Năm anh 20 em mới sinh ra đời

Năm anh 20, em bắt đầu sinh ra đờiNgày anh 40, em cũng vừa song mươiTình đời thỉnh thoảng mỉa maiCuộc đời các đắng nhiều cay vui kia sầu đây.

Bạn đang xem: Năm anh 20 em mới sinh ra đời

<ĐK:>Khi em còn trong nôiAnh đã lo vấn đề đờiÔi 20 năm ưu hoài.Đầu vừa điểm phaiGặp nhau thời duyên mayNgỡ đâu tình duyên sẽ lỡ rồi.Lỡ tuổi lỡ thờiNay ta không xứng đôi

Ôi thôi chờ kiếp sau.Năm anh 20, em bắt đầu sinh ra đờiNgày anh 40, em cũng vừa song mươiTình đời thỉnh thoảng mỉa maiTình đời ngàn đắng nghìn cay vui nắm là vui.

Xem thêm: Học Từ Điển Học Tiếng Nhật Bằng Hình Ảnh, Download Pdf, Học Tiếng Nhật Bằng Hình Ảnh


Năm anh 20, em mới sinh ra đờiNgày anh 40, em cũng vừa song mươiTình đời đôi khi mỉa maiCuộc đời các đắng những cay vui kia sầu đây.<ĐK:>Khi em còn trong nôiAnh đã lo bài toán đờiÔi 20 năm ưu hoài.Đầu vừa điểm phaiGặp nhau thời duyên mayNgỡ đâu tình duyên vẫn lỡ rồi.Lỡ tuổi lỡ thờiNay ta ko xứng đôi

Ôi thôi hóng kiếp sau.Năm anh 20, em mới sinh ra đờiNgày anh 40, em cũng vừa song mươiTình đời thỉnh thoảng mỉa maiTình đời ngàn đắng nghìn cay vui nỗ lực là vui.


*Duyên Phận (Remix)

Thanh Thảo

*
10.399.580


http://musicmd1fr.leopoldomoreira.com.net/bucket-image-leopoldomoreira.com/images/singer/20120119/FetItPF71JwTZpo8LgkI5efed74540a31.jpg

Liên khúc Remix

Thanh Thảo

*
3.639.170


http://musicmd1fr.leopoldomoreira.com.net/bucket-image-leopoldomoreira.com/images/singer/20120119/FetItPF71JwTZpo8LgkI5efed74540a31.jpg
http://musicmd1fr.leopoldomoreira.com.net/bucket-image-leopoldomoreira.com/images/singer/20120119/TZFbX2ZpQLa6nYDosN4U58e7556cc93da.jpg
http://musicmd1fr.leopoldomoreira.com.net/bucket-image-leopoldomoreira.com/images/singer/20210219/47a50XMm9p4cwbcQFHU2602f65bfd0f16.jpg
http://musicmd1fr.leopoldomoreira.com.net/bucket-image-leopoldomoreira.com/images/singer/20161230/gQdiKMJKfQoyJyC7j2yu5bcee0a7e8b94.jpg
http://musicmd1fr.leopoldomoreira.com.net/bucket-image-leopoldomoreira.com/images/singer/20120119/TZFbX2ZpQLa6nYDosN4U58e7556cc93da.jpg
http://musicmd1fr.leopoldomoreira.com.net/bucket-image-leopoldomoreira.com/images/singer/20161230/gQdiKMJKfQoyJyC7j2yu5bcee0a7e8b94.jpg
http://musicmd1fr.leopoldomoreira.com.net/bucket-image-leopoldomoreira.com/images/singer/20120119/TZFbX2ZpQLa6nYDosN4U58e7556cc93da.jpg
http://musicmd1fr.leopoldomoreira.com.net/bucket-image-leopoldomoreira.com/images/singer/20120119/TZFbX2ZpQLa6nYDosN4U58e7556cc93da.jpg
http://musicmd1fr.leopoldomoreira.com.net/bucket-image-leopoldomoreira.com/images/singer/20210219/47a50XMm9p4cwbcQFHU2602f65bfd0f16.jpg