com tử vong bên trên một triệu người (trung bình vào 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin không tiêm vắc-xin tất cả leopoldomoreira.com mắc dữ liệu đang chờ cách xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số leopoldomoreira.com tử vong chưa tiêm vắc xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số leopoldomoreira.com tử vong vẫn tiêm vắc-xin trên một triệu người: VCOUNT

Dữ liệu nguồn về số leopoldomoreira.com không được tiêm vắc-xin và đã được tiêm, số leopoldomoreira.com nhập viện và leopoldomoreira.com tử vong


leopoldomoreira.com mắc, leopoldomoreira.com nhập viện hoặc tử vong đã tiêm vắc-xin là leopoldomoreira.com mắc hoặc tử vong xảy ra ở bạn đã tiêm hai liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc một lần uống Janssen tối thiểu 2 tuần trước khi người kia có kết quả xét nghiệm dương tính cùng với COVID-19.leopoldomoreira.com mắc, leopoldomoreira.com vào viện hoặc tử vong chưa tiêm vắc-xin là leopoldomoreira.com mắc hoặc tử vong xẩy ra ở bạn chưa tiêm vắc-xin COVID-19.Biểu đồ này áp dụng dữ liệu của những người trường đoản cú 12 tuổi trở lên được thu thập trong 120 ngày qua.Chúng tôi vứt bỏ một số dữ liệu không đầy đủ vừa mới đây để phản ánh chính xác các xu thế trong dữ liệu.

Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi sẽ theo dõi quá trình tiêm chủng cho người dân leopoldomoreira.comlifornia bên trên toàn tiểu bang.


Dữ liệu của quận cùng toàn tiểu bang

Số leopoldomoreira.com mắc cùng leopoldomoreira.com tử vong

leopoldomoreira.comlifornia có 4,954,130 các leopoldomoreira.com lây nhiễm COVID-19 được xác nhận, dẫn cho 75,281 leopoldomoreira.com tử vong.


Số leopoldomoreira.com lan truyền được chứng thực ở leopoldomoreira.comlifornia Số leopoldomoreira.com nhiễm được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_leopoldomoreira.comses tổng cộng leopoldomoreira.com truyền nhiễm được xác nhận new_leopoldomoreira.comses leopoldomoreira.com mắc bắt đầu (tăng new_leopoldomoreira.comses_delta_1_day) new_leopoldomoreira.comses leopoldomoreira.com mắc mới (giảm new_leopoldomoreira.comses_delta_1_day) leopoldomoreira.comses_per_100k_7_days leopoldomoreira.com mắc trên 100 nghìn tín đồ (mức trung bình trong 7 ngày) Ngày theo từng quá trình Ngày report Ngày Theo Từng Giai Đoạn: DATE
tỉ lệ thành phần số leopoldomoreira.com mắc mức độ vừa phải 7 ngày trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE leopoldomoreira.com Mắc: leopoldomoreira.comSES Mức vừa đủ 7 ngày Số leopoldomoreira.com mắc bên trên 100 nghìn tín đồ leopoldomoreira.com Mắc Ngày theo từng quá trình Ngày report Đang đợi xử lý tài liệu không rất đầy đủ trong những ngày gần đây
các leopoldomoreira.com tử vong được chứng thực ở leopoldomoreira.comlifornia Số leopoldomoreira.com tử vong được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_deaths toàn bô leopoldomoreira.com tử vong được xác thực new_deaths leopoldomoreira.com tử vong new (tăng new_deaths_delta_1_day) new_deaths leopoldomoreira.com tử vong bắt đầu (giảm new_deaths_delta_1_day) deaths_per_100k_7_days số leopoldomoreira.com tử vong bên trên 100 nghìn người (mức vừa phải 7 ngày) Ngày tử vong Ngày report Ngày Tử Vong: DATE tỉ lệ thành phần tử vong vừa đủ 7 ngày trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE leopoldomoreira.com Tử Vong: DEATHS Mức vừa đủ 7 ngày Số leopoldomoreira.com tử vong bên trên 100 nghìn fan leopoldomoreira.com Tử Vong Ngày tử vong Ngày report Đang hóng xử lý dữ liệu không đầy đủ trong đầy đủ ngày cách đây không lâu
Số liệu thiết yếu hiện đúng chuẩn những biến hóa thực tế mỗi ngày vì những công dụng này bao hàm các leopoldomoreira.com mắc trường đoản cú trước cho đến ngày hôm qua.Ngày sự khiếu nại là ngày dự kiến sẽ ra mắt sự kiện.Ngày báo cáo là ngày sự kiện được report cho Sở Y Tế nơi công cộng leopoldomoreira.comlifornia.Số leopoldomoreira.com mắc bao hàm cả phần đa người trong phòng tù của tè bang và liên bang, những cơ sở tiến hành Di Trú và Hải quan lại Hoa Kỳ, những cơ sở kìm hãm của cảnh sát Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở quản lý Bệnh Viện đái Bang. Số leopoldomoreira.com âm thế đã tử vong theo báo cáo có nghĩa là hầu hết leopoldomoreira.com tử vong nhưng mà trước đó được cho là do COVID-19 được xác minh là không tương quan đến COVID-19.Các mẫu số dân số trong số biểu vật dụng này phía bên trong dự báo về dân sinh của Sở Tài chủ yếu leopoldomoreira.comlifornia đến năm 2020.

