Podium Trong Xây Dựng Là Gì

leopoldomoreira.com chia sẻ mọi vật dụng về trò chơi / ứng dụng / Thủ Thuật giành cho máy tính với phần đa tin hay độc nhất và đều thông tin kỹ năng hỏi đáp.

Đang xem: Podium là gì

podium /”poudiəm/* danh từ, số những podia /”poudiə/- bậc đài vòng (quanh một ngôi trường đấu)- hàng ghế vòng (quanh một phòng)

das Podium- dais bệ, đài, bục- platform nền, sảnh ga, vị trí ở nhị đầu toa, vị trí đứng, bục giảng, bục diễn thuyết, diễn đàn, thuật nói, thuật diễn thuyết, cương cứng lĩnh chủ yếu trị= vom Podium aus sprechen to platform+

podium* danh từ như là đực- bục danh dự=Le champion monte sur le podium+ nhà quán quân bước đi bục danh dự

podium trên Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -eng » -Inter: -pron » – Category: Wiktionary – :IPA|IPA: Inter: IPA » /ˈpoʊ.di.əm/Inter: -noun » –podium Inter: plu » r podia /”poudiə/ Inter: IPA » /ˈpoʊ.di.əm/ Bậc đài vòng (quanh một trường đấu). Hàng ghế vòng (quanh một phòng).Inter: -ref » -Inter: R:FVD » PInter: -fra » -Inter: -pron » – Category: Wiktionary – :IPA|IPA: Inter: IPA » /pɔ.djɔm/Inter: -noun » -Inter: fra-noun » s=podium|p=podiums|sp=/pɔ.djɔm/|pp=/pɔ.djɔm/podium m Inter: IPA » /pɔ.djɔm/ Bục danh dự.: Le champion monte sur le podium — nhà cửa hàng quân bước lên bục danh dự sàn diễn (thời trang)Inter: -ref » -Inter: R:FVD » PInter: -dut » -Inter: nl-biến danh 2 » podia, podiums|podiumpje|podiummetjeInter: -noun » -:podium n – sảnh khấu: nơi trong nhà hát ni mà những người nghe coi vở kịchCategory: Thể loại:Danh từ giờ đồng hồ Anh – Category: Thể loại:Danh từ giờ đồng hồ Pháp – Translation: ca » podiumTranslation: el » podiumTranslation: en » podiumTranslation: et » podiumTranslation: fa » podiumTranslation: fi » podiumTranslation: fr » podiumTranslation: id » podiumTranslation: io » podiumTranslation: it » podiumTranslation: kn » podiumTranslation: ko » podiumTranslation: mg » podiumTranslation: my » podiumTranslation: nl » podiumTranslation: no » podiumTranslation: pl » podiumTranslation: ru » podiumTranslation: sv » podiumTranslation: tl » podiumTranslation: zh » podium