HUYỆN THÁI THỤY THÁI BÌNH

Theo chiến lược sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa phận huyện Thái Thụy quá trình 2019 – 2021, toàn huyện bao gồm 21 xã, thị trấn sẽ sáp nhập thành 9 xã, thị xã mới.

*

Thị trấn Diêm Điền sẽ triển khai việc sáp nhập với các xã Thụy Hà, Thụy Lương.


Trong đó, những xã, thị trấn sẽ thực hiện việc sáp nhập với nhau gồm: Thụy Hồng, Thụy Dũng, Hồng Quỳnh; Thái Dương, Thái Hồng, Thái Thủy; Thụy Phúc, Thụy Dương; Thụy Tân, Thụy An; Thái Hà, Thái Sơn; Thái Thành, Thái Thuần; ;Thái Học, Thái Tân; Thái An, Thái Hòa; Thụy Lương, Thụy Hà với thị trấn Diêm Điền.Để thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành thiết yếu cấp thôn bảo đảm đúng kế hoạch, huyện Thái Thụy đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của những cấp, các ngành với nhân dân . Đồng thời, chỉ đạo những xã, thị trấn sáp nhập cần dính sát những mốc thời gian trong kế hoạch để trả thành. Trong quy trình thực hiện, cần lưu ý làm cho tốt công tác làm việc tư tưởng, bàn bạc dân chủ, công khai minh bạch minh bạch phương án sắp xếp cùng đặt tên đơn vị hành chính mới, có hướng giải quyết phù hợp vấn đề trụ sở, tài chủ yếu của đơn vị sau khi sáp nhập, lưu ý chế độ cơ chế cho những cán bộ dôi dư sau khoản thời gian sáp nhập. Tập trung làm tốt công tác làm việc tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất nhận thức với hành động trong số cấp ủy, tổ chức đảng, bao gồm quyền, vào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành bao gồm cấp xã…