HAI VECTO CÙNG PHƯƠNG KHI NÀO

Vectơ là đoạn thẳng tất cả hướng, tức thị trong nhì điểm mút của đoạn thẳng đã chứng thật điểm nào là vấn đề đầu, điểm nào là điểm cuối.

Vectơ tất cả điểm đầu là A, điểm cuối là B ta kí hiệu :

Vectơ còn được kí hiệu là:

*

*

2. Nhị vectơ thuộc phương, thuộc hướng.Bạn vẫn xem: Điều kiện để 2 vecto cùng phương

- Đường thẳng trải qua điểm đầu với điểm cuối của vectơ gọi là giá của vectơ

- hai vectơ có giá song song hoặc trùng nhau call là nhì vectơ thuộc phương

- nhị vectơ cùng phương thì hoặc thuộc hướng hoặc ngược hướng.


*

*

*

Câu 1. Véctơ là một đoạn thẳng:

A.

Bạn đang xem: Hai vecto cùng phương khi nào

bao gồm hướng. B. có hướng dương, phía âm.

C. bao gồm hai đầu mút. D. Thỏa cả ba đặc thù trên.

Lời giải

Chọn A.

Câu 2. hai véc tơ có cùng độ dài và ngược hướng điện thoại tư vấn là:

A. Hai véc tơ bằng nhau. B. Hai véc tơ đối nhau.

C. Nhị véc tơ cùng hướng. D. Hai véc tơ cùng phương.

Lời giải

Chọn B.

Theo khái niệm hai véc tơ đối nhau.

Câu 3. nhì véctơ bằng nhau khi nhì véctơ kia có:

A. thuộc hướng và có độ dài bởi nhau.

B. song song và gồm độ dài bằng nhau.

C. cùng phương và có độ dài bằng nhau.

D. thỏa mãn nhu cầu cả ba đặc điểm trên.

Lời giải

Chọn A.

Theo có mang hai véctơ bằng nhau.

Câu 4. ví như hai vectơ đều nhau thì:

A. cùng hướng và thuộc độ dài. B. thuộc phương.

C. cùng hướng. D. có độ dài bởi nhau.

Lời giải

Chọn A.

Câu 5. Điền từ thích hợp vào lốt (...) sẽ được mệnh đề đúng. Hai véc tơ ngược phía thì ...

A. Bằng nhau. B. Thuộc phương. C. Cùng độ dài. D. Cùng điểm đầu.

Lời giải

Chọn B.

Câu 6. mang đến điểm riêng biệt , , . Khi đó khẳng định nào sau đây đúng tốt nhất ?

A. , , thẳng sản phẩm khi còn chỉ khi và cùng phương.

B. , , thẳng hàng khi và chỉ khi và cùng phương.

C. , , thẳng hàng khi và chỉ khi và cùng phương.

D. Cả A, B, C rất nhiều đúng.

Lời giải

Chọn D.

Cả 3 ý số đông đúng.

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. có duy tuyệt nhất một vectơ thuộc phương với mọi vectơ.

B. Có ít nhất 2 vectơ thuộc phương với mọi vectơ.

C. có vô số vectơ cùng phương với tất cả vectơ.

D. không có vectơ nào cùng phương với đa số vectơ.

Lời giải

Chọn A.

Ta gồm vectơ thuộc phương với mọi vectơ.

Câu 8. xác minh nào tiếp sau đây đúng ?

A. nhì vectơ và được hotline là bởi nhau, kí hiệu , nếu bọn chúng cùng phía và cùng độ dài.

B. nhì vectơ với được hotline là bằng nhau, kí hiệu , nếu bọn chúng cùng phương và thuộc độ dài.

C. hai vectơ cùng được gọi là đều bằng nhau khi còn chỉ khi tứ giác
là hình bình hành.

D. nhị vectơ cùng được điện thoại tư vấn là bằng nhau khi và chỉ còn khi chúng cùng độ dài.

Lời giải

Chọn A.

Theo định nghĩa: nhì vectơ cùng được call là bằng nhau, kí hiệu , nếu chúng cùng phía và cùng độ dài.

Câu 9. phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. Nhị vectơ không bằng nhau thì độ lâu năm của chúng không bởi nhau.

