EXCEL KHÔNG CÓ HÀM DATEDIF

Excel mang đến leopoldomoreira.com 365 Excel đến leopoldomoreira.com 365 dành cho máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 SharePoint Foundation 2010 Excel 2010 SharePoint hệ thống 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Windows SharePoint Services 3.0 coi thêm...Ít hơn

Cảnh báo: Excel cung ứng hàm DATEDIF để cung cấp sổ làm việc trước trên đây từ Lotus 1-2-3. Hàm DATEDIF rất có thể tính toán các công dụng không đúng trong một trong những kịch bản nhất định. Sung sướng xem mục sự chũm đã biết của bài viết này để biết thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Excel không có hàm datedif


Cú pháp

DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Đối số

Mô tả

start_date

Bắt buộc

end_date

Bắt buộc

Ngày đại diện cho ngày cuối cùng hoặc ngày dứt khoảng thời gian.

Unit

Loại tin tức mà bạn muốn trả về, trong đó:

Unit

Trả về

"Y"

Số năm hoàn tất trong tầm thời gian.

"M"

Số mon hoàn vớ trong khoảng thời gian.

"D"

Số ngày trong khoảng thời gian.

"MD"

Sự khác hoàn toàn giữa các ngày vào start_date với end_date. Đã bỏ lỡ tháng cùng năm của ngày.

Xem thêm: Cách Tra Cứu Xe Ô Tô Online, Tra Cứu Thông Tin Xe Ô Tô Online


Quan trọng: Chúng tôi khuyên răn bạn không nên sử dụng tham đối "MD", vì tất cả những giới hạn đã biết đi kèm theo theo. Hãy coi mục các sự chũm đã biết dưới đây.


"YM"

Sự biệt lập giữa các tháng trong start_date và end_date. Đã bỏ lỡ ngày với năm của ngày

"Yd"

Sự khác hoàn toàn giữa những ngày trong start_date cùng end_date. Đã làm lơ năm của ngày.

Chú thích

Ngày tháng được lưu trữ ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng một năm 1900.

Hàm DATEDIF cực kỳ hữu ích trong những công thức khi bạn cần đo lường độ tuổi.

Ví dụ

Ngày_bắt_đầu

Ngày_kết_thúc

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"Y")

Hai năm hoàn vớ trong khoảng thời gian (2)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"D")

440 ngày giữa 1 mon 6 năm 2001 và 15 tháng 8 năm 2002 (440)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"YD")

75 ngày giữa 1 tháng 6 và 15 tháng 8, bỏ qua các năm của ngày (75)

Các vấn đề đã biết

Tham đối "MD" hoàn toàn có thể cho hiệu quả là số âm, số ko hoặc hiệu quả không bao gồm xác. Nếu bạn đang search cách đo lường và tính toán các ngày còn lại sau tháng tròn cuối cùng, đó là một phương án thay thế:

*

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.