thì ta luôn có = 2sqrt{a" /> thì ta luôn có = 2sqrt{a" />

TAY TRÁI NẮM TAY PHẢI

Cẳm ứng từ so với dây dẫn thẳng dài

Véc tơ cảm ứng từ

*
*
cảm ứng từ bỏ qua vòng dây tròn

Véc tơ cảm ứng từ

*
*
Cảm ứng từ bỏ qua cuộn dây tròn

Từ trường trong lòng ống dây là từ trường đều. Tại rất nhiều điểm trong thâm tâm ống dây véc-tơ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
=0; b>=0}" class="latex" /> thì ta luôn luôn có
*
= 2\sqrta.b}" class="latex" />

Bất đẳng thức này còn được mở rộng cho tía số không âm a, b, c. Lúc ấy ta có: ví như thì ta bao gồm . 

*
=0; b>=0, c>=0}" class="latex" /> thì ta luôn luôn có
*
= 3\sqrt<3>a.b.c}" class="latex" />

d.Cảm ứng tự tổng phù hợp triệt tiêu.

Cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm triệt tiêu khi:

*
Bàn tay trái

Xác định lực từ tác dụng lên một quãng dây điện.

-Áp dụng công thức tổng quát của định luật pháp Ampe:

Lực trường đoản cú tác dụng lên thành phần dòng năng lượng điện đặt trong sóng ngắn đều, tại đó có chạm màn hình từ là :

*
*
*
*
*
*
*
0} " class="latex" /> cùng ngược chiều khi . Cơ hội đó chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều ngón loại choãi ra.