Năm nay chị 12 tuổi

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Năm nay chị 12 tuổi

 Cách phía trên 8 năm tổng tuổi của tổng của hai bà mẹ là 24 tuổi. Hiện giờ tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.


Hướng dẫn giải:

Sau mỗi năm, mọi cá nhân tăng lên 1 tuổi buộc phải tổng số tuổi của nhì chị em bây giờ là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tuổi em bây giờ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi cùng em 15 tuổi.

Ví dụ 2. Hai năm trước tổng số tuổi của nhị cô cháu bằng 50 tuổi. Hiện thời 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tra cứu tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn gỉai. Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi bắt buộc tổng số tuổi của nhì cô cháu bây giờ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta gồm sơ đồ biểu thị tuổi cô và con cháu hiện nay:

*

Tuổi cháu bây chừ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện thời là: 

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số: Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

Ví dụ 3. Hiện nay tổng số tuổi của hai bà bầu bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị bây chừ thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Tra cứu tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai tín đồ không chuyển đổi theo thời hạn nên ta bao gồm sơ thứ sau:

*

Tuổi em hiện nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện thời là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số: Chị 9 tuổi và em 3 tuổi. 

DẠNG 2. Mang đến BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA hai NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhì người.

Ví dụ 4. Năm ni anh 17 tuổi với em 8 tuổi. Hỏi cách đó mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ý và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bằng hữu không đổi theo thời hạn nên theo đề bài bác ta tất cả sơ đồ bộc lộ tuổi anh và em lúc tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em:

*


Tuổi em khi tuổi anh vội 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ lúc tuổi anh cấp 4 lần tuổi em cho tới bây giờ là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số: 5 năm

Ví dụ 5: Cách phía trên 5 năm em 5 tuổi cùng kém chị 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em bây chừ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai chị em không biến đổi theo thời gian nên theo đề bài xích ta có sơ đồ biểu thị tuổi của hai mẹ khi. 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em :

*

Tuổi em lúc 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian trường đoản cú nay cho tới khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số: 8 năm

Loại 2. bắt buộc gỉai một vấn đề phụ để tìm hiệu số tuổi của hai người.

Cách giải: 

 Trước hết, ta yêu cầu giải việc phụ để tìm hiệu số tuổi nhị người.

 Sau kia giải như một số loại 1.

Ví dụ 6. Cách đây 8 năm tuổi người mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng thể tuổi của hai chị em con cơ hội đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà mẹ gấp gấp đôi tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ vật tuổi của hai bà mẹ con từ thời điểm cách đó 8 năm:

*

Tuổi mẹ cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con hiện giờ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con không đổi khác theo thời gian nên theo đề bài ta có sơ đồ bộc lộ tuổi mẹ và tuổi bé khi người mẹ gấp gấp đôi tuổi con:

*

Tuổi bé khi tuổi bà mẹ gấp 2 lần tuổi con là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian tự nay cho tới khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai fan ở hai thời gian khác nhau.


Ví dụ 7. Anh rộng em 8 tuổi. Lúc tuổi anh bằng tuổi em bây giờ thì tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Search tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai bạn không chuyển đổi theo thời gian nên ta tất cả sơ vật dụng sau:

*

Tuổi em bây giờ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh hiện giờ là: 12 + 8 = 20 (tuổi)

Đáp số: Anh 20 tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8. Năm ni tuổi thân phụ gấp 4 lần tuổi con. Sau hai mươi năm nữa tuổi thân phụ gấp song tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải: Ta bao gồm sơ đồ gia dụng sau:

*

Theo sơ đồ, ta có 20 năm gấp gấp đôi tuổi nhỏ hiện nay.

Tuổi con hiện nay là: 20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha bây chừ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: nhỏ 10 tuổi, phụ thân 40 tuổi. 

DẠNG 3. Mang lại BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA hai NGƯỜI

Ví dụ 9. Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng gấp đôi tuổi cô hơn tổng số tuổi của hai cô con cháu là 18 tuổi và hiệu số tuổi của hau cô cháu hơn tuổi con cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải: Ta bao gồm sơ vật dụng sau:

*

Nhìn vào sơ đồ ta thấy cô hơn cháu 18 tuổi. 

Ta có sơ đồ vật sau:

*

Tuổi con cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số: Cô 30 tuổi, con cháu 12 tuổi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Countif 2 Điều Kiện, Please Wait

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải: Cần dẫn dắt để mang bài toán về tính tuổi với những số tự nhiên, kế tiếp ta vận dụng các phương pháp đã trình diễn ở trên để giải.

Ví dụ 10. Tuổi ông trong năm này gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông gấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện nay.

Gỉai: Coi tuổi cháu hiện giờ là một phần thì tuổi ông bây chừ là 4,2 phần.

Năm nay ông hơn con cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện nay)

Gọi tuổi con cháu 10 năm ngoái là 1 phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm kia ông rộng cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi con cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của hai ông cháu không thay đổi theo thời hạn nên 3,2 lần tuổi cháu hiện thời bằng 9,6 lần tuổi cháu từ thời điểm cách đây 10 năm.

Vậy tuổi cháu hiện nay gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi cháu 10 năm trước)


Ta có sơ đồ gia dụng sau:

*

Tuổi cháu bây giờ là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông hiện nay là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số: ông 63 tuổi, con cháu 15 tuổi. 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1. Hiện ni tổng số tuổi của hai bằng hữu bằng 22 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện giờ thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay

Bài 2. Tuổi cháu bây chừ gấp 3 lần tuổi cháu khi tuổi cô bởi tuổi cháu hiện nay. Đến khi tuổi cháu bởi tuổi cô bây giờ thì tổng số tuổi của nhị cô cháu bằng 96 tuổi. Tra cứu tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 3. Hiện nay tuổi bà mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi. Đến khi tuổi con bằng tuổi mẹ hiện thời thì tổng thể tuổi của hai chị em con bằng 79 tuổi. Kiếm tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 4. Cách đây hai năm con 5 tuổi cùng kém phụ vương 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5. Mẹ sinh bé năm 28 tuổi. Tổng thể tuổi của hai bà bầu con trong năm này bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bởi 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6. Chị trong năm này 27 tuổi. Trước đây, khi tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi chị gấp gấp đôi tuổi em. Tìm kiếm tuổi em hiện nay nay.

Bài 7. Trước phía trên 5 năm tuổi ba người mẹ con cùng lại bằng 58 tuổi. Dưới đây 5 năm mẹ hơn chị 25 tuổi và hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 8. Cháu hỏi bà: “Bà ơi, trong năm này bà bao nhiêu tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà vội vàng 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm kia tuổi bà gấp 10,6 lần tuổi bà. Bà ước gì sống mang lại 100 tuổi để thấy con cháu bà thành công !”. Bạn hãy tính tuổi cháu bây chừ (biết rằng tuổi của bà cùng cháu phần đa là số từ nhiên)


VietJack bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Các câu hỏi tương từ bỏ

Năm nay, em yếu chị 8 tuổi và tuổi em bằng 3 5 tuổi chị. Hỏi trong năm này em từng nào tuổi?