TẢI TRÌNH DUYỆT MICROSOFT EDGE

leopoldomoreira.com Edge là trình duyệt cấp tốc và an toàn, giúp bạn bảo đảm an toàn dữ liệu, huyết kiệm thời gian và chi phí bạc.

Bạn đang xem: Tải trình duyệt microsoft edge


*
*

Duyệt web bằng leopoldomoreira.com Edge trên những thiết bị

leopoldomoreira.com Edge cần sử dụng được trên những phiên bản được cung ứng của Windows, Linux, macOS, iOS và Android.


*

leopoldomoreira.com Edge mang lại Windows

leopoldomoreira.com Edge là trình duyệt cực tốt cho Windows. Đồng cỗ hóa mật khẩu, mục ưa thích và chế độ thiết lập của bạn trên những thiết bị và ban đầu sử dụng leopoldomoreira.com Edge tức thì hôm nay.

TẢI XUỐNG phiên bản dành mang lại Windows Select

Cũng tất cả trên

Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Windows Server năm 2016 Windows server 2019

*

leopoldomoreira.com Edge cho macOS

leopoldomoreira.com Edge được thiết kế với mang lại cảm xúc thoải mái trên đồ vật Mac. Dễ dãi đồng cỗ mật khẩu, mục hâm mộ và các thiết đặt của chúng ta trên các thiết bị. Cài đặt leopoldomoreira.com Edge xuống có tác dụng trình cẩn thận mới an toàn và đáng tin cậy ngay hôm nay.

TẢI XUỐNG bản dành mang đến macOS

*

leopoldomoreira.com Edge mang lại iOS

leopoldomoreira.com Edge đã sẵn sàng chuẩn bị tải xuống máy iOS của bạn. Đồng cỗ hóa mật khẩu, mục yêu thích và tủ đồ của bạn trên những thiết bị đã đăng nhập. Quét mã QR để setup ứng dụng.


*

leopoldomoreira.com Edge mang lại Android

leopoldomoreira.com Edge đã sẵn sàng chuẩn bị tải xuống thiết bị apk của bạn. Đồng cỗ hóa mật khẩu, mục ưa thích và tủ chứa đồ của chúng ta trên những thiết bị vẫn đăng nhập. Quét mã QR để cài đặt ứng dụng.


Hoàn thành trực tuyến được nhiều việc hơn nhờ leopoldomoreira.com Edge

Trình phê chuẩn giúp bạn dễ dãi duyệt web theo cách của mình.


Duyệt web nhanh hơn

tăng tốc trải nghiệm chú tâm web với tốc độ và hiệu suất sang trọng thế giới, được về tối ưu hóa giúp hoạt động hiệu quả tuyệt nhất với Windows.

TÍNH NĂNG HIỆU SUẤT

Lấy cảm hứng

Khơi nguồn cảm giác cho đầy đủ dự án sáng tạo nhờ các tính năng được thiết kế theo phong cách để cá thể hóa trải nghiệm của doanh nghiệp cho các bước và giải trí.

TÍNH NĂNG NĂNG SUẤT

Duyệt web an ninh hơn

leopoldomoreira.com Edge có tác dụng ngăn chặn các cuộc tấn công hàng nhái và tấn công bằng phần mềm ô nhiễm và độc hại trên Windows 11/10 với kết quả được xếp ở tại mức cao nhất.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

Giới thiệu chính sách trẻ em bên trên Edge

Chế độ chú ý web dành riêng cho trẻ em gồm tính năng đảm bảo tích hợp và thiết kế tùy chỉnh cấu hình để cô bạn chỉ có thể lướt gần như nội dung trên web tương xứng với lứa tuổi.


Giới thiệu về Windows 11

hưởng thụ Windows mới, góp bạn gần gũi với mọi fan và rất nhiều thứ bạn yêu thích.


Which version is best for your Mac?

leopoldomoreira.com Edge has been optimized for both Macs with intel chips (most common) và Macs with táo khuyết chips (some newer Mac models).


Find your Mac's cpu type

Click the Apple logo in the top left corner of your screen. Select About This Mac. A dialog should appear. Make sure the Overview tab is selected. Look for Processor or Chip and check whether it says “Intel” or “Apple”.

