DĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quan liêu hệ nước ngoài quan tiền hệ thế giới HQT01A01, D01, D06, D07, XDHB30.97Học bạ
2 quan lại hệ nước ngoài quan lại hệ thế giới HQT02D03, D04, XDHB29.97Học bạ
3 quan lại hệ quốc tế quan tiền hệ quốc tế HQT03C00, XDHB31.97Học bạ
4 ngôn ngữ Anh ngữ điệu Anh HQT02A01, D01, D07, XDHB40.24Học bạ
5 tài chính quốc tế tài chính HQT03A00, A01, D01, D06, D07, XDHB31.05Học bạ
6 tài chính quốc tế kinh tế HQT04C00, XDHB30.05Học bạ
7 Luật nước ngoài phương pháp HQT04A01, D01, D06, D07, XDHB30.73Học bạ
8 Luật thế giới cơ chế HQT05D03, D04, XDHB29.73Học bạ
9 Luật quốc tế luật pháp HQT06C00, XDHB31.73Học bạ
10 truyền thông quốc tế truyền thông quốc tế HQT05A01, D01, D06, D07, XDHB31.18Học bạ
11 truyền thông media quốc tế truyền thông media quốc tế HQT06D03, D04, XDHB30.18Học bạ
12 truyền thông media quốc tế truyền thông quốc tế HQT07C00, XDHB32.18Học bạ
13 marketing quốc tế marketing quốc tế HQT06A00, A01, D01, D06, D07, XDHB31.08Học bạ
14 kinh doanh quốc tế marketing quốc tế HQT07D03, D04, XDHB30.08Học bạ
15 vẻ ngoài HQT07A01, D01, D06, D07, XDHB30.83Luật thương mại quốc tế, học tập bạ
16 chế độ HQT08D03, D04, XDHB29.83Học bạ
17 phương tiện HQT09C00, XDHB31.83Học bạ
18 nước hàn học HQT08-01A01, D01, D07, XDHB30.73Học bạ
19 nước hàn học HQT08-02C00, XDHB31.73Học bạ
20 Hoa Kỳ học HQT08-02A01, D01, D07, XDHB30.63Học bạ
21 Hoa Kỳ học tập HQT08-03C00, XDHB31.63Học bạ
22 Nhật bản học HQT08-03A01, D01, D06, D07, XDHB30.61Học bạ
23 Nhật bản học HQT08-04C00, XDHB31.61Học bạ
24 trung quốc học HQT08-04A01, D01, D07, XDHB30.72Học bạ
25 trung quốc học HQT08-05D04, XDHB29.72Học bạ
26 china học HQT08-06C00, XDHB31.72Học bạ

Bạn đang xem: Dđiểm chuẩn học viện ngoại giao


Xem thêm: “Bật Mí” 4 Cách Xoá Ứng Dụng Trên Macbook Đơn Giản, Cách Xóa Ứng Dụng Trên Macbook Ai Cũng Làm Được

*

*