Cách Tính Phép Chia Có Dư

Hôm nay, leopoldomoreira.com sẽ chia sẻ các kỹ năng về phép phân tách hết cùng phép chia gồm dư để các bậc phụ huynh và các bé nhỏ tham khảo.Trong lịch trình học lớp 3, phép phân tách hết với phép chia có dư là một bài học vô cùng quan trọng. Bởi vì vậy, leopoldomoreira.com sẽ share các kiến thức và kỹ năng về bài học này.

Bạn đang xem: Cách tính phép chia có dư

1. Phép phân chia hết

1.1. Phép phân tách hết là gì?

Phép phân tách hết là phép chia gồm số dư bằng 0

Ví dụ 1:

*

Giải thích:

8 : 2 = 4; viết 4; 4 x 2 = 8; 8 - 8 = 0

Hạ 6; 6 : 2 = 3; viết 3; 3 x 2 = 6; 6 - 6 = 0

Ta nói: 86 : 2 là phép chia hết bao gồm thương là 43

Ví dụ 2:

*

Giải thích:

4: 3 được 1; viết 1; 1 x 3 = 3; 4 - 3 = 1

Hạ 2; 12 : 3 = 4; viết 4; 4 x 3 = 12; 12 - 12 = 0

Ta nói 42 : 3 là phép phân tách hết bao gồm thương là 14.

1.2. Ví dụ trực quan về phép phân chia hết

*

2. Phép chia bao gồm dư

2.1. Nhận biết phép chia có dư

Phép chia bao gồm dư là phép chia có 0

Ví dụ:

Phép phân chia 19 : 6 là phép chia gồm dư nếu tất cả 0

*

Ta nói: 19 : 6là phép chia gồm dư, bao gồm thương là 3, số dư là 1.

2.2. Lấy ví dụ như trực quan lại về phép chia tất cả dư

*

2.3. Riêng biệt phép chia hết cùng phép chia hết cùng phép chia tất cả dư

*

3.

Xem thêm:

Bài tập áp dụng phép chia hết cùng phép chia bao gồm dư

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 96 : 3

b) 52 : 4

c) 63 : 5

d) 75 : 6

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a) 123 - 72 : 6

b) 200 + 95 : 5

c) 143 - 104 : 4

d) 96 : 6 + 98 : 7

Bài 3: Tìm y

a) y x 4 = 156

b) y x 5 = 130

c) y x 3 = 87

d) y x 7 = 245

Bài 4: Mẹ tất cả 96kg gạo phải chia vào 4 bao. Hỏi mỗi bao gạo nặng bao nhiêu kg?

Bài 5: Bà phân chia đều một trong những ngô vào 4 thùng, từng thùng 16kg ngô. Sau khi chia bà còn thừa 3kg ngô. Hỏi, ban đầu số ngô của bà là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1:

*

*

*

*

Bài 2:

a) 123 - 72 : 6

= 123 - 12

= 111

b) 200 + 95 : 5

= 200 + 19

= 219

c) 143 - 104 : 4

= 143 - 26

= 117

d) 96 : 6 + 98 : 7

= 16 + 14

= 30

Bài 3:

a)

y x 4 = 156

y = 156 : 4

y = 39

b)

y x 5 = 130

y = 130 : 5

y = 26

c)

y x 3 = 87

y = 87 : 3

y = 29

d)

y x 7 = 245

y = 245 : 7

y = 35

Bài 4:

Mỗi bao gạo nặng số kg là:

96 : 4 = 24 (kg)

Đáp số: 24kg

Bài 5:

Tổng số ngô bà đã chia vào 4 thùng là:

16 x 4 = 64 (kg)

Số ngô lúc đầu bà tất cả là:

64 + 3 = 67 (kg)

Đáp số: 67kg

4. Bài xích tập thực hành phép phân tách hết và phép chia bao gồm dư

4.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 34 : 4

b) 64 : 5

c) 132 : 6

d) 241 : 8

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a) 120 : 6 + 150 : 3

b) 22 x 3 + 135 : 5

c) 300 - 270 : 6

d) 225 : 5 + 360

Bài 3: Tìm y

a) y x 5 = 115

b) y x 3 = 48

c) y x 2 = 232

d) y x 9 = 504

Bài 4: Người ta chia rất nhiều 280 lít xăng vào 8 thùng, hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít xăng?

Bài 5: Một sợi dây khá dài 360cm, An cắt phần lớn thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài từng nào cm?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 34 : 4 được 8 dư 2

b) 64 : 5 được 12 dư 4

c) 132 : 6 = 22

d) 241 : 8 được 30 dư 1

Bài 2:

a) 70

b) 93

c) 255

d) 405

Bài 3:

a) y = 23

b) y = 16

c) y = 116

d) y = 56

Bài 4: 35 lít xăng

Bài 5: 60cm

Để giúp bé học tốt phép phân chia hết và phép chia bao gồm dư, ngoài việc luyện bài tập, các bậc phụ huynh rất có thể tham khảo các bài giảng độc đáo tại leopoldomoreira.com nhé!