To install the browser, you must be the PC administrator và might need to tải về updates to lớn your Windows 10 PC và restart it.

To install the browser, you must be the PC administrator and might need to tải về updates lớn your Windows PC and restart it.


After installation, these terms are also viewable in leopoldomoreira.com Edge at edge://terms.

These license terms are an agreement between you & leopoldomoreira.com Corporation (or one of its affiliates). They apply to lớn this software published by leopoldomoreira.com & any software updates (“Software”) (except to the extent such Software or updates are accompanied by new oradditional terms, in which case those different terms apply prospectively và do not alter your or leopoldomoreira.com’s rights relating to pre-updated Software). IF YOU COMPLY WITH THESE LICENSE TERMS, YOU HAVE THE RIGHTS BELOW.BY DOWNLOADING OR USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS. IF YOU vì NOT ACCEPT THEM, YOU HAVE NO RIGHT TO và MUST NOT tải về OR USE THE SOFTWARE.


1.1.Windows License Terms

. Your installation and use of the Software on any Windows platform shall be governed by the license terms for your leopoldomoreira.com Windows Operating System software (“Windows License Terms”) on which you are using the Software, and those terms are incorporated by reference. If the Software is downloaded from leopoldomoreira.com & labeled preview, insider, beta or pre-release, or is otherwise indicated as not being a final retail version of the Software, the applicable terms in Section 1.2 also apply khổng lồ your use of the Software. Section 1.3 applies lớn your use of other services that may be made available for use through your use of the Software.

1.1.1.Updates

. Notwithstanding above Section 1.1 as applied lớn Windows 7, 8, and 8.1, the terms of the applicable Windows License Terms, or any Windows update settings you have configured, the Software periodically checks for updates, và downloads and installs them for you. You may obtain updates only from leopoldomoreira.com or authorized sources, and leopoldomoreira.com may need lớn update your system to provide you with those updates. By accepting this agreement, you agree khổng lồ receive these types of automatic updates without any additional notice.

1.2.Previews

. leopoldomoreira.com may make preview, insider, beta or other pre-release versions of the Software (“Previews”) available lớn you. You may use Previews only up to lớn the Software’s expiration date (if any) and so long as you comply with the applicable Windows License Terms. Previews are experimental, which means that Previews may not operate correctly and may be substantially different from the commercially released version. In some instances, Previews may even inadvertently damage your device rendering it inoperable or cause occasional crashes, data loss or apps to lớn stop working or be deleted. To lớn recover, you may have lớn reinstall your apps, the operating system or re-flash your device. In some instances, you may not be able lớn go back khổng lồ your prior version of the Software. Because Previews may contain more errors or inaccuracies, you should back-up your device before installing any Previews. We recommend installing Previews on non-production devices that are not business critical because you are more likely to experience crashes, setting and policy changes, loss of data or apps, feature & functionality changes, cause other apps khổng lồ stop working, be updated, or removed from your device automatically without notice và other potential issues. We highly recommend that you vì not install the Previews on any systems you don’t directly control or that you nội dung with others. Notwithstanding anything to lớn the contrary in this agreement, Previews are nontransferable & provided “AS IS.” By installing Previews on your device, you may void or impact your device warranty & may not be entitled to support from the manufacturer of your device or network operator, if applicable. leopoldomoreira.com may not provide support services for Previews. If you provide leopoldomoreira.com comments, suggestions or other feedback about the Preview (“Submission”), you grant leopoldomoreira.com and its partners rights to lớn use the Submission in any way and for any purpose. You will not give a Submission that is subject lớn a license that requires leopoldomoreira.com to lớn license its Software or documentation khổng lồ third parties because leopoldomoreira.com includes your Submission in them. These rights survive this agreement. leopoldomoreira.com may change or discontinue the Previews, or terminate your access khổng lồ the Previews, at any time without notice and for any reason whatsoever. You may stop using the Previews at any time by un-installing và deleting all copies of any Previews.

