Một Tòa Thành Đang Chờ Anh Full

Cô mong muốn xa vời, muốn mỏi sẽ sở hữu một fan vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu thương cô, gõ cửa ngõ tòa thành vắng lặng trong cô: "Tôi hoàn toàn có thể bước vào không?". Lúc đó, cô sẽ mở cửa cho anh: "Vậy về sau anh không được bước ra đâu nhé!".

Bạn đang xem: Một tòa thành đang chờ anh full

Anh nói: "Được."

Thế là họ cùng cả nhà mãi mãi.

Xem thêm: Ví Dụ Cách Tính Điểm Tốt Nghiệp 2020, Cách Tính Điểm Xét Tốt Nghiệp Thpt Năm 2020

Đây vốn là đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng lúc đó cô không hiểu rõ được lòng mình, nhẫn trung tâm xua đuổi anh, còn kín tiếng cõng theo tòa thành của chính bản thân mình chạy trốn trong cả mười năm. Có điều, trong tương lai cô bỗng nhiên phát hiện, tòa thành trong tâm địa từ này cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Cửa ải kia buộc phải dùng mười năm tấn công đổi, chỉ hóng người ban đầu lặn lội vượt mặt đường xa, không màng sương gió đuổi theo cách vào.


- Choose -Một Tòa Thành Đang đợi Anh- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 01- Một Tòa Thành Đang hóng Anh - Chương 02- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 03- Một Tòa Thành Đang hóng Anh - Chương 04- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 05- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 06- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 07- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 08- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 09- Một Tòa Thành Đang chờ Anh - Chương 10- Một Tòa Thành Đang đợi Anh - Chương 11- Một Tòa Thành Đang hóng Anh - Chương 12- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 13- Một Tòa Thành Đang đợi Anh - Chương 14- Một Tòa Thành Đang hóng Anh - Chương 15- Một Tòa Thành Đang chờ Anh - Chương 16- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 17- Một Tòa Thành Đang đợi Anh - Chương 18- Một Tòa Thành Đang đợi Anh - Chương 19- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 20- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 21- Một Tòa Thành Đang chờ Anh - Chương 22- Một Tòa Thành Đang hóng Anh - Chương 23- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 24- Một Tòa Thành Đang hóng Anh - Chương 25- Một Tòa Thành Đang chờ Anh - Chương 26- Một Tòa Thành Đang đợi Anh - Chương 27- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 28- Một Tòa Thành Đang đợi Anh - Chương 29- Một Tòa Thành Đang hóng Anh - Chương 30- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 31- Một Tòa Thành Đang chờ Anh - Chương 32- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 33- Một Tòa Thành Đang chờ Anh - Chương 34- Một Tòa Thành Đang hóng Anh - Chương 35- Một Tòa Thành Đang hóng Anh - Chương 36- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 37- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 38- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 39- Một Tòa Thành Đang chờ Anh - Chương 40- Một Tòa Thành Đang chờ Anh - Chương 41- Một Tòa Thành Đang chờ Anh - Chương 42- Một Tòa Thành Đang hóng Anh - Chương 43- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 44- Một Tòa Thành Đang hóng Anh - Chương 45- Một Tòa Thành Đang đợi Anh - Chương 46- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 47- Một Tòa Thành Đang đợi Anh - Chương 48- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 49- Một Tòa Thành Đang đợi Anh - Chương 50- Một Tòa Thành Đang hóng Anh - Chương 51- Một Tòa Thành Đang hóng Anh - Chương 52- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 53- Một Tòa Thành Đang đợi Anh - Chương 54- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 55- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 56- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 57- Một Tòa Thành Đang hóng Anh - Chương 58- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 59- Một Tòa Thành Đang đợi Anh - Chương 60- Một Tòa Thành Đang chờ Anh - Chương 61- Một Tòa Thành Đang chờ Anh - Chương 62- Một Tòa Thành Đang hóng Anh - Chương 63- Một Tòa Thành Đang chờ Anh - Chương 64- Một Tòa Thành Đang chờ Anh - Chương 65- Một Tòa Thành Đang đợi Anh - Chương 66- Một Tòa Thành Đang hóng Anh - Chương 67- Một Tòa Thành Đang chờ Anh - Chương 68- Một Tòa Thành Đang ngóng Anh - Chương 69

Tiếp nhận bản thảo