Hướng Dẫn Giải Rubik 5X5X5

Các bước xoay Rubik 5x5x5 cấp tốc nhất

1.Giải quyết những điểm hàng đầu và chéo2.Giải những điểm dưới cùng3.Giải các điểm sót lại (ở hai bên)4.Hoàn thành những đường chéo trên và dưới5.Hoàn thành những chữ thập sót lại (ở nhị bên)6.Liên kết cánh với các mảnh cạnh phù hợp của họ7.Giải 3x3x3
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Giá khoảng tầm 155k