1.2.1.Data Collection for Previews

. Previews may not have included, reduced, or different security, privacy, accessibility, availability and relatability standards relative lớn commercially provided services và software. For Previews covered under Section 1.2, privacy & feature settings may not work as intended, và the Previews may not work with other Windows privacy settings, including the diagnostic data settings for Windows 10 / Windows 11. Data collected from your use of the Previews, including diagnostic, technical, error reports, crash dumps and other related data from your devices running Previews may be used, stored, processed & analyzed khổng lồ keep Windows and the Previews up to date, secure, and operating properly. It also helps us improve leopoldomoreira.com products & services and may be used for any other purpose described in the leopoldomoreira.com Privacy Statement. If you disable data collection through controls available in the Previews, we may continue khổng lồ collect diagnostic information about the download, the installation và removal of the Previews & “basic” data as described in the Windows Diagnostics section of the leopoldomoreira.com Privacy Statement. Theleopoldomoreira.com Privacy Statement(https://go.leopoldomoreira.com/fwlink/?LinkId=521839), and this paragraph, applies to Previews under Section 1.2.

1.3.Other Services

.The Software may include features that provide an access point to, or rely on, other services, websites, links, content, material, integrations or applications, including as provided by independent third parties (“Other Services”). Your use of Other Services or of Software features that rely on Other Services may be governed by separate terms & subject khổng lồ separate privacy policies. You can view these separate terms & policies through the Other Services’ websites or settings, as applicable. The Other Services may not be available in all regions. You may not use tokens the Software uses to call into a leopoldomoreira.com Azure service separate from the Software.

IF YOU LIVE IN (OR ARE A BUSINESS WITH A PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN) THE UNITED STATES, PLEASE READ THE “BINDING ARBITRATION and CLASS action WAIVER” SECTION 2.14 BELOW. IT AFFECTS HOW DISPUTES ARE RESOLVED.


2.1.Installation and Use Rights

. For installation and use of the Software on any non-Windows platform, including but not limited khổng lồ macOS & Linux, you may install & use one copy of the Software on any device running such non-Windows platform.

2.2.Third tiệc nhỏ Software

. The Software may include third các buổi tiệc nhỏ software that is licensed khổng lồ you under this agreement or under their own terms or under open source licenses with source code availability options. License terms, notices, and acknowledgements, if any, for the third buổi tiệc nhỏ software may be accessible online athttps://aka.ms/thirdpartynoticesor in an accompanying notices file. Even if such software is governed by other agreements, the disclaimer, limitations on, và exclusions of damages below also apply to lớn the extent allowed by applicable law.

2.3.Previews.

leopoldomoreira.com may make preview, insider, beta or other pre-release versions of the Software (“Previews”) available to lớn you. You may use Previews only up khổng lồ the software’s expiration date (if any) và so long as you comply with these license terms. Previews are experimental, which means that Previews may not operate correctly và may be substantially different from the commercially released version. In some instances, Previews may even inadvertently damage your device rendering it inoperable or cause occasional crashes, data loss or apps to stop working or be deleted. Lớn recover, you may have to lớn reinstall your apps, the operating system or re-flash your device. In some instances, you may not be able lớn go back lớn your prior version of the Software. Because Previews may contain more errors or inaccuracies, you should back-up your device before installing any Previews. We recommend installing Previews on non-production devices that are not business critical because you are more likely khổng lồ experience crashes, setting and policy changes, loss of data or apps, feature and functionality changes, cause other apps to stop working, be updated, or removed from your device automatically without notice và other potential issues. We highly recommend that you bởi vì not install the Previews on any systems you don’t directly control or that you giới thiệu with others. Notwithstanding anything to lớn the contrary in this agreement, Previews are nontransferable & provided “AS IS.” By installing Previews on your device, you may void or impact your device warranty và may not be entitled to support from the manufacturer of your device or network operator, if applicable. leopoldomoreira.com may not provide support services for Previews. leopoldomoreira.com may change or discontinue the Previews, or terminate your access to the Previews, at any time without notice và for any reason whatsoever. You may stop using the Previews at any time by un-installing và deleting all copies of any Previews.