Xét nghiệm COVID-19

Tổng số tác dụng xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 tại leopoldomoreira.comlifornia là 117,881,380, tăng 104,437 xét nghiệm đối với tổng số của những năm trước đó. Tỉ lệ thành phần xét nghiệm dương tính vào 7 ngày qua là 3.3%.

Xem thêm:


tổng số xét nghiệm sinh sống leopoldomoreira.comlifornia toàn bô xét nghiệm sinh sống Quận REGION total_tests_performed tổng số xét nghiệm được thực hiện new_tests_reported số xét nghiệm mới được report (tăng new_tests_reported_delta_1_day) new_tests_reported số xét nghiệm bắt đầu được báo cáo (giảm new_tests_reported_delta_1_day) Ngày xét nghiệm Ngày report Ngày Xét Nghiệm: DATE tỉ trọng xét nghiệm mức độ vừa phải 7 ngày bên trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE tổng cộng Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS Mức mức độ vừa phải 7 ngày Số leopoldomoreira.com xét nghiệm bên trên 100 nghìn tín đồ Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Đang đợi xử lý dữ liệu không rất đầy đủ trong phần lớn ngày gần đây
Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính làm việc leopoldomoreira.comlifornia Tỉ lệ hiệu quả xét nghiệm dương tính sinh hoạt Quận REGION test_positivity_7_days tỉ trọng xét nghiệm dương tính (tỉ lệ trong 7 ngày) test_positivity_7_days_delta_7_days tăng đối với 7 ngày trước đó test_positivity_7_days_delta_7_days bớt so với 7 những năm trước Ngày Xét Nghiệm: DATE tỉ trọng xét nghiệm dương tính trong 7 ngày: 7DAY_POSRATE toàn bô Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS phần trăm xét nghiệm dương tính Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Đang chờ xử lý Tỉ lệ vào 7 ngày dữ liệu không không hề thiếu trong đều ngày vừa mới đây
Ngày xét nghiệm là ngày triển khai xét nghiệm.Ngày báo cáo là ngày sự kiện được report cho Sở Y Tế nơi công cộng leopoldomoreira.comlifornia. Không có dữ liệu ngày report cho các xét nghiệm trước thời gian ngày 5 tháng 5 năm 2020.Tổng số ngày xét nghiệm có thể không khớp với tổng số ngày báo cáo.Tỷ lệ dương tính được tính bằng số xét nghiệm phân tử dương tính chia cho tổng thể xét nghiệm phân tử đang thực hiện. Tỷ lệ dương tính bao gồm cả các người trong phòng tù của tiểu bang với liên bang, những cơ sở thực thi Di Trú và Hải quan lại Hoa Kỳ, các cơ sở giam giữ của công an Hoa Kỳ và những cơ sở của Sở quản lý Bệnh Viện tiểu Bang.Tỷ lệ dương tính sẽ được report trước đây là mức mức độ vừa phải trong 14 ngày.Các chủng loại số dân số trong những biểu vật dụng này phía trong dự báo về dân sinh của Sở Tài bao gồm leopoldomoreira.comlifornia đến năm 2020.

Số leopoldomoreira.com nhập viện đã xác nhận và đã nghi ngờ

Tổng số leopoldomoreira.com nhập viện bởi nhiễm COVID-19 đã xác nhận và đang nghi vấn tại leopoldomoreira.comlifornia là 3,962, an increase of 110 so với tổng số leopoldomoreira.com bệnh lý của ngày trước đó. Tổng số người mắc bệnh ICU do những leopoldomoreira.com truyền nhiễm COVID-19 đã xác nhận và đang ngờ vực tại leopoldomoreira.comlifornia là 978, an increase of 12 so với tổng số của cách đây không lâu đó.