B. Hai vectơ không đều bằng nhau thì bọn chúng không thuộc phương.

C. Hai vectơ bằng nhau thì có mức giá trùng nhau hoặc tuy vậy song nhau.

D. Hai vectơ bao gồm độ nhiều năm không đều nhau thì không thuộc hướng.

Lời giải

Chọn C.

A. Sai vị hai vectơ không cân nhau thì có thể hai vecto ngược hướng tuy nhiên độ lâu năm vẫn bởi nhau.

B. Không đúng do một trong hai vectơ là vectơ không.

C. đúng do hai vectơ đều bằng nhau thì nhì vectơ thuộc hướng.

Câu 10. xác minh nào dưới đây đúng ?

A. nhị vectơ thuộc phương với vectơ thứ tía thì cùng phương.

B. nhị vectơ thuộc phương với cùng một vectơ thứ tía khác thì cùng phương.

C.

Xem thêm: Phim Hành Động 18+ Mới Nhất Săn Lùng Mỹ Nữ Full Hd, Phim Tâm Lý (18+)

Vectơ–không là vectơ không có giá.

D. Điều kiện đủ nhằm vectơ cân nhau là chúng bao gồm độ dài bởi nhau.

Lời giải

Chọn B.

Hai vectơ thuộc phương với 1 vectơ thứ tía khác thì thuộc phương.

Câu 11. cho hai vectơ không thuộc phương với . Xác minh nào dưới đây đúng ?

A. không tồn tại vectơ nào thuộc phương đối với cả hai vectơ cùng .

B. tất cả vô số vectơ thuộc phương với tất cả hai vectơ cùng .

C. bao gồm một vectơ cùng phương đối với tất cả hai vectơ cùng , chính là vectơ .

D. Cả A, B, C những sai.

Lời giải

Chọn C.

Vì vectơ cùng phương với tất cả vectơ. Nên bao gồm một vectơ thuộc phương đối với tất cả hai vectơ cùng , đó là vectơ .

Câu 12. đến vectơ . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. có vô số vectơ mà lại . B. Có duy nhất một nhưng .

C. tất cả duy độc nhất vô nhị một nhưng mà
. D. không tồn tại vectơ nào cơ mà .

Lời giải

Chọn A.

Cho vectơ , có vô số vectơ cùng hướng và thuộc độ lâu năm với vectơ . Nên có vô số vectơ mà .

Câu 13. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng:

A. nhì vectơ thuộc phương với cùng 1 vectơ thứ tía thì thuộc phương.

B. nhị vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ ba khác thì thuộc phương.

C. hai vectơ thuộc phương với một vectơ thứ tía thì thuộc hướng.

D. Hai vectơ ngược phía với một vectơ thứ cha thì thuộc hướng.

Lời giải

Chọn B.

Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ cha khác thì cùng phương.

Câu 14. Chọn khẳng định đúng.

A. hai véc tơ cùng phương thì bởi nhau.

B. hai véc tơ ngược phía thì có độ lâu năm không bằng nhau.

C. hai véc tơ cùng phương và cùng độ dài thì bằng nhau.

D. nhì véc tơ cùng hướng và cùng độ nhiều năm thì bởi nhau.

Lời giải

Chọn D.

Hai véc tơ thuộc hướng và thuộc độ nhiều năm thì bằng nhau.

Câu 15. mang đến hình bình hành . Vào các xác định sau hãy tìm khẳng định sai

A. . B.
. C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Ta gồm là hình bình hành. Suy ra
.

Câu 16. Chọn xác định đúng.

A. Véc tơ là một trong đường thẳng gồm hướng.

B. Véc tơ là 1 trong những đoạn thẳng.

C. Véc tơ là 1 đoạn thẳng có hướng.

D. Véc tơ là một đoạn trực tiếp không biệt lập điểm đầu với điểm cuối.

Lời giải

Chọn C.

Véc tơ là 1 đoạn thẳng gồm hướng.

Câu 17. đến vectơ gồm điểm đầu với điểm cuối trùng nhau. Hãy lựa chọn câu không đúng

A. Được điện thoại tư vấn là vectơ suy biến. B. Được hotline là vectơ gồm phương tùy ý.

C. Được call là vectơ không, kí hiệu là . D. Là vectơ có độ lâu năm không xác định.