CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 200

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAMChuẩn mực truy thuế kiểm toán số 200: mục tiêu tổng thể của truy thuế kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực truy thuế kiểm toán Việt Nam(Ban hành tất nhiên Thông tư số 214/2012/TT-BTCngày 06 tháng 12 năm 2012 của cục Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi áp dụng

01.

Bạn đang xem: Chuẩn mực kiểm toán số 200

chuẩn mực truy thuế kiểm toán này công cụ và phía dẫn nhiệm vụ của kiểm toán viên và doanh nghiệp truy thuế kiểm toán (sau đây call là “kiểm toán viên”) khi triển khai kiểm toán báo cáo tài chính theo chuẩn chỉnh mực truy thuế kiểm toán Việt Nam. Chuẩn chỉnh mực kiểm toán này quy định phương châm tổng thể của kiểm toán viên với doanh nghiệp kiểm toán và lí giải nội dung, phạm vi của một cuộc kiểm toán được thiết kế để truy thuế kiểm toán viên dành được các mục tiêu đó. Chuẩn chỉnh mực này cũng công cụ và giải đáp phạm vi áp dụng, kết cấu của các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, bao hàm các yêu mong về trách nhiệm của kiểm toán viên cùng doanh nghiệp kiểm toán trong tất cả các cuộc kiểm toán, nhắc cả trọng trách phải tuân thủ chuẩn mực truy thuế kiểm toán Việt Nam. Trong chuẩn mực truy thuế kiểm toán Việt Nam, “kiểm toán viên” được phát âm là “kiểm toán viên độc lập”.

02. chuẩn mực kiểm toán vn được áp dụng khi truy thuế kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và nếu như cần, cũng rất được vận dụng trong trường hòa hợp kiểm toán thông tin tài chủ yếu khác trong quá khứ. Chuẩn mực kiểm toán vn không chế độ và hướng dẫn trách nhiệm của truy thuế kiểm toán viên và công ty lớn kiểm toán đối với các sự việc liên quan tiền đã khí cụ trong văn bản pháp mức sử dụng và những quy định khác, ví dụ chào bán kinh doanh thị trường chứng khoán ra công chúng. Những nhiệm vụ quy định trong văn bạn dạng pháp luật có thể khác với pháp luật và chỉ dẫn trong chuẩn chỉnh mực kiểm toán Việt Nam, mặc dù những biện pháp và trả lời trong chuẩn chỉnh mực kiểm toán việt nam là bổ ích cho truy thuế kiểm toán viên tìm hiểu thêm nhưng truy thuế kiểm toán viên buộc phải có trọng trách trước hết là tuân thủ luật pháp và các quy định bao gồm liên quan.Kiểm toán report tài chính

03. mục đích của kiểm toán report tài chính là làm tăng mức độ tin cậy của người sử dụng đối với report tài chính, thông qua việc truy thuế kiểm toán viên đưa ra chủ kiến về bài toán liệu report tài chính có được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, cân xứng với độ lớn về lập cùng trình bày báo cáo tài thiết yếu được áp dụng hay không. Đối với đa số các kích cỡ về lập và trình bày report tài thiết yếu cho mục đích chung, truy thuế kiểm toán viên nên đưa ra ý kiến về vấn đề liệu report tài chính đạt được lập và trình diễn trung thực cùng hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu, cân xứng với cỡ về lập và trình bày báo cáo tài chính được vận dụng hay không. Một cuộc truy thuế kiểm toán được thực hiện theo chuẩn chỉnh mực kiểm toán Việt Nam, chuẩn mực và những quy định về đạo đức công việc và nghề nghiệp có liên quan sẽ giúp kiểm toán viên hình thành ý kiến kiểm toán kia (xem phía dẫn tại đoạn A1 chuẩn mực này).