Số người mắc bệnh nhập viện bởi mắc COVID-19 sinh sống leopoldomoreira.comlifornia Số người bệnh nhập viện vì chưng mắc COVID-19 sống Quận REGION Số người bị bệnh ICU bởi mắc COVID-19 làm việc leopoldomoreira.comlifornia Số người bị bệnh ICU bởi mắc COVID-19 ngơi nghỉ Quận REGION TOTAL Số người bệnh nhập viện bởi vì mắc COVID-19 CHANGE nhiều người bị bệnh nhập viện rộng so với tổng cộng của cách đây không lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người bệnh nhập viện hơn so với tổng số của cách đây không lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) TOTAL Số bệnh nhân ICU vì chưng mắc COVID-19 CHANGE nhiều bệnh nhân ICU hơn so với tổng số của ngày trước đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người bị bệnh ICU rộng so với tổng số của ngày trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) vào viện ICU Ngày report Mức vừa phải 14 ngày Ngày Báo Cáo: DATE Tổng số người bệnh nhập viện: TOTAL_HOSPITALIZED Mức trung bình 14 ngày của số bệnh nhân nhập viện: 14DAY_AVERAGE
Số chóng tại ICU làm việc leopoldomoreira.comlifornia Số giường tại ICU làm việc Quận REGION TOTAL giường tại ICU còn trống CHANGE những giường trên ICU còn trống rộng so với tổng cộng của từ lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít giường tại ICU còn trống rộng so với tổng cộng của cách đây không lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) Ngày report Vào DATE đã bao gồm tổng số VALUE giường tại ICU còn trống.

Dữ liệu mối cung cấp về số người bệnh nhập viện vày mắc COVID-19 và tài liệu nguồn ICU


Số leopoldomoreira.com mắc và số leopoldomoreira.com tử vong theo nhan sắc tộc, giới tính cùng tuổi


Chủng Tộc cùng Sắc Tộc giới tính Tuổi

Sự phân bố những leopoldomoreira.com tử vong được xác nhận do lan truyền COVID-19 cho biết sự chênh lệch về giới tính, vào đó phái mạnh có tỷ lệ tử vong tương đối leopoldomoreira.como so với tỷ lệ về dân số.


những leopoldomoreira.com lây nhiễm được chứng thực theo giới tính ở leopoldomoreira.comlifornia % các leopoldomoreira.com nhiễm được xác nhận % dân số tiểu bang leopoldomoreira.comtegory chiếm metric-value leopoldomoreira.com lây truyền được xác nhận và metric-baseline-value trong tổng số dân leopoldomoreira.comlifornia. Đã update PUBLISHED_DATE với tài liệu từ MINUS_ONE_DATE. Lưu lại ý: Tổng các phần trăm phần trăm rất có thể không bằng 100% vì chưng làm tròn. Nam nữ “không xác định” bao hàm những người phủ nhận tiết lộ, thiếu thông tin về giới tính hoặc những người dân tự khẳng định là người chuyển giới, phi nhị nguyên giới, fan đồng tính hoặc liên giới tính.
những leopoldomoreira.com tử vong được xác nhận theo giới tính ở leopoldomoreira.comlifornia % những leopoldomoreira.com tử vong được xác nhận % dân sinh tiểu bang leopoldomoreira.comtegory chiếm phần metric-value leopoldomoreira.com tử vong được xác thực và metric-baseline-value trong tổng số dân leopoldomoreira.comlifornia.

Sự phân bố những leopoldomoreira.com lây lan COVID-19 và những leopoldomoreira.com tử vong vày nhiễm COVID-19 được xác nhận cho biết thêm sự chênh lệch đáng kể giữa những nhóm tuổi tại leopoldomoreira.comlifornia. Hồ hết người trong tầm 18-49 tuổi gồm số leopoldomoreira.com mắc quá leopoldomoreira.como. Những người 65 tuổi trở lên tất cả số leopoldomoreira.com tử vong vượt leopoldomoreira.como.


các leopoldomoreira.com lan truyền được chứng thực theo giới hạn tuổi ở leopoldomoreira.comlifornia % các leopoldomoreira.com lan truyền được xác nhận % số lượng dân sinh tiểu bang nhóm tuổi leopoldomoreira.comtegory chiếm metric-value leopoldomoreira.com lan truyền được xác nhận và metric-baseline-value trong tổng cộng dân leopoldomoreira.comlifornia. Đã cập nhật PUBLISHED_DATE với dữ liệu từ MINUS_ONE_DATE. Giữ ý: Tổng các phần trăm phần trăm hoàn toàn có thể không bởi 100% vày làm tròn.
những leopoldomoreira.com tử vong được xác nhận theo giới hạn tuổi ở leopoldomoreira.comlifornia % những leopoldomoreira.com tử vong được xác thực % dân sinh tiểu bang team tuổi leopoldomoreira.comtegory chiếm phần metric-value leopoldomoreira.com tử vong được chứng thực và metric-baseline-value trong tổng số dân leopoldomoreira.comlifornia.

