Phần mềm logo tin học lớp 5

Phần mềm biệu tượng công ty (tên tương đối đầy đủ là Microsoft Windows hình ảnh sản phẩm – MSWLOGO) là trong số những học phần nằm trong chương trình học của bộ môn Tin học tập lớp 4 cùng lớp 5 ở cấp bậc Tiểu học.

Với căn cơ lập trình cơ bản và dễ hiểu, ứng dụng MSWLOGO sẽ giúp đỡ các bé phát triển được bốn duy và tiến hành các năng lực lập trình.

Nhằm giúp cho những thầy cô giáo, những bậc phụ huynh tìm hiểu phần mềm biệu tượng công ty này. leopoldomoreira.com vn sẽ gửi đến các bạn link tải tương tự như hướng dẫn cài đặt đặt, thực hiện cụ thể.

MÃ CODE: beyeubacho

Link tải phần mềm Logo rùa