Cái gì adam có 2 mà eva chỉ có 1?

Hãy kiếm tìm thử xem cái gì mà Adam có đến 2 trong khi Eva chỉ tất cả 1?>

*
đồ vật gi Adam bao gồm 2 mà Eva chỉ có 1?

xem đáp án" href="http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/cai-gi-adam-co-2-ma-eva-chi-co-1-3345395-p2.html">> xem đáp án

*

phụ huynh có sáu fan con trai, mỗi người đàn ông có một em gái. Hỏi mái ấm gia đình đó tất cả bao nhiêu người?

xem đáp án" href="http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/cai-gi-adam-co-2-ma-eva-chi-co-1-3345395-p3.html">> xem đáp án

*

Số 30 phân chia 1/2, và cộng thêm 10, bởi bao nhiêu?

coi kết quả" href="http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/cai-gi-adam-co-2-ma-eva-chi-co-1-3345395-p4.html">> coi kết quả

*

nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày đông giá rét giá rét, bạn bước vào căn phòng bao gồm một cây đèn, một phòng bếp dầu và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?

coi đáp án" href="http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/cai-gi-adam-co-2-ma-eva-chi-co-1-3345395-p5.html">> coi đáp án

*

có 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 bé vịt, 2 con vịt đi thân 2 nhỏ vịt. Hỏi tất cả mấy con vịt?

coi đáp án" href="http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/cai-gi-adam-co-2-ma-eva-chi-co-1-3345395-p6.html">> coi đáp án