Nhằm mục đích giúp học viên nắm vững kỹ năng và kiến thức tác phẩm Em bé hợp lý Ngữ văn lớp 6, bài xích học tác giả - sản phẩm Em bé sáng ý trình bày không thiếu thốn nội dung, cha cục, tóm tắt, dàn ý phân tích, sơ đồ tứ duy và bài bác văn đối chiếu tác phẩm.

Bạn đang xem:

A. Ngôn từ tác phẩm Em bé thông minh

Tóm tắt truyện: Ngày xưa, có một vua nọ không nên viên quan lại đi tìm người tài giỏi. Viên quan đi khắp chỗ để tìm. Khi đến một cánh đồng thấy hai phụ thân con đã làm việc, viên quan tiền ra câu đố trâu một ngày cày được mấy đường thì đứa bé đã hỏi ngược lại. Ông quan liêu biết người tài giỏi cần về tâu với vua. Nhà vua muốn thử tài lần nữa bắt buộc đã ra lệnh đến làng của cậu bé bố con trâu đực và ba thúng gạo nếp ra lệnh năm sau phải nộp chín con. Lần này, cậu bé vẫn giải được câu đố. Lần thứ ba, vua yêu cầu cậu làm thịt nhỏ chim sẻ làm bố cỗ thức ăn. Cậu bé đố lại từ cây kim làm bé dao đẻ sẻ. Vua phục tài ban thưởng cho cậu. Có vua láng giềng muốn xâm phạm bờ cõi nước ta sai sứ rước một bé ốc đố làm cách nào xâu chỉ qua được. Câu bé đã hát bài ca để giải khiến sứ giả thán phục. Vua phong cậu bé làm trạng nguyen xây dinh thự bên hoàng cung để tiện hỏi han.

B. Tò mò tác phẩm Em bé thông minh

1. Thể loại: Truyện cổ tích

2. Bố cục: 3 phần

- Phần 1: Từ đầu đến “về tâu vua”: Vua sai quan đi tìm người tài.

- Phần 2: Tiếp theo đến “ban thưởng rất hậu”: Những thử thách chứng tỏ sự tối ưu của cậu bé

- Phàn 3: Phần còn lại: Cậu bé được phong làm trạng nguyên.

3. Giá trị nội dung

Truyện đề cao sự lý tưởng và trí khôn dân gian (qua hình thức giải những câu đố, vượt những thách đố oái oăm…) từ đó tạo yêu cầu tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên trong đời sống hằng ngày.

4. Giá trị nghệ thuật.

- Dùng những câu đố oái oăm để tạo thử thách, tình huống truyện hấp dẫn.

- Cách dẫn dắt truyện với những mức độ những câu thách đố tăng dần.

C. Sơ đồ tứ duy Em bé thông minh

*

D. Đọc đọc văn bản Em bé thông minh

1. Vua không đúng quan đi tìm người tài

- Nhà vua không đúng viên quan lại đi tìm người tài giỏi ở khắp nơi

- Đến cánh đồng, quan lại gặp hai phụ vương con đang làm ruộng. Quan lại liền ra câu hỏi “Trâu của lão cày một ngày được mấy đường”

- Cậu bé đã hỏi lại quan liêu “ngựa của ông đi một ngày được mấy bước”

=> quan bất ngờ, sửng sốt biết là đã tìm được người tài giỏi.

2. Những thử thách chứng tỏ sự thông minh của cậu bé

- Sự mưu trí, sáng ý của cậu bé được thử thách qua bốn lần:

+ Lần 1: đáp lại câu đố của viên quan – “Trâu cày một ngày được mấy đường”

+ Lần 2: đáp lại thử thách của vua đối với dân làng – nuôi ba con trâu đực làm thế nào cho chúng đẻ thành chín bé trong một năm để nộp mang đến vua.

Xem thêm: 11/12 Là Cung Gì - Người Sinh 11 Tháng 12 Là Cung Hoàng Đạo Gì

+ Lần 3: cũng là thử thách của vua – từ một bé chim sẻ làm thành tía mâm cỗ thức ăn.

+ Lần 4: câu đố thử thách của sứ thần nước ngoài – xâu một sợi chỉ mảnh qua ruột bé ốc vặn rất dài.

- Những lần thử thách sau khó khăn hơn thử thách trước để bộc lộ sự tài trí của em bé.

- vào những lần thử thách, em bé đã dùng những cách rất lý tưởng để giải đố

+ Lần 1: đố lại viên quan liêu “ ngựa của ông đi một ngày được mấy bước”

+ Lần 2: để vua tự nói ra sự vô lí, phi lí mà điều vua đã đố.

+ Lần 3: cũng giải bằng cách đố lại lấy một cái kim để xin vua rèn thành một bé dao để sẻ thịt chim.

+ Lần 4: dùng khiếp nghiệm đời sống dân gian.

- Những cách giải đố của cậu bé lí thú ở chỗ:

+ Đẩy thế bí về phía người ra câu đố, lấy “ gậy ông đập sống lưng ông

+ Làm mang lại người ra câu đố tự thấy cái vô lí, phi lí của điều mà họ nói.

+ Những lời giải đố đều không dựa vào kiến thức sách vở mà dựa vào kiến thức đời sống.