Đồng hồ nữ vàng 18k

Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Form size mặt, Size: 31mm. Ref: 278383RBR-0031. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi kim cương vàng 18k. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.

Bạn đang xem: Đồng hồ nữ vàng 18k


*
*

*
*

Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Form size mặt, Size: 31mm. Ref: 278383RBR-0032. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: demi tiến thưởng vàng 18k. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
*
*

*
*

Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Ref: 278273-0031. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: demi kim cương vàng 18k. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
*
*

Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Form size mặt, Size: 31mm. Ref: 278273-0032. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: demi rubi vàng 18k. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Form size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278273-0021. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi đá quý vàng 18k. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Kích thước mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Ref: 278273-0022. Chất liệu: demi xoàn vàng. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278273-0023. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi vàng vàng 18k. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích thước mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278243-0029. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi xoàn vàng 18k. Dự trữ: 55h. Chống nước: 100m. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Ref: 278273-0029. Size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Chất liệu: demi đá quý vàng 18k. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Form size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Chất liệu: demi quà vàng, vành kim cương. Ref: 278383RBR-0029. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Kích thước mặt, Size: 31mm. Ref: 278273-0026. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi rubi vàng 18k. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278278-0036. Movement: Automatic - Cal. 2236. Chất liệu: xoàn vàng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278288RBR-0028. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: quà vàng 18k. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích thước mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278273-0024. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi kim cương vàng 18k. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện:Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278343RBR-0017. Movement: automatic, cal.2236. Chất liệu: demi rubi vàng 18k. Phòng nước: 100m. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Dự trữ: 55h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278243-0025. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi xoàn vàng 18k. Dự trữ: 55h. Phòng nước: 100m. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2019. Ref: 279383RBR-0019. Kích cỡ mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal. 2236. Dự trữ cót: 55h. Chất liệu: xoàn vàng 18k, thép 904L, vành kim cương chính hãng. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2019. Kích thước mặt, Size: 28.45mm X 36.5mm. Xuất xứ: Breguet - Thụy Sĩ. Ref: 8918BA/58/864.D00D. Movement: automatic, Cal 537/1. Hóa học liệu: quà vàng 18k. Chức năng: giờ, phút. Phòng nước: 30m. Dự trữ: 40h.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2016. Kích thước mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 279138RBR-0006. Movement: Automatic, Cal. 2236. Chất liệu: quà vàng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Chopard, Thụy Sĩ. Kích thước: 36mm. Ref: 384221-0001. Movement: quartz. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Hóa học liệu: xoàn vàng 18k. Chống nước: 50m.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2017. Ref: 279383-0007. Kích thước mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal.2236. Dự trữ cót: 55h. Chất liệu: rubi vàng 18k, thép 904L, vành kim cương chủ yếu hãng. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278278-0020. Movement: Automatic - Cal. 2236. Hóa học liệu: xoàn vàng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2019. Ref: 279383RBR-0013. Kích cỡ mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal.2236. Dự trữ cót: 55h. Hóa học liệu: đá quý vàng 18k, thép 904L với kim cương. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: đồng hồ like new 99% còn khôn cùng mới. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích thước mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WE9001Z3. Movement: quartz. Chất liệu: vàng vàng 18k, kim cương chủ yếu hãng.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021 (Limited). Xuất xứ: Jacob và Co. Kích thước: 46 x 35mm. Ref: ML510.50.YD.AA.A40BA. Movement: manual winding, Cal JCAM23. Chức năng: Giờ, phút, tourbillon. Cấu tạo từ chất vỏ: vàng vàng 18k và kim cương. Dự trữ: 72h. Kháng nước: 30m.

Xem thêm: Xem Phim Huyền Thoại Người Con Gái Tập 20 Vietsub, Huyền Thoại Người Con Gái Tập 20


Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Size mặt, Size: 39.2mm X 29.8mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WT100006. Movement: automatic, Caliber 077. Chất liệu: đá quý vàng 18k. Chống nước: 30m. Dự trữ: 42h.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 178158-0007. Form size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Bộ máy: trường đoản cú động, cal.2235. Hóa học liệu: rubi vàng 18k. Dự trữ cót: 48h. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện:Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 278343RBR-0029. Kích thước mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi kim cương vàng 18k. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện:Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Form size mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278343RBR-0018. Movement: automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: demi vàng vàng 18k. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ bắt đầu cao . Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2015. Ref: 279178-0004. Size mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: lên cót trường đoản cú động, Cal.2236. Hóa học liệu: vàng vàng 18k. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278278-0040. Movement: Automatic - Cal. 2236. Chất liệu: tiến thưởng vàng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 279178-0004. Size mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: lên cót từ bỏ động, Cal.2236. Chất liệu: vàng vàng 18k. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: đã qua sử dụng. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2014. Kích thước mặt, Size: 26mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2235. Hóa học liệu: demi rubi vàng 18k. Ref: 179138. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Chống nước: 100m.
Tình trạng: đồng hồ đấu giá, độ new cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, giấy bảo hành. Form size mặt, Size: 29mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 80298. Movement: Automatic, Cal 2135. Chất liệu: kim cương vàng 18k, xoàn hồng với vành kim cương thiết yếu hãng. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây..
Tình trạng: đồng hồ đeo tay đấu giá, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: Hộp, sổ cùng giấy ghi nhận đấu giá. Ref: 69178. Kích cỡ mặt, Size: 26mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal 2135. Hóa học liệu: kim cương vàng 18k. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 278273-0025. Size mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: xoàn 18k, thép 904L. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Xuất xứ: Chopard, Thụy Sĩ. Kích thước, Size: 28,8mm x 25,8mm. Ref: 209422-5001. Movement: Quartz. Chức năng: giờ, phút. Chất liệu: rubi hồng 18k với kim cương .
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích thước mặt, Size: 26mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 179158G. Movement: Automatic, Cal. 2235. Chất liệu: quà vàng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 279383RBR. Kích cỡ mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal.2236. Dự trữ cót: 55h. Hóa học liệu: kim cương vàng 18k, thép 904L cùng kim cương. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 24.95mm X 33mm. Xuất xứ: Breguet - Thụy Sĩ. Ref: 8928BA/51/J20.DD00. Movement: automatic, Cal 586. Chất liệu: tiến thưởng vàng 18k. Chức năng: giờ, phút. Dự trữ: 38h. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Kích cỡ mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 279138RBR. Movement: Automatic, Cal. 2236. Chất liệu: đá quý vàng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 279458RBR-0001. Form size mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal.2236. Dự trữ cót: 55h. Chất liệu: đá quý vàng 18k cùng kim cương. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Ref: 279383RBR-0023. Kích thước mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal.2236. Dự trữ cót: 55h. Chất liệu: rubi vàng 18k, thép 904L với kim cương. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Form size mặt, Size: 28.45mm X 36.5mm. Nguồn gốc: Breguet - Thụy Sĩ. Ref: 8918BA/58/864.D00D. Movement: automatic, Cal 537/1. Hóa học liệu: tiến thưởng vàng 18k. Chức năng: giờ, phút. Chống nước: 30m. Dự trữ: 40h.
Tình trạng: Đã qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2016. Kích thước mặt, Size: 26mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 179383G. Movement: automatic, Cal.2235. Hóa học liệu: thép 904L, đá quý 18k, kim cương cứng nguyên bản. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Dự trữ: 48h. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 24.95 x 33mm. Nguồn gốc: Breguet - Thụy Sĩ. Ref: 8928BA/8D/844/DD0D. Movement: automatic, Cal 586. Chất liệu: vàng vàng 18k cùng kim cương. Chức năng: giờ, phút. Dự trữ: 38h. Phòng nước: 30m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020. Kích cỡ mặt, Size: 26mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 179178NG. Movement: automatic. Chất liệu: demi rubi vàng 18k. Chống nước: 100m. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2019. Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ. Kích thước: 28mm. Ref: 279138RBR-0028. Movement: automatic, Cal 2236. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Hóa học liệu: rubi vàng 18k cùng kim cương.
Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2018. Kích cỡ mặt, Size: 35mm. Xuất xứ: Cartier - Thụy Sĩ. Ref: WJCL0023. Movement: automatic, Caliber 1847MC. Dự trữ năng lượng: 48h. Chất liệu: quà vàng 18k cùng kim cương. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Kháng nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 279383RBR-0013. Kích cỡ mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal.2236. Dự trữ cót: 55h. Chất liệu: vàng vàng 18k, thép 904L với kim cương. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.