2.3.1.Data Collection for Previews

. Previews may not have included, reduced, or different security, privacy, accessibility, availability & relatability standards relative to lớn commercially provided services and software. For Previews covered under Section 2.3, privacy and feature settings may not work as intended, & the Previews may not work with other operating system privacy settings. Data collected from your use of Previews, including diagnostic, technical, error reports, crash dumps & other related data from your devices running Previews may be used, stored, processed & analyzed to keep the Previews up khổng lồ date, secure, và operating properly. It also helps us improve leopoldomoreira.com products & services and may be used for any other purpose described in the leopoldomoreira.com Privacy Statement. If you disable data collection through controls available in the Previews, we may continue khổng lồ collect diagnostic information about the download, the installation và any removal of the Previews and “basic” data as described in the Windows Diagnostics section of the leopoldomoreira.com Privacy Statement. Theleopoldomoreira.com Privacy Statement(https://go.leopoldomoreira.com/fwlink/?LinkId=521839), và this paragraph, applies khổng lồ Previews under Section 2.3.

2.4.Other Services

. The Software may include features that provide an access point to, or rely on, other services, websites, links, content, material, integrations or applications, including as provided by independent third parties (“Other Services”). Your use of Other Services or of Software features that rely on Other Services may be governed by separate terms & subject to lớn separate privacy policies. You can view these separate terms and policies through the Other Services’ websites or settings, as applicable. The Other Services may not be available in all regions.

2.5.Communications with You

. leopoldomoreira.com may use your tương tác information (i) khổng lồ communicate with you about your use of the Software, and (ii) to lớn provide you with additional information, about the Software and other leopoldomoreira.com products or services. This tương tác may be by email, SMS, instant message, web chat, phone, in the user interface, or other means, & may include offers. You can always choose whether you wish lớn receive promotional email, SMS messages, telephone calls & postal mail from leopoldomoreira.com.

2.6.Feedback

. If you provide leopoldomoreira.com comments, suggestions or other feedback about the Software lớn leopoldomoreira.com (“Submission”), you grant leopoldomoreira.com and its partners rights to use the Submission in any way và for any purpose. You will not give leopoldomoreira.com a Submission that is subject khổng lồ a license that requires leopoldomoreira.com khổng lồ license its Software or documentation to lớn third parties because leopoldomoreira.com includes your feedback in them. These rights survive this agreement.

Xem thêm: Top 5 Website Võ Lâm Đồ Xanh Khủng Võ Lâm 1 Đồ Xanh, Top 5 Website Võ Lâm Đồ Xanh Chuẩn 2006


2.7.Data Collection

. The Software may collect information about you and your use of the Software & send that to leopoldomoreira.com. By accepting this agreement and using the Software you agree that leopoldomoreira.com may collect, use, và disclose the information as described in theleopoldomoreira.com Privacy Statementathttps://go.leopoldomoreira.com/fwlink/?LinkId=521839, và as may be described in the user interface associated with the Software features.

2.8.Scope of License.

The Software is licensed, not sold. This agreement gives you only some rights to lớn use the Software. leopoldomoreira.com reserves all other rights. Unless applicable law gives you more rights despite this limitation, you will not (and have no right to):

(a)work around any technical limitations in the Software that only allow you to lớn use it in certain ways;


(b)reverse engineer, decompile, disassemble, decrypt or otherwise attempt lớn derive the source code of the Software, except and only khổng lồ the extent that the foregoing restriction is (i) permitted by applicable law; (ii) required by third party licensing terms governing the use of certain open-source components that may be included with the Software; or (iii) required to lớn debug changes to lớn any libraries licensed under the GNU Lesser General Public License which are included with & linked khổng lồ by the Software.


(d)when using Internet-based features, you may not use those features in any way that could interfere with anyone else’s use of them or to try to lớn gain access to or use any service, data, account, or network, in an unauthorized manner;


(f)share, publish, distribute, or lend the Software, provide the Software as a stand-alone hosted solution for others lớn use, or transfer the Software or this agreement to lớn any third party.


2.9.Documentation

. If documentation is provided with the Software, you may copy & use the documentation for personal reference purposes.

