Công thức hiện tại đơn

Thì Hiện tại đơn (Simple Present Tense) là 1 trong số12thì tiếng Anh- chủ điểm ngữ pháp cănbản đầu tiên nhưng bất cứ người học tiếng Anh như thế nào cũng đều phải “nằm lòng”trước khi học những mảng kiến thức mở rộng và nâng cao hơn. Chính vì sự cần thiết cũng như tầm quan trọng của thì hiện tại đơn đề xuất leopoldomoreira.com đã tổng hợp các kiến thức cần thiết nhất giúp những bạn gồm thể hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp này. Hy vọng bài viết này có thể góp ích cho các bạn.

Bạn đang xem: Công thức hiện tại đơn

1. KHÁI NIỆM

Thì hiện tại đơn(Simple present tense hoặc Present simple tense) là thì cần sử dụng để diễn đạt một hành động mang tính thường xuyên (regular action), theo kiến thức (habitual action) hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính quyluật, diễn tả chân lý vàsự thật hiển nhiênhoặc một hành động diễn ra vào thời gian hiện tại.

Nó được gọi làsimple(đơn giản) vị cấu trúc hình thành bao gồm một từ đơn (nhưwritehoặcwrites), khác với những thì hiện tại không giống nhưthìhiện tại tiếp diễn(is writing) vàthìhiện tại hoàn thành(has written).

Ví dụ:

➢I walk to school every day. ( Tôi đi học hằng ngày)

➢He oftenplayssoccer. (Anh ấy thường xuyên chơi láng đá)

*

II. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

*

Thể

Động từ “tobe”

Động từ “thường”

Khẳng định

S + am/is/are + ……

I +am

He, She, It +is

You, We,They +are

I am a student. (Tôi là học sinh.)

They are teachers. (Họ đều là giáo viên.)

She is my mother. (Bà ấy là mẹ tôi.)

S + V(s/es) + ……

I, You, We, They + V (nguyên thể)

He, She, It +V (s/es)

He always swimin the evening. (Anh ấy luôn luôn đi bơi vào buổi tối.)

Mei usually goesto bed at 11 p.m. (Mei thường đi ngủ vào tầm khoảng 11 giờ tối).

Every Sunday wegoto see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần công ty chúng tôi thường đi thăm ông bà).

Phủ định

S + am/is/are + not +

is not = isn’t ;

are not = aren’t

She is not my friend.(Cô ấy không phải là bạntôi.)

S + do/ does + not + V (nguyên thể)

do not = don’t

does not = doesn’t

He doesn"t work in a shop. (Anh ta không làm cho việc ở cửa tiệm.)

Nghi vấn

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q:Am/ Are/ Is(not)+ S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Areyou a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi bao gồm từ để hỏi)

Wh- + am/are/is(not)+ S + ….?

What is this? (Đây là gì?)

Where are you? (Bạn ở đâu thế?)

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Do/ Does (not)+ S +V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

Do you play tennis?

Yes, I do. / No, I don’t.

Wh- questions (Câu hỏi bao gồm từ để hỏi)

Wh- + do/ does (not)+ S +V(nguyên thể)….?

Where bởi you come from? (Bạn đến từ đâu?)

What bởi you do? (Cậu làm nghề gì vậy?)

Lưu ý

Khi chia động từ ở thì này, đối với ngôi thứ nhất (I), thứ hai (you) cùng thứ 3 số nhiều (they) thìđộng từ ko phải chia, sử dụng động từ nguyên thể không có “to” như ở ví dụ nêu trên. Đối với ngôi thứ 3 số không nhiều (he, she, it), phải phân chia động từ bằng cách thêm đuôi tất cả "s/es" tùy từng trường hợp.Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm s/es sau động từ:

– Thêmsvào đằng sau hầu hết các động từ: want - wants; work - works;…

– Thêmesvào các động từ kết thúc bằngch, sh, s, ss, x, z, o:miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏyvà thêmiesvào sau những động từ kết thúc bởi một phụ âm + y:

study - studies; fly - flies; try - tries ...

