CÁC BÀI TẬP VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN

Đối với những người học tiếng Anh, chắc các bạn cũng không hề quá không quen với các loại câu điều kiện xuất hiện trong bài xích tập, đề thi với nhiều cấp độ khác nhau. Thuật ngữ “câu điều kiện” thường xuyên được thực hiện để ám chỉ các câu phức chứa những mệnh đề quan hệ nam nữ chỉ điều kiện tùy ở trong vào ngữ cảnh sẽ được sử dụng sao cho đúng.


*
Tổng đúng theo câu điều kiện nâng cao – bài xích tập đáp án đưa ra tiết

Trong nội dung bài viết ngày hôm nay, công ty chúng tôi sẽ cung cấp cho mình những kiến thức về câu đk nâng cao và phần đông bài tập câu điều kiên nâng cao có đáp án bỏ ra tiết. Gồm thể chúng ta chưa hoặc đang từng chạm mặt qua mà không biết kỹ bản chất của nó thì nên cùng tìm hiểu bài nhé.


Nội dung chính

2 2. Đảo ngữ của câu điều kiện3 3. Câu điều kiện hỗn hợp4 4. Tổng hợp biến thể cụm động từ trong câu điều kiện5 5. Bài tập với đáp án

1. Câu đk Unless

Cách dùng: vào câu điều kiện, Unless được sử dụng như là từ sửa chữa thay thế cho mệnh đề If…not và bọn chúng đều tức là nếu không/trừ khi Nhưng bạn cần lưu ý rằng Unless sẽ nên làm được sử dụng khi văn cảnh đề cập cho một sự vật, vụ việc mà có thể xảy cho trong tương lai, tức câu đk loại 1. Còn lại câu điều kiện loại 2 với 3 thì hi hữu khi xuất hiện Unless. Theo như OxfordCambridge Dictionary, họ khuyến khích dùng Unless trong câu điều kiện loại 1 ở các kỳ thi tiếng Anh như IELTS giỏi TOEIC nhằm đúng theo tiêu chuẩn chỉnh học thuật.

Ví dụ 1: you will not pass the next exam if you bởi not study hard. => Unless you study hard, you will not pass the next exam. Ví dụ như 2: Nothing will work if you vày not do. => Nothing will work unless you do.

Bạn đang xem: Các bài tập về câu điều kiện

2. Đảo ngữ của câu điều kiện


*
Đảo ngữ của câu điều kiện

Trong giờ Anh, thì bài toán áp dụng hình thức đảo ngữ sẽ khiến bạn nâng cấp trình độ của bản thân cũng như dễ dàng có điểm trên cao hơn trong những bài thi. Tiếp sau đây là hiệ tượng đảo ngữ của câu đk loại 1, 2 cùng 3:

2.1. Đảo ngữ câu đk loại 1

Câu điều kiện loại 1 miêu tả một sự vật, vụ việc hay tình huống rất có thể xảy ra vào thực tế, tương lai.

Cấu trúc câu điều kiện loại 1:

If + S1 + V(present simple), S2 + will/may/might/should/can + V (infinitive)

Ta có cấu trúc đảo ngữ của câu điều kiện loại 1 bên dưới đây:

Should + S1 + (not) + V (present simple), S2 + will/may/might/should/can + V (infinitive)Ví dụ 1: If she has square time, she will help you to vì your homework. => Should she has square time, she will help you to vị your homework. Ví dụ như 2: If you do not love her, please leave her alone. => Should you not love her, please leave her alone.

2.2. Đảo ngữ câu đk loại 2

Câu đk loại nhị được áp dụng để mô tả một đưa thiết trái với thực tế ở hiện tại tại.

Cấu trúc câu đk loại 2:If + S1 + V (past subjunctive), S2 + would/might/should/could + V (infinitive)

Ta có cấu trúc đảo ngữ của câu đk loại 2 sau đây:

Were + (not) + S1 + O or to lớn V (infinitive), S2 + would/might/should/could + V (infinitive)Ví dụ 1: If I were you, I would vì chưng it. => Were I you, I would vày it.Ví dụ 2: If I carefully listened lớn him, I could understand him fast.=> Were I lớn carefully listen to him, I could understand him fast.

2.3. Đảo ngữ câu điều kiện loại 3

Câu đk loại bố được thực hiện để miêu tả một giả thiết trái với thực tế ở thừa khứ.

Cấu trúc câu điều kiện loại 3:

If + S1 + V (past perfect), S2 + would/should/might/could + have + V3 (past participle).

Suy ra, cấu tạo đảo ngữ của câu điều kiện loại 3 như sau:

Had + S1 + V3 (past participle), S2 + would/should/might/could + have + V3 (past participle)Ví dụ 1: If I had been you yesterday, I would have done it. => Had I been you yesterday, I would have done itVí dụ 2: If they had studied hard, they could have passed the exam. => Had they studied hard, they could have passed the exam.

