Lời bài hát tưởng rằng đã quên

Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình vẫn yên Tưởng rằng đã quên. Tuy vậy tim yếu mềm Một ngày thấy em. Là đời bỗng đêm vây khốn. Tưởng rằng sẽ quên. Cuộc tình vẫn yên Tưởng rằng vẫn quện Thân đau ao ước nằm Vì mỗi bước em. Là từng mũi đinh cuồng điên. Liệu có còn gì khác đâu gần như đóa hoa hồng bởi trái tim tội lỗi lưu giữ vong còn gì đâu đông đảo má xưa nồng dù xác thân còn phút ăn năn.Tưởng rằng sẽ quên. Cuộc tình vẫn yên Tưởng rằng sẽ quên. Em qua phố rộng lớn Một lời trối trăn. Còn kiếm tìm thấy trong song mắt. Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình vẫn yên Tưởng rằng đang quên. Tay em vẫn còn đó Dựng đời bão lên. Làm cho từng vệt thương hồn nhiên... Còn sót lại đây phần đông sớm mai bi hùng Vì phố xưa cỏ lá ước ao manh còn lại đây phần nhiều bến hoang tàn vị xác thân đang quá lênh đênh.

Bạn đang xem: Lời bài hát tưởng rằng đã quên


Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Dùng Sim Ghép Iphone 6 Plus Lock, Sim Ghép Iphone 6 Plus Lock

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.