CÔNG THỨC MỨC CƯỜNG ĐỘ ÂM

Trong bài kim chỉ nan sóng âm, ta vẫn nói cụ thể về phần công thức độ mạnh âm. Trong nội dung bài viết này ta đang ôn lại lý thuyết, công thức phần này, và làm cho thêm bài bác tập để củng cố kiến thức.

Bạn đang xem: Công thức mức cường độ âm


I. Nói lại

1. độ mạnh âm

Cường độ âm: cường độ âm là năng lượng của sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích s được để vuông góc với phương truyền âm.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Gói 3G Viettel Sinh Viên Của Viettel, Đăng Ký Mimaxsv

Kí hiệu: I

Đơn vị: W/m^2

Công thức về độ mạnh âm:

*

Trong đó: P: năng suất của nguồn âm

R: khoảng cách từ điểm đã xét tời nguồn âm

Mẫu số của công thức bên vế phải: diện tích của hình cầu (Khi âm nhạc phát ra thì toàn bộ mọi điểm bao quanh nguồn âm tạo thành bề mặt của hình cầu)

2. Mức độ mạnh âm

Mức độ mạnh âm là đại lượng dùng để làm so sánh độ mạnh âm I (cường độ âm tại 1 điểm như thế nào đó) với độ mạnh âm chuẩn.

Kí hiệu: L

Đơn vị: B; dB

Công thức mức độ mạnh âm:

*

trong đó: Io=10^-12(W/m2)là độ mạnh âm chuẩn

Mức độ mạnh âm tại 2 điểm

Gọi mức độ mạnh âm trên A là LA, mức độ mạnh âm trên B là LB

*

II. Bài tập

1. Mức độ mạnh âm tương ứng so với âm thanh có cường độ 10-10 W/m2bằng bao nhiêu?

Giải:

Ta có: Mức cường độ âm L=lg II0=lg10-1010-12=2 (B)

2. Tỉ số cường độ âm so với cường độ âm chuẩn là từng nào biết âm có mức cường độ âm là 20 dB?

Giải:

Gọi cường độ âm là I

Ta có L=20 dB=2 B=lg I/Io=>2= I/Io=100

Vậy tỉ số cường độ âm so với cường độ âm chuẩn bằng 100

3. Một cái loa có hiệu suất 1W khi mở không còn công suất. Cường độ âm trên điểm cách cái loa 4 m là?

Giải: cường độ âm: I=P/(4πr^2)=1/(4*3,13*4^2)=5.10-3(W/m2)

4. Một nguồn âm phạt sóng ước trong không gian. Cho rằng không có sự kêt nạp hay phản xạ âm. Giả dụ một điểm giải pháp nguồn âm 1 m gồm mức cường độ âm là 70 dB thì tại điểm giải pháp nguồn âm 5 m bao gồm mức cường độ âm bởi bao nhiêu

Giải:

Mức độ mạnh âm trên một điểm trong không khí được xác định bằng công thức

L=10 lg I/Io=10 lg P/(Io4πR^2)

Theo bài bác ra ta có:

70=10 lg P/(Io4π*1^2)

L=10 lg P/(Io*4π5^2)

=> L= 56 dB

Vậy mức cường độ âm bắt buộc tìm bởi 56 dB

5. Một dòng loa phân phát ra âm nhạc đẳng hướng trong không gian. Biết độ mạnh âm trên điểm giải pháp loa 5 m là 10-5m/W2. Tìm năng suất của loa?

Giải:

P=4πIR^2=4*10^-5*5^2=3,14 * 10^-8W

6. Một nguồn âm tạo ra cường độ âm tại A cùng B theo thứ tự là IAvà IB. Mối tương tác giữa mức cường độ âm trên A với B là?

Giải: trong phần triết lý ta đã hội chứng minh

La–Lb=20lg Rb/Ra = 10lg Ia/Ib (dB)

7. Một nguồn để tại O trong môi trường xung quanh đẳng hướng. Nhị điểm A và B trong môi trường thiên nhiên tạo cùng với O thành một tam giác đều. Mức độ mạnh tại A và B đều bởi 25,8 dB. Mức cường độ âm lớn nhất đạt được tại một điểm trên đoạn AB bởi bao nhiêu?

Giải:

*

Trên đoạn AB, mức cường độ âm đạt giá chỉ trị lớn nhất tại H

Trong tam giác phần nhiều OAB, ta có:

*

Mức cường độ âm trên H:

*

Một mối cung cấp âm đẳng hướng phát ra trường đoản cú O. Hotline M cùng N là nhị điểm nằm trên cùng một phương truyền và ở cùng bên so cùng với O. Mức độ mạnh âm tại M là 40 dB, trên N là 20 dB. Tính mức độ mạnh âm trên M lúc đặt nguồn âm trên trung điểm I của MN. Coi môi trường thiên nhiên không hấp thụ âm.

Giải:

Ta có:

*

Coi OM=x -> ON=10x

Trung điểm I của MN cách MN một quãng 4,5x

Mức độ mạnh âm trên M lúc đặt nguồn âm tại I:

*

8. Trong môi trường xung quanh đẳng hướng với không hấp thụ âm, tất cả 3 điểm thẳng mặt hàng theo lắp thêm tự A, B, C với AB=100m; AC=250m. Khi để tại A một nguồn âm phân phát ra công suất p. Thì mức độ mạnh âm tại B là 100 dB. Bỏ nguồn âm trên A, để tại B một mối cung cấp phát âm hiệu suất 2P thì mức cường độ âm trên A với C bằng bao nhiêu?

Giải:

*

Một điểm M giải pháp nguồn âm một khoảng chừng d tất cả cường độ âm I, mang lại nguồn âm di chuyển xa điểm M một đoạn 50 m thì cường độ âm giảm 9 lần. Khoảng cách d ban sơ bằng bao nhiêu?