MỞ RỘNG: cách phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng mang lại tất cả các từ, thuộc những từ loại khác nhau)

*Chú ý: phương pháp phát âm phụ âm cuối này phải dựa vào phiên âm quốc tế(international transcription) chứ ko dựa vào phương pháp viết (spelling).

– /s/: khi từ gồm âm cuối là/k/, /p/, /t/, /f/, /θ/

Ví dụ:likes /laɪks/;cakes /keɪks/; cats /kæts/;types /taɪps/; shops /ʃɒps/;laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/;months /mʌnθs/

– /iz/: lúc từ có âm cuối là/s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ:misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/;buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/;washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

– /z/: lúc từ gồm âm cuối là các phụâm còn lại hoặc nguyên âm:/m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ:cabs /kæbz/; beds /bedz/;needs /niːdz/; bags /bæɡz/;loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/;comes /kʌmz/;eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Sử dụng thì hiện tại đơn vào trường hợp sau

Ví dụ

Diễn tả một thói quen giỏi hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại.

Xem thêm: Nước Mắt Nàng Dâu - Bài Hát Nhạc Phim

I brush my teeth every day.(Tôi đánh răng hằng ngày).

I usually get up at 6 o"clock. (Tôi thường xuyên thức giấc vào thời gian 6h sáng).

July is always on time. (July luôn luôn luôn đúng giờ).

I usually go to lớn bed at 11 p.m. (Tôi thường đi ngủ vào tầm khoảng 11 giờ)

We go khổng lồ work every day. (Tôi đi có tác dụng mỗi ngày)

My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn luôn thức dậy sớm.)

Chân lý, sự thật hiển nhiên. (Sự vật, hiện tượng hiển nhiên trong cuộc sống không tồn tại gì đểtranh luận)

The sun sets in the west(Mặt trời lặn ở hướng tây)

The earth moves around the Sun.(Trái đất xoay quanh mặt trời)

Sự việc xảy ra vào tương lai. Giải pháp này thường áp dụng để nói về thời gian biểu, thời khóa biểu,chương trình hoặc kế hoạch, lịch trình ...

The plane takes off at 7 a.m this morning.(Máy cất cánh cất cánh cơ hội 7 giờ sáng nay.)

The train leaves at 8 a.m tomorrow. (Tàu khởi hành thời gian 8 giờ sáng mai.)

Sử dụng vào câu điều kiện loại 1

If my headache disappears, we can play tennis.(Nếu cơn nhức đầu của tớ qua đi, chúng ta có thể chơi tennis.)

What will you vì chưng if you fail your exam? (Bạn sẽ làm cái gi nếu bạn trượt kỳ thi này?)

Sử dụng vào một số cấu trúckhác trong tiếng Anh

We will waituntilhe comes.(Chúng tôi sẽ đợi mang đến đến khi anh ấy tới.)

They will go to lớn the beach only whenit is sunny. (Họ sẽ đi biển chỉ lúc trời nắng.)

*

4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: khi trong câu có các trạng từ chỉ tần suất:

➢Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

We sometimes go to lớn the beach.(Thỉnh thoảng shop chúng tôi đi biển.)I always drink lots of water.(Tôi thường tốt uống nhiều nước.)

➢Every day, every week, every month, every year, every morning …(mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm).

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, sản phẩm tuần, sản phẩm tháng, mặt hàng quý, hàng năm)

Ví dụ:

They watch TV every evening.(Họ coi truyền hình mỗi tối.)I play football weekly.(Tôi chơi đá bóng sản phẩm tuần.)

➢Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhì lần/ ba lần/ bốn lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

He goes to lớn the cinemathree timesa month.(Anh ấy đi xem phim 3 lần mỗi tháng.)I go swimming once a week. (Tôi đi bơi mỗi tuần một lần.)