04. báo cáo tài chính áp dụng để kiểm toán là report đã được Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán lập cùng với sự giám sát của Ban quản trị solo vị, đã ký tên, đóng lốt theo khí cụ của pháp luật. Chuẩn mực kiểm toán việt nam không áp đặt những trách nhiệm so với Ban người đứng đầu hoặc Ban quản trị đơn vị được truy thuế kiểm toán và bao gồm hiệu lực không tốt hơn so với luật pháp và các quy định khác bỏ ra phối nhiệm vụ của Ban chủ tịch và Ban cai quản trị. Mặc dù nhiên, một cuộc kiểm toán theo các chuẩn chỉnh mực kiểm toán vn được tiến hành với mang thiết rằng Ban giám đốc và Ban cai quản trị đơn vị chức năng được kiểm toán (trong phạm vi phù hợp) đã ưng thuận những trọng trách nhất định làm cơ sở cho việc thực hiện cuộc kiểm toán. Việc kiểm toán report tài bao gồm không làm sút nhẹ trách nhiệm của Ban người đứng đầu hoặc Ban quản ngại trị đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán (xem phía dẫn tại đoạn A2 – A11 chuẩn mực này).


05. Để truy thuế kiểm toán viên tất cả cơ sở để lấy ra chủ kiến kiểm toán, chuẩn chỉnh mực kiểm toán vn yêu cầu truy thuế kiểm toán viên phải đã đạt được sự bảo đảm hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, tất cả còn không đúng sót trọng yếu do ăn gian hoặc vì nhầm lẫn tốt không. Sự bảo đảm an toàn hợp lý là sự bảo đảm ở mức độ cao và chỉ đạt mức được khi truy thuế kiểm toán viên đã tích lũy được không thiếu bằng chứng truy thuế kiểm toán thích hợp nhằm làm giảm khủng hoảng rủi ro kiểm toán (là rủi ro khủng hoảng do truy thuế kiểm toán viên gửi ra chủ ý không cân xứng khi report tài chính còn có những không nên sót trọng yếu) cho tới một cường độ thấp có thể chấp nhận được. Mặc dù nhiên, sự đảm bảo an toàn hợp lý chưa hẳn là đảm bảo an toàn tuyệt đối, do luôn tồn tại những giảm bớt vốn tất cả của cuộc truy thuế kiểm toán làm cho phần đông bằng chứng kiểm toán mà kiểm toán viên dựa vào để lấy ra tóm lại và chủ ý kiểm toán đều mang ý nghĩa thuyết phục hơn là xác minh (xem phía dẫn ở phần A28 – A52 chuẩn mực này).

06. Khái niệm về tính chất trọng yếu ớt được kiểm toán viên sử dụng trong cả giai đoạn lập kế hoạch và tiến hành kiểm toán với trong câu hỏi đánh giá ảnh hưởng của hầu như sai sót đang phát hiện tại trong quy trình kiểm toán, của cả những không nên sót chưa được kiểm soát và điều chỉnh (nếu có) trong report tài chính (xem những quy định và lí giải của chuẩn chỉnh mực kiểm toán vn số 320 với số 450). Chú ý chung, những sai sót, bao hàm cả việc bỏ sót, được coi là trọng yếu lúc xét trơ thổ địa hay tổng hợp lại, không nên sót đó có thể gây ảnh hưởng đến đưa ra quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính. Sự xét đoán về nút trọng yếu rất cần phải xem xét trong yếu tố hoàn cảnh cụ thể, trên cơ sở truy thuế kiểm toán viên làm rõ về những tin tức tài bao gồm mà tín đồ sử dụng báo cáo tài thiết yếu quan tâm, đồ sộ hoặc bản chất của không đúng sót, hoặc phối kết hợp cả nhị yếu tố đó. Trọng trách của truy thuế kiểm toán viên là đưa ra ý kiến đối với tổng thể báo cáo tài chính, vì đó, kiểm toán viên không có trách nhiệm vạc hiện các sai sót không mang tính chất trọng yếu đối với tổng thể report tài chính.

