Học Tiếng Trung Qua Lời Bài Hát Không Thể Nói (Nhạc Phim Hoa Thiên Cốt) ⇒By Tiếng Trung Chinese

( Lần 1 ) Ánh trăng đêm tàn , gió hiu hắt qua tuy nhiên rèm Tiếng ai ngân dài , điệu buồn thương như oán hờnBên thềm hoa lưu luyến dáng xưa ngóng trông hao gầy Nhớ thương người con quay về như ngày ta còn nhau .

Nhớ thu qua hè , lá cung xưa lúc xa cành Tuyết rơi hiên nhà , hằn in dấu theo bóng hình Nghe ngàn thương yêu nhớ nhung những kỹ niệm đã trói xa mờ Nhớ chăng người như ngày xưa tình ta đậm sâu .

ĐK :Tình đó như vẫn còn , khắc trong tim nỗi sầu thương Ngày tháng chưa xóa mờ in hằn sâu ngàn đớn đau Người vẫn như gió mây , mãi cất cánh theo nơi chốn phương trời lãng du Trái tim dù đớn đau nguyện vẫn yêu !


( Lần 2 )Ánh trăng đêm tàn , gió hiu hắt qua song rèm Tiếng ai ngân dài , điệu buồn thương như oán hờn Bên thềm hoa lưu luyến dáng xưa chờ mong mỏi ngóng trông hao gầy Nhớ thương người tảo về như ngày ta còn nhau .

Nhớ thu qua hè , gió cũng úa lúc xa cành Tuyết rơi hiên nhà , hằn in dấu theo bóng hình Nghe ngàn yêu thương nhớ nhung những kỷ niệm đã trôi xa mờ Nhớ chăng người như ngày xưa tình ta đậm sâu

ĐK :Tình đó như vẫn còn khắc trong tâm nỗi sầu thương Ngày tháng chưa xóa mờ , in hằn sâu ngàn đớn đau Người vẫn như gió mây , mãi bay theo nơi chốn phương trời lãng duTrái tim dù đớn đau nguyện vẫn yêu !