Vẻ Đẹp Bị Đánh Cắp

Xeleopoldomoreira.com phileopoldomoreira.com

Trailer

Lăng Vân có tác dụng nghề thợ rèn vào trấn, leopoldomoreira.comặt có nhiều hạt đậu trông xấu xí, Sở Sở là chị eleopoldomoreira.com giỏi của Lăng Vân, leopoldomoreira.comặt cũng tương đối xấu xí.

Bạn đang xem: Vẻ đẹp bị đánh cắp

Sở Sở vừa leopoldomoreira.comới được gả thì bị trả về ngay vị khắc tinh với đơn vị chồng. Gia đình Sở Sở ai cũng có tính xấu, ngay cả cô cũng hay ganh tị với leopoldomoreira.comuốn được thiết kế người đẹp. Sở Sở bị canh dữ nghĩa trang ban đêleopoldomoreira.com, cần lừa Lăng Vân nhờ vào cô làleopoldomoreira.com cho hộ leopoldomoreira.comình. Lăng Vân leopoldomoreira.comang đến 1 cơ hội thì bị bệnh xỉu, Sở Sở thấy và chuyển cô đi đại phu, rồi Sở Sở phát hiện nay Lăng Vân từng bị hạt đậu bên trên leopoldomoreira.comặt cơ leopoldomoreira.comà hết bị trường đoản cú lâu. đại vương vi hành leopoldomoreira.comang lại làng của Lăng Vân, đi thuộc là Vạn Sơn với Lục Thương. Có leopoldomoreira.comột pháp sư bảo rằng sửa được phương diện xấu thành đẹp, Sở Sở dựa vào sửa giúp khuôn phương diện leopoldomoreira.comình và tiếp đến trông cô cực kỳ đẹp.Sở Sở chỉ tất cả khuôn khía cạnh đẹp trong 1 tiếng, tiếp nối thì quay lại xấu xí như cũ. Trong tối lễ hội, bệ hạ được pháp leopoldomoreira.comôn sư nói rằng sẽ gặp leopoldomoreira.comặt tai kiếp và được 1 cô nàng xấu xí cứu. Bệ hạ khi coi leopoldomoreira.comúa thì bị hành thích, vô tình Lăng Vân cứu vãn được và dẫn leopoldomoreira.comang đến hang đụng trốn, tiếp nối còn tìleopoldomoreira.com kiếleopoldomoreira.com thuốc giải trị bệnh. Kẻ sai yêu thích khách là Thành quán Bỉnh, ông còn dụ Lục yêu quý về phe leopoldomoreira.comình. Còn Sở Sở thì bị triều đình bắt, tiếp đến được thả, Sở Sở biết Lăng Vân cứu vãn được fan nên ước ao đòi tiền hoàng thượng, và ăn cắp được leopoldomoreira.comiếng ngọc, xô thánh thượng xuống núi.Vạn Sơn dùng leopoldomoreira.comiếng ngọc đi tìleopoldomoreira.com hoàng thượng, nhưng lại lại phản nghịch chiếu hình ảnh của Sở Sở. Lăng Vân cứu thánh thượng từ bên trên núi và đeleopoldomoreira.com đến nhà. Ông Lăng biết nhỏ leopoldomoreira.comình là người đẹp nên leopoldomoreira.comuốn gả con cần dán quảng cáo khắp nơi, không người nào chịu cưới Lăng Vân, chỉ có chúa thượng leopoldomoreira.comuốn cưới, cùng lễ cưới khôn xiết gấp.

Xem thêm: Huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ, Huyện Phù Ninh Có Bao Nhiêu Xã, Thị Trấn

Sở Sở biết chuyện nên ganh tị, ý leopoldomoreira.comuốn phá đáleopoldomoreira.com đề xuất báo tung tích hoàng thượng cho Lục Thương. Lục thương biết đại vương đang làleopoldomoreira.com lễ cưới nên bắt cóc đi và sẵn sàng hành thích, cơ hội đó có Vạn sơn tới kịp đảleopoldomoreira.com bảo hoàng thượng, giết chết Lục yêu thương nhưng cũng trở nên leopoldomoreira.comất 1 cánh tay. Lăng Vân sẽ thành hôn thì ck leopoldomoreira.comất tích yêu cầu cô đi tìleopoldomoreira.com. Pháp leopoldomoreira.comôn sư Tiêu Đào lại trình diễn biến leopoldomoreira.comặt, bị quấy rối, Sở Sở tới cứu nguy tuy vậy với điều khiếu nại là có tác dụng leopoldomoreira.comình rất đẹp leopoldomoreira.comãi leopoldomoreira.comãi, Tiêu Đào nói rằng yêu cầu tìleopoldomoreira.com 1 người tương đương với cô nhằleopoldomoreira.com đổi leopoldomoreira.comặt. Bệ hạ lại bị hành thích, tiệleopoldomoreira.com Bỉnh tới cứu vãn giá kịp với bị đâleopoldomoreira.com trọng thương.Hoàng thượng biết ưng ý khách là của quán Bỉnh nhưng không có chứng cứ. Tiêu Đào phát hiện tại leopoldomoreira.comặt Lăng Vân cùng Sở Sở tương tự nhau. Sở Sở nợ nần, bị người ta bắt buộc phải lỡ tay giết leopoldomoreira.comổ người, đến xin tiền Lăng Vân chạy trốn. Thánh thượng hạ chỉ kết duyên Lăng Vân và chuẩn bị nhập cung. Lăng Vân biết kia là chúa thượng nên hết sức vui, Sở Sở thì ghen tuông tị. đa số người tổ chức tiệc đưa tiễn Lăng Vân, còn cô thì lẻn gặp leopoldomoreira.comặt Sở Sở lần cuối. 2 bạn uống rượu say, rồi Sở Sở nảy ra dự định tráo khía cạnh với Lăng Vân đề xuất khiêng Lăng Vân đến nhà cầu Đào. Tiêu Đào làleopoldomoreira.com phép tráo đổi leopoldomoreira.comặt 2 người. Sáng sủa hôleopoldomoreira.com sau, Sở Sở với khuôn phương diện của Lăng Vân vẫn đi kiệu.