Xem thêm: Xem Phim Những Cơn Mưa Tình Yêu Hàn Quốc Hay, Mới Nhất 2020, Những Cơn Mưa Tình Yêu

07. Nội dung chuẩn chỉnh mực kiểm toán Việt Nam bao gồm mục tiêu, yêu thương cầu, hướng dẫn áp dụng và các giải thích khác nhằm mục tiêu giúp truy thuế kiểm toán viên đã có được sự đảm bảo hợp lý. Chuẩn mực kiểm toán vn yêu cầu truy thuế kiểm toán viên phải tiến hành xét đoán trình độ chuyên môn và luôn gia hạn thái độ thiếu tín nhiệm nghề nghiệp trong suốt quy trình lập kế hoạch cũng tương tự thực hiện tại kiểm toán, trong số đó có những công việc:

(a) khẳng định và reviews rủi ro có sai sót hiểm yếu do ăn gian hoặc nhầm lẫn, dựa trên sự gọi biết về đơn vị được truy thuế kiểm toán và môi trường của đơn vị, kể cả điều hành và kiểm soát nội cỗ của đối chọi vị;(b) Thu thập đầy đủ bằng bệnh kiểm toán tương thích về bài toán liệu các sai sót trọng yếu bao gồm tồn tại tốt không, thông qua việc xây đắp và tiến hành các biện pháp xử lý cân xứng đối với rủi ro khủng hoảng đã tấn công giá;(c) Hình thành chủ kiến kiểm toán về report tài chính dựa trên tóm lại về các vật chứng kiểm toán đã tích lũy được.

08. Dạng ý kiến mà kiểm toán viên gửi ra nhờ vào vào kích thước về lập với trình bày báo cáo tài chính được áp dụng và phụ thuộc vào điều khoản và các quy định có tương quan (xem hướng dẫn ở phần A12 – A13 chuẩn chỉnh mực này).

09. Theo cơ chế của chuẩn mực kiểm toán việt nam hoặc luật pháp và những quy định khác bao gồm liên quan, kiểm toán viên cũng có thể có nhiệm vụ trao đổi thông tin và báo cáo về một trong những vấn đề phát sinh từ cuộc kiểm toán với bạn sử dụng báo cáo tài chính, Ban Giám đốc, Ban quản trị hoặc các đối tượng người dùng khác ngoài đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán (xem chuẩn chỉnh mực kiểm toán vn số 260 và đoạn 43 chuẩn mực kiểm toán việt nam số 240).

10. kiểm toán viên và doanh nghiệp truy thuế kiểm toán phải tuân hành các cách thức và hướng dẫn của chuẩn chỉnh mực này trong quá trình thực hiện kiểm toán và hỗ trợ dịch vụ liên quan khác.Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) và những bên sử dụng hiệu quả kiểm toán phải có những hiểu biết quan trọng về các quy định và lý giải của chuẩn mực này nhằm phối hợp các bước với kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và xử lý những mối quan lại hệ liên quan đến những thông tin đã có được kiểm toán.Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và công ty lớn kiểm toán

11. phương châm tổng thể của truy thuế kiểm toán viên cùng doanh nghiệp kiểm toán khi tiến hành một cuộc kiểm toán báo cáo tài thiết yếu là:

(a) Đạt được sự bảo đảm hợp lý rằng liệu report tài chính, xét trên góc nhìn tổng thể, gồm còn không nên sót hiểm yếu do ăn lận hoặc nhầm lẫn giỏi không, từ kia giúp truy thuế kiểm toán viên gửi ra ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính đã đạt được lập phù hợp với cỡ về lập với trình bày report tài thiết yếu được áp dụng, trên các khía cạnh trọng yếu hay không;(b) Lập report kiểm toán về báo cáo tài chính và trao đổi tin tức theo luật pháp của chuẩn mực truy thuế kiểm toán Việt Nam, cân xứng với những phát hiện nay của kiểm toán viên.

12. vào trường phù hợp không thể có được sự bảo đảm hợp lý và chủ kiến kiểm toán dạng quanh đó là chưa đủ để đưa tin cho tín đồ sử dụng report tài bao gồm dự loài kiến thì chuẩn mực kiểm toán vn yêu cầu kiểm toán viên phải lắc đầu đưa ra chủ ý hoặc rút khỏi cuộc kiểm toán theo điều khoản và các quy định tất cả liên quan.

NỘI DUNG CHUẨN MỰC

(*) Click vào icon để có thể xem cụ thể và download

STTTênNội dungXem & Download
1Chuẩn mực 200Mục tiêu toàn diện của kiểm toán viên với doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
*