CÁC ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

A. Kiến thức và kỹ năng cần nhớ

1. Bảng đơn vị đo độ dài

a)Các đơn vị chức năng đo độ lâu năm từ bự đến bé:km, hm, dam, m, dm, cm, mm

b)Hai đơn vị đo độ dài liền nhau :

- Đơn vị to gấp 10 lần đơn vị bé.

Bạn đang xem: Các đơn vị đo diện tích

- Đơn vị bé bỏng bằng 1/10đơn vị lớn.

2. Bảng đơn vị đo khối lượng

a)Các đơn vị chức năng đo khối lượng từ bé bỏng đến lớn:g, dag, hg, kg, yến, tạ, tấn

b)Hai đơn vị chức năng đo trọng lượng liền nhau :

- Đơn vị khủng gấp 10 lần đơn vị bé

- Đơn vị bé xíu bằng 1/10đơn vị lớn

3. Đề-ca-mét vuông

Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh nhiều năm 1dam.

4. Héc-tô-mét vuông

Héc-tô-mét vuông là diện tích s của hình vuông vắn có cạnh lâu năm 1hm.

5. Mi-li-mét vuông

Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông vắn có cạnh lâu năm 1mm.

6. Bảng đơn vị đo diện tích

*

B. Ví dụ

Ví dụ 1:Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

a) 12km = ... M

b) 214m = ... Dm

c) 27dm = ... Mm

Giải:

a) 12km = 12000m

b) 214m = 2140dm

c) 27dm = 2700mm

Ví dụ 2: Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 15 tạ = ... Kg

b) 24 tấn = ... Kg

c) 7kg = ... G

Giải:

a) 15 tạ = 1500kg

b) 24 tấn = 24 000kg

c) 7kg = 7000g

Ví dụ 3: Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) 14dam(^2)= ... M(^2)

b) 7hm(^2)= ... Dam(^2)

c) 3cm(^2)= ... Mm(^2)

Giải:

a) 14dam(^2)= 1400m(^2)

b) 7hm(^2)= 700dam(^2)

c) 3cm(^2)= 300mm(^2)

Ví dụ 4: Một xe cài đặt chở 30 bao gạo tẻ với 40 bao gạo nếp. Mỗi bao gạo tẻ cân nặng 40kg, mỗi bao gạo nếp cân nặng 20kg. Hỏi xe đó chở bao nhiêu tấn gạo?

Giải:

Lượng gạo tẻ là: 40 x 30 = 1200 (kg)

Lượng gạo nếp là: đôi mươi x 40 = 800 (kg)

Lượng gạo tẻ cùng gạo nếp là: 1200 + 800 = 2000 (kg) = 2 (tấn)

Ví dụ 5: bạn ta dán tức thì nhau 500 con tem hình chữ nhật lên một tấm bìa hình vuông vắn cạnh lâu năm 1m, biết mỗi nhỏ tem bao gồm chiều dài 3cm, chiều rộng lớn 22mm. Hỏi diện tích phần bìa ko dán tem là từng nào xăng-ti-mét vuông?

Giải:

22mm = 2,2cm

Diện tích tấm bìa hình vuông là: 1 x 1 = 1 (m(^2)) = 10 000 (cm(^2))

Diện tích mỗi nhỏ tem là: 3 x 2,2 = 6,6 (cm(^2))

Diện tích 500 con tem là: 6,6 x 500 = 3300 (cm(^2))

Diện tích phần bìa ko dán tem là: 10 000 - 3300 = 6700 (cm(^2))

C. Bài tập tự luyện

Bài 1:Viết số hoặc phân số phù hợp vào nơi chấm:

a) 1mm = ... M

b) 1cm = ... Dm

c) 1dam = ... Km

Bài 2:Viết số hoặc phân số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 1kg = ... Tạ

b) 1g = ... Kg

c) 1 tạ = ... Tấn

Bài 3:Viết số hoặc phân số tương thích vào khu vực chấm:

a) 450hm(^2)= ... Km(^2)... Hm(^2)

b) 6240m(^2)= ... Dam(^2)... M(^2)

c) 3750mm(^2)= ... Cm(^2)... Mm(^2)

Bài 4: Viết những số đo dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông:

a) 3km(^2)3hm(^2)= ...

b) 16km(^2)267m(^2)= ...

Bài 5: một nhóm công nhân trong bố ngày sửa được 2km đường. Ngày đầu tiên đội sửa được 620m đường, ngày lắp thêm hai sửa được số mét đường gấp hai ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ ba đội công nhân đó sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:

- Đơn vị phệ gấp ... đơn vị chức năng bé.

Xem thêm:

- Đơn vị nhỏ nhắn bằng ... đơn vị lớn.

b) Hai đơn vị chức năng đo khối lượng liền nhau:

- Đơn vị mập gấp ... đơn vị bé.

- Đơn vị bé bỏng bằng ... đơn vị lớn.

c) Hai đơn vị đo diện tích liền nhau:

- Đơn vị bự gấp ... đơn vị bé.

- Đơn vị bé nhỏ bằng ... đơn vị lớn.

Bài 7: trong một ku người dân mới, fan ta cần sử dụng một nửa diện tích s đất để triển khai đường đi và những công trình công cộng, nửa diện tích đất sót lại được chia số đông thành 2000 mảnh hình chữ nhật, mỗi mảnh gồm chiều rộng lớn 10m, chiều lâu năm 25m để xây nhà ở ở. Hỏi diện tích s khu người dân đó là từng nào ki-lô-mét vuông?

Bài 8: Một xe cộ chở 12 tạ gạo tẻ với 80 yến gạo nếp. Tính khối lượng gạo xe đó chở được.

Bài 9: Một bạn đi xe vật dụng từ A qua C đến B. Đoạn đường AC ngắn lại đoạn mặt đường CB là 13km 500m. Tính quãng con đường AB, biết đoạn đường AC bằng(dfrac25)đoạn mặt đường CB.

Bài 10: siêu thị có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 1 trong những tạ 50kg. Sau khi bán đi 25kg gạo mỗi nhiều loại thì còn sót lại lượng gạo nếp bằng(dfrac25)lượng gạo tẻ. Hỏi ban sơ cửa hàng gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo từng loại?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 5 vào mục Học Tốt Toán Hàng Tuần bên trên leopoldomoreira.com để hiểu bài tốt hơn.