THƯƠNG NHAU LÝ TƠ HỒNG

*

* Ví dụ: "Con mặt đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* cửa hàng chúng tôi khuyến khích gõ tên bài xích hát không lốt hoặc viết tắt của tên bài bác hát: ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được về tối ưu nhất.

Bạn đang xem: Thương nhau lý tơ hồng

* nhấp chuột nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ bao gồm trên trang bị tính).


Từ miền nam bộ anh ngược ra Bắc, với theo câu hò điệu lý chín cái sông, mang theo tấm lòng đàn ông miệt vườn, Em ra đón chàng với tất cả yêu thương...

Này chiến mã ô kiệu quà anh khớp, xốn xang câu hò điệu lý bớ nàng ơi, đi qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa thanh nữ về dinh bâng khuâng lý phổ biến tình...

<ĐK: > quan liêu họ người ơi tương tứ mà chim sáo, xe pháo chỉ luồn kim thiếp thương con trai từ lâu, Áo bay, ai đó đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

Quan họ bạn ơi tương tứ mà chim sáo, Đến hứa lại lên thiếp theo cánh mày râu một phen, Gió đưa, bông lúa trên đồng, thương nhau, thương nhau lý tơ hồng...

== DẠO NHẠC ==

Từ miền nam anh ngược ra Bắc, sở hữu theo câu hò điệu lý chín loại sông, với theo tấm lòng con trai miệt vườn, Em ra đón chàng với cả yêu thương...

Này con ngữa ô kiệu rubi anh khớp, xôn xang câu hò điệu lý bớ chị em ơi, băng qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa nữ giới về dinh nghẹn ngào lý tầm thường tình...

<ĐK: > quan liêu họ người ơi tương tư mà chim sáo, xe chỉ luồn kim thiếp thương phái mạnh từ lâu, Áo bay, ai đó đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

Quan họ bạn ơi tương tư mà chim sáo, Đến hẹn lại lên thiếp theo đại trượng phu một phen, Gió đưa, bông lúa bên trên đồng, yêu quý nhau, thương nhau lý tơ hồng...

Tơ hồng...quan họ fan ơi...Tơ hồng...ngựa ô, ngựa ô...Tơ hồng...quan họ fan ơi...Tơ hồng....ngựa ô, con ngữa ô......

== HẾT BÀI ==


Từ miền nam bộ anh ngược ra Bắc, sở hữu theo câu hò điệu lý chín dòng sông, sở hữu theo tấm lòng nam nhi miệt vườn, Em ra đón chàng đối với cả yêu thương...

Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp, xôn xang câu hò điệu lý bớ chị em ơi, thông qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa nữ về dinh rưng rưng lý bình thường tình...

Xem thêm: Bán Loa Bluetooth Bose Soundlink 3, Loa Bluetooth Bose Soundlink 3

<ĐK: > quan họ tín đồ ơi tương tư mà chim sáo, xe chỉ luồn kim thiếp thương quý ông từ lâu, Áo bay, ai đó đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

quan lại họ bạn ơi tương tứ mà chim sáo, Đến hứa hẹn lại lên thiếp theo đại trượng phu một phen, Gió đưa, bông lúa bên trên đồng, mến nhau, thương nhau lý Tơ Hồng...

== DẠO NHẠC ==

Từ miền nam bộ anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chín chiếc sông, mang theo tấm lòng đàn ông miệt vườn, Em ra đón chàng đối với cả yêu thương...

Này ngựa chiến ô kiệu rubi anh khớp, xôn xang câu hò điệu lý bớ thiếu nữ ơi, đi qua núi đèo cao cao trập trùng, Đưa chị em về dinh bâng khuâng lý tầm thường tình...

<ĐK: > quan tiền họ người ơi tương tư mà chim sáo, xe cộ chỉ luồn kim thiếp thương đại trượng phu từ lâu, Áo bay, ai đó đã qua cầu, Đôi mình, duyên tình đậm sâu...

quan tiền họ fan ơi tương bốn mà chim sáo, Đến hẹn lại lên thiếp theo quý ông một phen, Gió đưa, bông lúa bên trên đồng, yêu mến nhau, thương nhau lý Tơ Hồng...

xích thằng ( Tơ hồng)... quan họ bạn ơi... Tơ hồng... con ngữa ô, ngựa chiến ô... tơ hồng ( Tơ hồng)... quan họ tín đồ ơi... Tơ hồng... Ngựa ô, con ngữa ô......

== HẾT BÀI ==


Từ miền nam bộ anh ngược ra Bắc,Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông,Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn,Em ra đón chàng đối với tất cả yêu thương...Này ngựa ô kiệu đá quý anh khớp,Xôn xao câu hò điệu lý bớ cô gái ơi,Băng qua núi đèo cao cao trập trùng,Đưa nữ giới về dinh xao xuyến lý bình thường tình...<ĐK:>Quan họ người ơi tương bốn mà chim sáo,Xe chỉ luồn kim thiếp thương đại trượng phu từ lâu,Áo bay, ai đó đã qua cầu,Đôi mình, duyên tình đậm sâu...Quan họ fan ơi tương tư mà chim sáo,Đến hứa lại lên thiếp theo nam nhi một phen,Gió đưa, bông lúa bên trên đồng,Thương nhau, yêu thương nhau lý tơ hồng...