Chiều Thứ Bảy Mưa Rơi

Anh hứa hẹn em cuối tuầnChờ anh vị trí cuối phốBiết anh đam mê màu trờiEm đã bồi hồi chọn màu sắc áo xanhChiều trang bị bảy tín đồ điSao nhẵn anh chẳng thấyRồi nhẹ đôi gót hàiChiều nghiêng nhẵn dàiÁo em dần phaiSáng công ty nhật trời trongNhưng trong thâm tâm dâng sóngChẳng thấy láng anh sangNên đồ vật hai thu tànNên thứ cha thu vàngMùa đông thứ tư sangQua thứ năm nhẹn ngàoGiận anh tối thứ sáuQuyết, em quyết dặn lòngKhông nói nửa lời, dù cho là ghét anhChiều sản phẩm công nghệ bảy mưa rơiAi bảo anh lại tớiAi bảo anh xin lỗiAi bảo anh nhiều lờiCho đôi mắt em lệ rơi

Bạn đang xem: Chiều thứ bảy mưa rơi


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Muốn Đánh Số Trang Trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, Cách Đánh Số Trang Trong Word 2007

Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.