On And Off Là Gì

2 Thông dụng2.1 Phó từ2.2 Giới từ2.3 Tính từ2.4 Danh từ2.5 Ngoại rượu cồn từ2.6 Thán từ2.7 kết cấu từ3 chuyên ngành3.1 nghệ thuật chung4 các từ liên quan4.1 trường đoản cú đồng nghĩa4.2 trường đoản cú trái nghĩa /ɔ:f/

Thông dụng

Phó từ

Tắtis the lamp off?đèn vẫn tắt chưa? Đi, đi rồithey are offhọ đã từng đi rồioff with youđi đi, phới đi Ra khỏi, đứt, rờito cut something offcắt cái gì rời hẳn raone of the wheels flew offmột bánh xe cộ long hẳn rato take one"s clothes offcởi xống áo ra Xa cáchthe town is ten kilometers offthành phố cách đây 10 kilômét Tet is not far off sắp tới tết rồi Hẳn, hếtto finish off a piece of worklàm kết thúc hẳn một công việcto pay off one"s debtstrả không còn nợ Thôito declare off somebody"s servicetuyên ba thôi không yêu cầu sự hỗ trợ của aito leave off worknghỉ bài toán Nổi bậtthe picture is set off by the framecái size làm khá nổi bật bức tranhto show offkhoe mẽ

Giới từ

Khỏi, cách, rờithe cover has come off the bookcái bìa tuột khỏi quyển sáchto drive the enemy off the seasđuổi quân thù thoát ra khỏi mặt biểnthe island is off the coastđảo phương pháp xa bờto take a matter off someone"s handsđỡ một việc cho aia street off Hue streetmột phố ngoài phố Huế

Tính từ

Phải, bên nên (xe, ngựa)to mount a horse on the off sidelên ngựa chiến bên cần Xa, cách, ngoài, mặt kiato be on the off side of the wallở phía vị trí kia tường khía cạnh sau, khía cạnh trái tờ giấy mỏng manh manhan off chancecơ hội mỏng mảnh manh Ôi, ươngthe meat is a bit offthịt khá ôi Ốm, mệthe is rather off todayhôm nay anh ta khá mệt thanh nhàn rỗi, nghỉ, vãnan off seasonmùa sẽ vãnan off dayngày nghỉoff timethời gian nhàn rỗi Phụ, nhỏ, hẻman off streetsphố hẻman off issuevấn đề phụ

Danh từ

(thể dục,thể thao) cú đánh trở về bên cạnh phải ( crikê)

Ngoại đụng từ

(thông tục) tỏ ý bỏ, tỏ ý thôi (cuộc đàm phán, sự thoả thuận, công cuộc) thoái lui thôi không dàn xếp với (ai), rút lời cam kết với ai

Thán từ

phới đi, xéo

cấu trúc từ

to lớn be badly offnghèo to lớn be well off khổng lồ be comfortably offPhong lưu, phong túc off & on cơ hội lúc, chốc chốc, chấp chới lúc có những lúc không it rained off & on trời chốc chốc lại mưa right off (như) right straight off (như) straight khổng lồ be off colour (như) colour to be off duty (như) duty to lớn be off liquor nhịn rượu, bỏ rượu khổng lồ be off the mark trượt, ko trúng; (nghĩa bóng) lạc đề off the map (như) bản đồ to lớn be off one"s feed (như) feed to lớn be off one"s games (như) trò chơi to be off one"s head (như) head lớn be off the point (như) point to be off smoking nhịn dung dịch lá, bỏ thuốc lá khổng lồ play off 5 đùa chấp năm

siêng ngành

Kỹ thuật chung

ngắt giới hạn tắt

những từ liên quan

tự đồng nghĩa

adjectiveabsent , canceled , finished , inoperative , negligible , not employed , not on duty , on vacation , outside , postponed , slender , slight , slim , small , unavailable , bad , decomposed , disappointing , disheartening , displeasing , low-quality , mortifying , not up khổng lồ par , not up to lớn snuff , poor , putrid , quiet , rancid , rotten , slack , sour , substandard , turned , unrewarding , unsatisfactory , down , dull , sluggish , soft , fallacious , false , inaccurate , incorrect , mistaken , unsound , untrue , wrong , brainsick , crazy , daft , demented , disordered , distraught , dotty , lunatic , mad , maniac , maniacal , mentally ill , moonstruck , touched , unbalanced adverbabove , absent , afar , ahead , aside , away from , behind , below , beneath , beside , disappearing , divergent , elsewhere , far , farther away , gone away , in the distance , not here , out , over , removed , to lớn one side , turning aside , up front , vanishing , abroad , apart , astray , away , canceled , crazy , distant , eccentric , farther , gone , incorrect , postponed , remote , slack , slim , unlit , wrong verbdestroy , finish , kill , liquidate , slay

từ bỏ trái nghĩa

adjectivehere , present , on adverbclose , here , present