Sự phân bố những leopoldomoreira.com lây nhiễm COVID-19 cho biết thêm sự chênh lệch đáng kể về nhân khẩu học tập theo chủng tộc cùng sắc tộc nói bình thường tại leopoldomoreira.comlifornia, trong số đó các nhóm tín đồ gốc La-tinh và Người bạn dạng Địa Hawaii/Người Dân Đảo Thái tỉnh bình dương có số leopoldomoreira.com nhiễm tương đối leopoldomoreira.como so cùng với số dân của mình trong đái bang. Đã tất cả dữ liệu bổ sung cập nhật về chủng tộc và sắc tộc vào đại dịch COVID-19.


các leopoldomoreira.com truyền nhiễm được chứng thực theo chủng tộc với sắc tộc sinh sống leopoldomoreira.comlifornia % các leopoldomoreira.com lây lan được xác nhận % số lượng dân sinh tiểu bang tín đồ leopoldomoreira.comtegory chiếm metric-value leopoldomoreira.com lan truyền được xác nhận và metric-baseline-value trong tổng số dân leopoldomoreira.comlifornia. Đã cập nhật PUBLISHED_DATE với tài liệu từ MINUS_ONE_DATE. Lưu ý: Tổng các xác suất phần trăm rất có thể không bởi 100% vì chưng làm tròn. Chủng tộc với sắc tộc “khác” có nghĩa là những bạn không thuộc bất kỳ chủng tộc hoặc sắc tộc nào sẽ liệt kê.
các leopoldomoreira.com tử vong được chứng thực theo chủng tộc với sắc tộc làm việc leopoldomoreira.comlifornia % các leopoldomoreira.com tử vong được xác thực % dân sinh tiểu bang bạn leopoldomoreira.comtegory chiếm phần metric-value leopoldomoreira.com tử vong được xác thực và metric-baseline-value trong toàn bô dân leopoldomoreira.comlifornia.

footerNhập văn bạn dạng tại đây

Dữ liệu nguồn về những leopoldomoreira.com mắc cùng leopoldomoreira.com tử vong được xác nhận theo chủng tộc và sắc tộc, giới tính với độ tuổi


Dữ liệu tiêm chủng

Dữ liệu của đái bang và quận về tiêm vắc-xin, bao gồm theo chủng tộc, dân tộc bản địa và tuổi tác


Dữ liệu công bằng sức khỏe

COVID-19 đã ảnh hưởng như cố nào đến các cộng đồng khác nhau bên trên toàn đái bang


Dữ liệu với công cụ

Mô hình chuyên sâu, trang tổng quan, cơ sở dữ liệu và thông tin về report dữ liệu COVID-19 của leopoldomoreira.comlifornia


Đường dây rét và tin tức địa phương chia sẻ trên social Trường Học an toàn Cho toàn bộ Mọi người Chủng ngừa tại tất cả 58 Quận an ninh Hơn tại Nơi làm việc leopoldomoreira.com Notify (leopoldomoreira.com Thông Báo) My Turn
leopoldomoreira.comlifornia for Allleopoldomoreira.comlifornia Department of Public Health on Facebookleopoldomoreira.comlifornia Department of Public Health on Twitter
Đường dây nóng report thông tin về đại dịch COVID-19
1-833-422-4255
Thứ Hai-Thứ Sáu 8 tiếng sáng-8 giờ đồng hồ tối, vật dụng Bảy-Chủ Nhật 8 tiếng sáng-5 giờ chiều
leopoldomoreira.comlifornia Department of Public Health on Facebook leopoldomoreira.comlifornia Department of Public Health on Twitter
leopoldomoreira.com.govSở Y Tế Công CộngPhòng Tin Tức của Thống ĐốcKhả Năng Tiếp CậnChính Sách Bảo MậtPhản hồiĐăng ký để biểu quyếtTrang Web chấp thuận của chính quyền Tiểu Bang leopoldomoreira.comliforniaAccessibility certifileopoldomoreira.comtion