CÁC CÔNG THỨC TOÁN HỌC CẤP 2

TRUNG TÂM HỌC TOÁN leopoldomoreira.com Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạng

Bạn đang xem: Các công thức toán học cấp 2
Xem thêm: Những Game Hỗ Trợ Tay Cầm Trên Android Hỗ Trợ Gamepad? Những Game Hỗ Trợ Tay Cầm Trên AndroidChương trình
Môn toán cấp 2
Lý thuyết toán 6
Lý thuyết toán 7
Lý thuyết toán 8
Lý thuyết toán 9
Công thức số học tập 6
Công thức hình học 6
Công thức đại số 7
Công thức hình học 7
Công thức đại số 8
Công thức hình học tập 8
Công thức đại số chín
Công thức hình học tập 9
*
Công thức toán học cấp cho 2
Bài tập
Môn toán cấp 3
Toán chuyên đề

Phần công thức toán học cấp cho 2

*

Về số học và đại số: 1/ nỗ lực vững các tập thích hợp số 2/ Ghi lưu giữ hằng đẳng thức kỷ niệm

*

3/ nắm vững về phương trình và bất phương trình 1 ẩn gồm: phương trình bậc nhất, phương trình bậc 2, bất phương trình bậc nhất, bất phương trình bậc 2 4/ nắm vững hệ 2 phương trình 2 ẩn hàng đầu 5/ nắm rõ giải bài toán cực trị, chứng tỏ bất đẳng thức 6/ nắm rõ cách giải phương trình vô tỉ

Về hình học: 1/ Tam giác bởi nhau, tam giác đồng dạng. Những đường đồng qui vào tam giác

*

*

*

2/ Hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỉ con số giác những góc nhọn 3/ công thức tính diện tích các hình tứ giác

*

4/ phương pháp tính diện tích xung quanh và tính thể tích những hình khối: hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều, hình trụ, hình nón, hình cầu

*