Save file location of far cry 5

JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Save file location of far cry 5

bạn tải bản nào vậy mình tải bạn dạng fitgirl sở hữu vào đùa tới đoạn cứu bé chó save lại bấm quit thực đơn vẫn thấy chữ Continue tuy thế bấm quit Desktop vào lại chỉ thấy chữ Newgame:go:
Ho ho đã tìm được cách fix lỗi save rùi khong phải tải lại nữa:1- vào Document xóa thàng cpy_save đi2- vào thư mục game xóa CPY.ini đi3-vào trò chơi chiến thui PS: file save auto lưu sẽ nằm ở ổ download game thương hiệu cpy_save luôn)Đã thử nghiệm thoát ra thoát lại đã gồm chữ continue:byebye:
*

*

Xem thêm: 4 Loại Máy Lọc Nước Tại Vòi Panasonic Tk, Máy Lọc Nước Tại Vòi Panasonic Tk

*

Chắc file cài đặt bị lỗi rồi. E tải bên nethd tải ok bác thử xem, chạy torrent k lo corupt data.Sent from my iPhone using leopoldomoreira.coms
Fix save thì những bác vào folder bin trong thư mục game. Tìm file CPY.ini sửaSavePath=E:GamesFar Cry 5SaveE:GamesFar Cry 5Save là đường truyền thư mục cài đặt game của em nhé. Những bác lưu giữ trừ ổ C ra là đượcÀ kiếm tìm save cũ thì vào DocumentsCPY_SAVESCPYUPLAY1803 tất cả file đuôi .save các bác copy vào path new nhé. Như của mình là: E:GamesFar Cry 5SaveCPY_SAVESCPYUPLAY1803P/s: ban đầu mình chơi được 1h out ra vào lại thì mất save. Tưởng đề nghị chơi lại từ đầu nhưng lục thư mục save thấy bao gồm file 1.save trung bình 200kb, copy vào lại folder save mới là nghịch tiếp bình thường
Fix save thì các bác vào folder bin trong thư mục game. Tìm file CPY.ini sửaSavePath=E:GamesFar Cry 5SaveE:GamesFar Cry 5Save là băng thông thư mục sở hữu game của em nhé. Các bác giữ trừ ổ C ra là đượcÀ tìm kiếm save cũ thì vào DocumentsCPY_SAVESCPYUPLAY1803 tất cả file đuôi .save các bác copy vào path mới nhé. Như của bản thân là: E:GamesFar Cry 5SaveCPY_SAVESCPYUPLAY1803P/s: ban đầu mình chơi được 1h out ra vào lại thì mất save. Tưởng cần chơi lại từ trên đầu nhưng lục thư mục save thấy gồm file 1.save khoảng 200kb, copy vào lại thư mục save new là nghịch tiếp bình thường
hix, e nghĩ nghịch t Window Defend từ rất lâu rùi pác, xóa cm nó rồi, sẽ xài Avast Free, dịp nào game play e cũng tắt Shield hết kia :chaymau:Folder nhảy sẵn rồi pác, thử bật và tắt luôn mà lại vào game vẫn chữ "New Game" to con :go:P/S: Vừa tìm kiếm gu gồ thì thấy các đứa cũng đang "khóc" như thể e rồi, bao gồm đứa bảo cần lấy tệp tin save legit số ID tự acc Ubisoft chuyển hẳn qua mới chơi đc, ae ai có game thì cóp hộ giùm thư mục save nhé :sogood:
Mình cũ bị ko save đc, và ko gồm continue khi vào lại game (win 10) cùng đã fixed đc như sau:---For all of you who cant save your progress in FarCry 5 CPY edition: Here is the Trick:-> Goto the thư mục where CPY creates the save location, i.e goto Documents->CPY_SAVES->CPY->UPLAY->1803. Copy the contents và create a backup of it(mostly you will have 1 & 2). Now go lớn your trò chơi directory where you installed the game,eg. Games->Farcry5->.. Inside this thư mục create a folder called saves.Now goto Cpy.ini tệp tin and open with notepad. You will see a savepath there. Rename the savepath khổng lồ something lượt thích this.." SavePath=D:GamesFar Cry 5saves "(no quotes required while pasting & change the directory lớn your directory eg.if trò chơi is installed in C:ProgramFiles it will be lượt thích SavePath = C:ProgramFilesFar Cry5saves). Now run the game you will see new game option. Now close the game và goto the Saves thư mục which you creates inisde the farcry 5 folder. You will see a new folder called CPY_saves. Goto CPY_saves->CPY->UPLAY->1803->1.save Now replace these saves with the ones you backed up in the first.Note: if you have 1 và 2 in the backup.. Check which is bigger in size. 1 will be around 20KB while 2 will be around 220KB. In this case paste the 2 in the saves folder and rename it to 1. Now launch the game và you will see the continue option. Cheers!!! bởi vì test và reply..
*