2.10.H.264/AVC and MPEG-4 Visual Standards and VC-1 video Standards

. The Software may include H.264/AVC, MPEG-4 Visual, and/or VC-1 codec technology. MPEG LA, L.L.C. Requires this notice:THIS product IS LICENSED UNDER THE H.264/AVC, THE VC-1, và THE MPEG-4 PART 2 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSES FOR THE PERSONAL & NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER to lớn (i) ENCODE video IN COMPLIANCE WITH THE ABOVE STANDARDS (“VIDEO STANDARDS”) OR (ii) DECODE AVC, VC-1, và MPEG-4 PART 2 video THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL and NON-COMMERCIAL ACTIVITY OR WAS OBTAINED FROM A đoạn phim PROVIDER LICENSED lớn PROVIDE SUCH VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEEhttps://aka.ms/mpegla.

2.11.Export Restrictions.

You must comply with all domestic and international export laws and regulations that apply lớn the Software, which include restrictions on destinations, end users, và end use. For further information on export restrictions, visithttps://aka.ms/exporting.

2.12.Support Services.

leopoldomoreira.com is not obligated under this agreement to lớn provide any support services for the Software. Any tư vấn provided is “as is”, “with all faults”, và without warranty of any kind.

2.13.Updates.

The Software may periodically check for updates, and download and install them for you. You may obtain updates only from leopoldomoreira.com or authorized sources. leopoldomoreira.com may need lớn update your system lớn provide you with updates. You agree khổng lồ receive these automatic updates without any additional notice. Updates may not include or support all existing Software features, services, or peripheral devices.

2.14.Binding Arbitration và Class kích hoạt Waiver.

This Section applies if you live in (or, if a business, your principal place of business is in) the United States.If you & leopoldomoreira.com have a dispute, you and leopoldomoreira.com agree khổng lồ try for 60 days lớn resolve it informally. If you và leopoldomoreira.com can’t, you & leopoldomoreira.com agree tobinding individual arbitration before the American Arbitration Association under the Federal Arbitration Act (“FAA”), andnot to lớn sue in court in front of a judge or jury. Instead, a neutral arbitrator will decide.Class action lawsuits, class-wide arbitrations, private attorney-general actions,and any other proceeding where someone acts in a representative capacityare not allowed; nor is combining individual proceedings without the consent of all parties. The complete Arbitration Agreement contains more terms và is athttps://aka.ms/arb-agreement-1. You và leopoldomoreira.com agree lớn these terms.

2.15.Entire Agreement.

This agreement, & any other terms leopoldomoreira.com may provide for supplements, updates, or third-party applications, is the entire agreement for the Software.

2.16.Applicable Law và lace to resolve disputes

. If you acquired the Software in the United States or Canada, the laws of the state or province where you live (or, if a business, where your principal place of business is located) govern the interpretation of this agreement, claims for its breach, và all other claims (including consumer protection, unfair competition, and tort claims), regardless of conflict of laws principles, except that the FAA governs everything related lớn arbitration. If you acquired the Software in any other country, its laws apply, except that the FAA governs everything related lớn arbitration. If U.S. Federal jurisdiction exists, you & leopoldomoreira.com consent to lớn exclusive jurisdiction and venue in the federal court in King County, Washington for all disputes heard in court (excluding arbitration). If not, you & leopoldomoreira.com consent to exclusive jurisdiction and venue in the Superior Court of King County, Washington for all disputes heard in court (excluding arbitration).

2.17.Consumer Rights; Regional Variations.

This agreement describes certain legal rights. You may have other rights, including consumer rights, under the laws of your state, province, or country. Separate và apart from your relationship with leopoldomoreira.com, you may also have rights with respect khổng lồ the tiệc ngọt from which you acquired the Software. This agreement does not change those other rights if the laws of your state, province, or country bởi not permit it to vì so. For example, if you acquired the Software in one of the below regions, or mandatory country law applies, then the following provisions apply khổng lồ you:

(a)Australia.

You have statutory guarantees under the Australian Consumer Law and nothing in this agreement is intended khổng lồ affect those rights.

(b)Canada.

