Căn bậc 2 của 2

Căn bậc nhị số học Căn bậc nhì của một vài a không âm là số x làm thế nào cho x^2 = a. Số dương a tất cả đúng nhị căn bậc nhị là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là √a và số âm kí hiệu là -√a. Số 0 gồm đúng 1 căn bậc nhì là chủ yếu số 0, ta viết √0 = 0.

Bạn đang xem: Căn bậc 2 của 2


Căn bậc nhì số học

Số dương a gồm đúng hai căn bậc nhì là: $sqrt a $ và $-sqrt a $

Với số dương $a$, số $sqrt a $ được call là căn bậc hai số học của $a$.

Xem thêm: Bee Bee Thế Giới Trẻ Thơ Bee Bee Bee Thế Giới Trẻ Thơ, Thế Giới Trẻ Thơ Bee Bee

Số $0$ cũng được gọi là căn bậc nhì số học tập của $0$.+) $sqrt a = x Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x^2 = aendarray ight.$

+) so sánh hai căn bậc hai số học:

Với hai số $a,b$ không âm ta bao gồm $a 2. So sánh các căn bậc hai số học 

ĐỊNH LÍ:

Với hai số (a;b) ko âm ta tất cả (a 7) suy ra (sqrt 9 > sqrt 7 ) hay (3 > sqrt 7 )


Dạng 2: Tính quý giá của biểu thức chứa căn bậc hai

Phương pháp:

Sử dụng hằng đẳng thức $sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarrayl,,,,A,,,,, mkhi,,,A ge 0\ - A,,,,,, mkhi,,,A Ta chăm chú một số phép biến hóa tương đương tương quan đến căn thức bậc nhị sau đây:

(sqrt A = B Leftrightarrow left{ eginarraylB ge 0\A = B^2endarray ight.) ; (sqrt A^2 = B Leftrightarrow left| A ight| = B)

(sqrt A = sqrt B Leftrightarrow left{ eginarraylA ge 0left( B ge 0 ight)\A = Bendarray ight.) ; (sqrt A^2 = sqrt B^2 Leftrightarrow left| A ight| = left| B ight| Leftrightarrow A = pm B)

*
*
Bình luận
*
chia sẻBài tiếp sau
**
*
× Báo lỗi
gửi Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế


*
*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép leopoldomoreira.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.