Hàm Đếm Ký Tự X Trong Excel

Excel cho leopoldomoreira.com 365 Excel mang đến leopoldomoreira.com 365 dành đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong các hàm thống kê, để đếm số lượng ô thỏa mãn nhu cầu một tiêu chí; ví dụ như để đếm tần số một tp nhất định xuất hiện trong danh sách khách hàng.

Bạn đang xem: Hàm đếm ký tự x trong excel

Trong biểu mẫu đơn giản dễ dàng nhất, COUNTIF mang đến biết:

=COUNTIF(Bạn muốn tìm sống đâu?, bạn có nhu cầu tìm giá trị nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi có thể chứa số, mảng, phạm vi mang tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu cách chọn phạm vi trong một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô nào sẽ được đếm.

Ví dụ: chúng ta cũng có thể sử dụng một trong những như 32, một đối chiếu như "> 32", một ô như B4, hoặc một từ như "táo".

COUNTIF chỉ thực hiện một tiêu chí duy nhất. áp dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng những tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng những ví dụ này vào Excel, hãy sao chép dữ liệu vào bảng dưới rồi dán vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Kết quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô chứa đào (giá trị vào A4) trong những ô tự A2 tới A5. Công dụng là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo bị cắn dở (giá trị vào A2) và cam (giá trị trong A3) trong những ô tự A2 tới A5. Hiệu quả là 3. Phương pháp này sử dụng COUNTIF hai lần để xác minh nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với cùng một biểu thức. Bạn có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng 55 trong các ô từ B2 tới B5. Kết quả là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 vào các ô từ B2 tới B5. Dấu và (&) sáp nhập toán tử so sánh khác cùng với () và quý hiếm trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Tác dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ hơn (

Các vấn đề Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về giá trị sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài rộng 255 ký tự.

Để khớp những chuỗi dài hơn 255 cam kết tự, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi nhiều năm khác").

Xem thêm:

Không trả về hiệu quả khi bạn hy vọng đợi bao gồm kết quả.

Đảm bảo có ghi đối số criteria trong vết ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp mặt lỗi #VALUE! lúc tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức gồm chứa hàm tham chiếu mang đến ô hoặc phạm vi vào một sổ làm việc đóng và những ô được xem toán. Để nhân kiệt này hoạt động, sổ thao tác khác bắt buộc được mở.

Những cách thực hành xuất sắc nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không riêng biệt chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria ko phân biệt chữ hoa/thường. Nói bí quyết khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký tự đại diện

Có thể cần sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—trong criteria. Một dấu chấm hỏi khớp cùng với một cam kết tự riêng biệt bất kỳ. Một vệt sao khớp với chuỗi cam kết tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm lốt chấm hỏi hay vết sao thực sự, hãy nhập một lốt sóng (~) trước cam kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đã tìm đông đảo trường hợp tất cả "táo" với chữ cái cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự ko đúng.

Khi đếm cực hiếm văn bản, hãy bảo đảm an toàn dữ liệu không chứa khoảng chừng trắng ở đầu, khoảng trắng ở cuối, việc áp dụng không thống nhất vết trích dẫn thẳng cùng cong hoặc ký kết tự ko in ra. Giữa những trường hòa hợp này, COUNTIF có thể trả về quý giá không mong mỏi muốn.

Thử áp dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, thực hiện phạm vi có tên

COUNTIF hỗ trợ các phạm vi bao gồm têntrong phương pháp (chẳng hạn như = COUNTIF( hoa trái ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi mang tên có thể nằm trong trang tính hiện nay tại, một trang tính khác trong thuộc sổ làm việc hoặc từ sổ làm việc khác. Để tham chiếu từ một sổ làm việc khác, sổ làm việc thứ hai này cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không còn đếm các ô dựa vào màu fonts chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel hỗ trợ Hàm do tín đồ dùng khẳng định (UDF) bằng cách sử dụng các thao tác leopoldomoreira.com Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa vào màu fonts chữ hoặc nền. Đây là lấy ví dụ về cách chúng ta có thể Đếm số ô bao gồm màu ô nắm thể bằng phương pháp sử dụng VBA.


Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.