If you acquired this Software in Canada, you may stop receiving updates by disconnecting your device from the internet (if & when you re-connect lớn the Internet, however, the Software will resume checking for và installing updates), or uninstalling the Software. The product documentation, if any, may also specify how khổng lồ turn off updates for your specific device or Software.

(c)Germany & Austria

. If you are using the Software in Germany, you may vì so only subject lớn the following terms:https://aka.ms/edge-germany.

2.18.DISCLAIMER OF WARRANTY.

THE SOFTWARE IS LICENSED “AS IS,” “WITH ALL FAULTS,” và “AS AVAILABLE.” YOU BEAR THE RISK OF USING IT. leopoldomoreira.com GIVES NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES, OR CONDITIONS. YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS OR STATUTORY GUARANTEES UNDER YOUR LOCAL LAWS THAT THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE. Lớn THE EXTENT PERMITTED UNDER YOUR LOCAL LAWS, leopoldomoreira.com EXCLUDES ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, & NON-INFRINGEMENT.

2.19.LIMITATION ON & EXCLUSION OF REMEDIES and DAMAGES.

IF YOU HAVE ANY BASIS FOR RECOVERING DAMAGES DESPITE THE PRECEDING DISCLAIMER OF WARRANTY, YOU CAN RECOVER FROM leopoldomoreira.com và leopoldomoreira.com’S AFFILIATES OR SUPPLIERS ONLY DIRECT DAMAGES UP to THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SOFTWARE OR $5.00, WHICHEVER IS GREATER. YOU CANNOT RECOVER ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, LOST PROFITS, SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES. Khổng lồ THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THESE LIMITATIONS and EXCLUSIONS APPLY to ANYTHING OR ANY CLAIMS RELATED khổng lồ THE SOFTWARE.It also applies even if this remedy does not fully compensate you for any losses or fails of its essential purpose or if leopoldomoreira.com knew or should have known about the possibility of the damages. The above limitation or exclusion may not apply to lớn you because your state, province, or country may not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential, or other damages.

Source code for portions of leopoldomoreira.com Edge is available free of charge fromhttps://thirdpartysource.leopoldomoreira.comunder the third tiệc nhỏ open source license terms provided athttps://aka.ms/thirdpartynoticesand in leopoldomoreira.com Edge at edge://credits after installation. Or lớn obtain this source code you may send a check or money order for US $5.00, including the Edge version number, to:

Source Code Compliance Teamleopoldomoreira.com CorporationOne leopoldomoreira.com WayRedmond, WA 98052USA


Required diagnostic data is collected khổng lồ keep leopoldomoreira.com Edge secure, up khổng lồ date and performing as expected. Privacy statement
Help leopoldomoreira.com improve our products by sending optional diagnostic data about how you use the browser, websites you visit, & crash reports. Learn more

Installing leopoldomoreira.com Edge will add the leopoldomoreira.com repository so your system will automatically keep leopoldomoreira.com Edge up to lớn date.


Choose install language Afrikaans Shqip አማርኛ العربية অসমীয়া Azərbaycan বাংলা (ভারত) Euskara Bosanski, latinica Български Català 简体中文 繁體中文 Hrvatski Čeština Dansk Nederlands English (UK) English (US) Eesti Filipino Suomi Français (Canada) Français (France) Galego ქართული Deutsch Ελληνικά ગુજરાતી עברית हिन्दी Magyar Íslenska Indonesia Gaeilge Italiano 日本語 ಕನ್ನಡ қазақ тілі ខ្មែរ कोंकणी 한국어 ລາວ Latviešu Lietuvių Lëtzebuergesch Македонски Melayu മലയാളം Malti Māori मराठी नेपाली Norsk bokmål Nynorsk ଓଡ଼ିଆ فارسی (ایران) Polski Português (Portugal) Português (Brasil) ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ) Quechua Română Русский Gàidhlig Cрпски, ћирилица, Босна и Херцеговина Cрпски, ћирилица Srpski, latinica Slovenčina Slovenščina Español (España) Español (México) Svenska தமிழ் (இந்தியா) Татар తెలుగు ไทย Türkçe Українська اردو ئۇيغۇرچە Valencià Tiếng Việt Cymraeg