Hiệu Điện Thế Là Gì ? Sự Khác Nhau Giữa Hiệu Điện Thế Và

Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp thì Cường độ cái điện có mức giá trị giống hệt tại các điểm (I=I1=I2) còn Hiệu điện thay giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện nỗ lực trên mỗi bóng đèn (U=U1+U2).

Bạn đang xem: Hiệu điện thế là gì ? sự khác nhau giữa hiệu điện thế và


Vậy so với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tiếp nối thì Cường độ cái điện cùng Hiệu điện cầm trên đoạn mạch tiếp liền này được tính như vậy nào? họ cùng mày mò qua nội dung bài viết dưới này.

I. Cường độ loại điện cùng Hiệu điện cố trong đoạn mạch nối tiếp

1. Trong đoạn mạch bao gồm 2 đèn điện mắc nối tiếp (nội dung đồ dùng lý lớp 7) thì:

- Cường độ mẫu điện (I) có giá trị tương đồng tại đều điểm: I=I1=I2

- Hiệu điện nuốm giữa (U) nhị đầu đoạn mạch bởi tổng những hiệu điện cố trên từng bóng đèn: U=U1+U2.

2. Đoạn mạch có 2 điện trở mắc nối tiếp.

* Câu C1 trang 11 SGK thứ Lý 9: Quan ngay cạnh sơ đồ mạch điện hình 4.1 (SGK), cho thấy các năng lượng điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau như thế nào?

*
(sơ trang bị mạch năng lượng điện mắc nối tiếp - hình 4.1)

* trả lời giải Câu C1 trang 11 SGK vật Lý 9:

- R1, R2 và Ampe kế được mắc thông liền với nhau.

* Câu C2 trang 11 SGK thứ Lý 9: Hãy minh chứng rằng, so với đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa nhì đầu mỗi điện trở tỉ lệ thành phần thuận với điện trở đó.

 

*

* khuyên bảo giải Câu C2 trang 11 SGK đồ dùng Lý 9: 

- Ta có: 

*
 và 
*
,

- phương diện khác, trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ loại điện có giá trị hệt nhau tại đa số điểm: I = IR1 = IR2 

*

II. Điện trở tương tự trong đoạn mạch nối tiếp

1. Điện trở tương đương

- Điện trở tương đương của một quãng mạch gồm những điện trở là điện trở có thể thay rứa cho đoạn mạch này, làm thế nào để cho với thuộc hiệu điện núm thì cường độ chiếc điện chạy qua đoạn mạch vẫn có mức giá trị như trước.

2. Bí quyết tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp

- Điện trở tương tự của đoạn mạch bằng tổng nhì điện phát triển thành phần: Rtđ = R1 + R2

* Câu C3 trang 11 SGK đồ vật Lý 9: Hãy chứng tỏ công thức tính điện trở tương tự Rtđcủa đoạn mạch tất cả hai điện trở R1, R2 mắc thông liền là Rtđ = R1 + R2.

* lý giải giải Câu C3 trang 11 SGK đồ dùng Lý 9: 

- Hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở mắc tiếp liền bằng tổng nhì hiệu điện cầm giữa hai đầu từng điện biến hóa phần: U = U1 + U2

- Ta có: U = U1+ U2 = I1.R1 + I2.R2 = I.(R1 + R2) (vì I = I1 = I2, đặc thù đoạn mạch mắc nối tiếp)

- nhưng U = I.Rtđ ⇒ I.(R1 + R2) = I.Rtđ

- phân tách hai vế cho I ta được Rtđ = R1 + R2 (Đpcm).

Xem thêm:

Lưu ý: Ampe kế, dây nối trong mạch thường có giá trị rất nhỏ dại so với điện trở của đoạn mạch buộc phải đo cường độ cái điện,nên ta rất có thể bỏ qua năng lượng điện trở của ampe kế với dây nối khi tính điện trở của mạch mắc nối tiếp.

III. áp dụng tính cường độ chiếc điện, hiệu điện nạm và năng lượng điện trở vào mạch nối tiếp

* Câu C4 trang 12 SGK đồ gia dụng Lý 9: Cho mạch điện có sơ đồ gia dụng như hình 4.2 (SGK).

*
- Khi công tắc nguồn K mở, nhị đèn có hoạt động không? vị sao?

- Khi công tắc nguồn K đóng, ước chì bị đứt, nhị đèn có chuyển động không? vày sao?

- Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có vận động không? bởi sao?

* hướng dẫn giải Câu C4 trang 12 SGK đồ gia dụng Lý 9: 

° Cả 3 trường hợp những Đèn đa số không vận động vì:

- Khi công tắc nguồn K mở, nhì đèn không vận động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

- Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, nhì đèn không vận động vì mạch hở, không tồn tại dòng năng lượng điện chạy qua chúng.

- Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua nó.

* Câu C5 trang 12 SGK thứ Lý 9: a) cho hai năng lượng điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc như sơ đồ dùng hình 4.3a (SGK)Tính điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

*
sơ đồ năng lượng điện trở mắc tiếp liền - hình 4.3a

b) Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch trên (hình 4.3b SGK) thì năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? đối chiếu điện trở kia với mỗi điện biến đổi phần.

*
sơ đồ năng lượng điện trở mắc thông liền - hình 4.3b

Hướng dẫn giải Câu C5 trang 12 SGK vật dụng Lý 9: 

a) vì chưng mạch mắc tiếp nối nên năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch là:

RAB = R1 + R2 = 20 + 20 = 2.20 = 40Ω

b) Theo hình, năng lượng điện trở R3 được mắc thông liền với R2 nên lúc đó mạch năng lượng điện mới có 3 năng lượng điện trở mắc nối tiếp. Do đó, năng lượng điện trở tương đương mới của đoạn mạch là:

 RAC = R1 + R2 + R3 = RAB + R3 = 40 + trăng tròn = 60 Ω

 So sánh: RAC > R1, RAC > R2, RAC > R3


Hy vọng với bài viết về Cường độ cái điện (I), Hiệu điện rứa (U) cùng Điện trở (R) trong Mạch Điện Nối Tiếp sinh sống trên góp ích cho các em. Mọi góp ý với thắc mắc những em vui miệng để lại phản hồi dưới bài viết để leopoldomoreira.com ghi nhận với hỗ trợ, chúc các em học hành tốt.