Ngày đẹp mua xe tháng 12 năm 2020

Tháng 12 năm 2022 tải xe ngày làm sao tốt, xem ngày download xe tháng 12/2022, định ngày đẹp sở hữu xe thích hợp tuổi vào tháng 12 ...là thắc mắc được không ít người quan tâm.

Xem ngày tốt mua xe cộ máy, oto với mong muốn muốn an ninh khi thâm nhập giao thông, xe cộ ít bị nứt cũng như chạm chán nhiều may mắn. Việc coi ngày đẹp, lựa chọn giờ tốt mua xe pháo mang ý nghĩa tâm linh được fan xưa coi trọng. "Có thờ bao gồm thiêng, tất cả kiêng tất cả lành" bởi vì thế đừng khinh suất mà bỏ qua việc xem ngày xuất sắc xấu

Với pháp luật xem ngày xuất sắc mua xe cộ theo tuổi để giúp đỡ quý bạn chọn ngày giỏi mua xe hồi tháng 12. Thông tin được chuyên gia nghiên cứu, tổng vừa lòng nhiều phương thức khác nhau để mang ra kết quả đúng chuẩn nhất

Nhập tháng ngày năm sinh để có kết quả đúng chuẩn nhất


Bạn đang xem: Ngày đẹp mua xe tháng 12 năm 2020

Xem

Ngày giỏi mua xe tháng 12/2022Ngày Mậu Tý tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất hành : căn nguyên hướng Đông nam giới đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Sửu tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng lên đường : xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng chính Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Giáp Ngọ tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất hành : xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông phái nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Bính Thân mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng khởi thủy : Xuất hành hướng tây Nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Đinh Dậu mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng phát xuất : căn nguyên hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Canh Tý mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất xứ : >Xuất hành hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - hướng phía tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Bính Ngọ mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất hành : Xuất hành hướng phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Dậu tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất hành : phát xuất hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Canh Tuất mon Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất xứ : căn nguyên hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Tân Hợi tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi thủy : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng phía tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Giáp Dần tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng xuất xứ : khởi hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Ất Mão mon Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng khởi hành : khởi hành hướng tây bắc đón Hỷ Thần - phía Đông phái nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Đinh Tỵ tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng căn nguyên : lên đường hướng bao gồm Nam đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Đông đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Tháng 12 năm 2022 bắt buộc tránh ngày xấu mua xeNgày Canh Dần tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng xuất phát : xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Tân Mão mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng phát xuất : Xuất hành hướng tây Nam đón Hỷ Thần - hướng tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Nhâm Thìn mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : xuất hành hướng bao gồm Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Quý Tỵ mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : căn nguyên hướng Đông nam giới đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Ất Mùi tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi thủy : khởi hành hướng tây bắc đón Hỷ Thần - phía Đông nam giới đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Mậu Tuất mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng lên đường : khởi hành hướng Đông nam giới đón Hỷ Thần - hướng chính Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Hợi tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành : khởi thủy hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Tân Sửu mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành : Xuất hành hướng tây Nam đón Hỷ Thần - phía tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Nhâm Dần tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng lên đường : khởi hành hướng chủ yếu Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Quý Mão mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng phát xuất : phát xuất hướng Đông phái mạnh đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Giáp Thìn mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng căn nguyên : khởi hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Ất Tỵ mon Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng phát xuất : phát xuất hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông nam giới đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Đinh Mùi tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : lên đường hướng bao gồm Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Mậu Thân tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng khởi thủy : lên đường hướng Đông phái nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Nhâm Tý tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất xứ : khởi hành hướng bao gồm Nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Quý Sửu tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng phát xuất : khởi thủy hướng Đông phái nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Bính Thìn tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng phát xuất : Xuất hành hướng phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Đông đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Mậu Ngọ tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng lên đường : căn nguyên hướng Đông phái nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Xem ngày đẹp tải xe mon khác


Bạn phù hợp với màu nào


*

Kim


*

Mộc


*

Thủy


*

Hỏa


*

Thổ


Xem ngày


*
xem ngày tốt xấu
*
coi ngày cưới hỏi
*
xem ngày giỏi mua xe
*
xem ngày ký hợp đồng
*
coi ngày xuất sắc nhận chức
*
xem ngày tốt khai trương
*
coi ngày xuất sắc sinh bé
*
coi ngày thẩm mỹ và làm đẹp
*
xem ngày xuất sắc cắt tóc
*
coi ngày giờ khởi hành
*
xem ngày tốt động thổ
*
xem ngày mua nhà
*
coi ngày bắt đầu khởi công xây dựng
*
coi ngày xuất sắc đổ trần, lợp mái
*
coi ngày nhập trạch, về nhà bắt đầu
*
coi ngày mai táng
*
xem ngày hoàng đạo
*
bây chừ là mấy giờ

Tử vi khoa học


tử vi trọn đời
Lá số tứ trụ
Tử vi từ bây giờ
Xem phong thủy
Lá số quỷ cốc
tử vi phong thủy 12 cung hoàng đạo

Xem tuổi


*
coi tuổi vợ ông chồng
*
xem tuổi phù hợp làm ăn
*
xem tuổi xây nhà ở
*
coi tuổi sinh bé hợp phụ huynh

Xem bói


coi bói số điện thoại cảm ứng thông minh
coi bói tình cảm
coi bói cung mệnh
xem bói hải dương số xe
Bói bài mỗi ngày
xem bói bài tình yêu thương
xem bói bài xích thời vận
xem bói ngày sinh

Lịch việt 2022


lịch tam tông miếu
Lịch âm dương
Xem kế hoạch vạn niên
*
Đổi ngày âm thanh lịch ngày dương
*
Đổi ngày dương sang trọng âm

Phong thủy


xem hướng có tác dụng nhà
xem sim tử vi phong thủy

2022 Calendar


1 January


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
29
2
30
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29

2 February


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28

3 March


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
29
2
30
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29

4 April


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30

5 May


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
1
31
2

6 June


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1

Xem thêm: Mèo Oggy Và Những Chú Gián Tinh Nghịch, /Oggy Et Les Cafards

3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1
30
2

7 July


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1
30
2
31
3

8 August


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
1
28
2
29
3
30
4
31
5

9 September


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
30
26
1
27
2
28
3
29
4
30
5

10 October


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
1
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
31
7

11 November


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
1
25
2
26
3
27
4
28
5
29
6
30
7

12 December


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8
31
9