3. Câu điều kiện hỗn hợp

3.1. Câu điều kiện hỗn thích hợp 1

Câu đk hỗn hòa hợp 1 diễn đạt một hành vi giả thiết trái ngược với vượt khứ nhưng mà lại có tác dụng hoàn toàn khác hoàn toàn với hiện tại:

Cấu trúc: If + S1 + had + V3 (past participle), S2 + would/could/might/should + V (infinitive)

Ví dụ: If she had practiced harder, she would be a famous singer.

3.2. Câu đk hỗn hợp 2

Câu đk hỗn thích hợp hai miêu tả một hành động giả thiết trái ngược với bây giờ nhưng lại có hiệu quả hoàn toàn khác biệt với vượt khứ.

Cấu trúc: If + S1 + V ( past subjunctive), S2 + would/could/might/should + have + V3 (past participle)

Ví dụ : If I were my sister, I would have saved enough money lớn buy a ticket of BTS’ concert

Hi vọng Tổng đúng theo câu đk nâng cao sẽ giúp bạn học tập giỏi hơn!

4. Tổng hợp biến thể nhiều động từ vào câu điều kiện

*
Tổng hợp vươn lên là thể cụm động từ trong câu điều kiện

4.1. Mệnh đề chính

4.1.1 các loại 1:

Diễn tả hậu quả đương nhiên xảy ra của điều kiện mang ý nghĩa quy luật pháp hay thói lệ:If + S + V (present simple), Clause (present simple)

Ví dụ: If you drink poison for rats, you die immediately.

Sự việc có chức năng xảy ra về sau đồng thời nhấn mạnh trạng thái của sự việc vật, vấn đề đang ra mắt hoặc vẫn hoàn thành:If + S + V (present simple), Clause (future continuous/future perfect.)

Ex: If we fly from Ho đưa ra Minh lớn Hue today, we shall be visiting Hue tomorrow.

Câu mệnh lệnh: If + S + V (present simple), (do not) V-inf.

Ví dụ: If you are sleepy, go lớn bed.

Nhấn táo tợn sự chắc hẳn rằng xảy ra của một sự việc, hành động:If + S + V (present simple), S+ may/might + V-inf.

Ví dụ: If the storm gets stronger, the flight may/might be canceled.

Thể hiện sự đồng thuận, được phép, gợi ý:If + S + V (present simple), S + may/can + V-inf.

Ví dụ: If you stop complaining, we can hang out.

Câu gợi ý, lời ý kiến đề xuất hoặc yêu ước và để ý đến hành động

If + S + V (present simple), S + would like to/must/have to/should… + V (infinitive)

Ví dụ: If you bởi vì not go khổng lồ the thể hình today, I would like to play with you.4.1.2 loại 2:

If + S + V2 (past simple), S + would be + V-ing.

Ví dụ: If I were on holiday with him, I would/might be touring Italy now.

If + past simple, … would/should/could/might/had to/ought to + be V-ing.

Ví dụ: If we left Hanoi for Hue this morning, we would be staying in Hue tomorrow.

Xem thêm: Đóng Bảo Hiểm Xã Hội 1 Năm Được Bao Nhiêu Tiền Bhxh Một Lần, Cách Tính Bảo Hiểm Xã Hội 1 Lần Mới Nhất 2021

If + past simple, past simple. (việc sẽ xảy ra)

Ví dụ: If the player didn’t pass the ball, they lost solidarity.4.1.3 nhiều loại 3

If + S + had + V3 ( past participle), S + could/might + present perfect.

Ví dụ: If he had saved her sooner, she could have been alive.

If + S + had + V3 ( past participle), S+ would + V-inf.

Ví dụ: If she had followedmy advice, she would be richer now.

If + S + had + V3 (past participle), Clause (present perfect continuous).

Ví dụ: If he had left Hue for Saigon on Tuesday, you would have been going shopping in Ben Thanh market on Wednesday.

4.2. Mệnh đề phụ

Loại 1

Xảy ra tức thì tại thời điểm hiện tại lúc nói, dịp viết :If + S + is/am/are + V-ing, Clause (simple future)

Ví dụ: If he is playing đoạn phim games, I won’t talk lớn him.

Không xác minh rõ thời gian của câu đk mà triệu tập tính dứt của sự việc:If + S + have/has + V3, Clause (simple future)

Ví dụ: If you have fulfilled your houseworks, I will play with you.

Lời đề nghị, gợi ý, thổ lộ ý kiến mang ý nghĩa lịch sự:If + can/may/must/have to/should/be going to lớn + V (infinitive), Clause (simple future)

Ví dụ: If you should meet her next days, please tell her to contact me immediately.

Lời gợi ý đi kèm với sự chú trọng về điều kiện:If + would like to + V-inf, S + will/can/must/nothing + V (infinitive).

Ví dụ: If you would like to go to lớn the coffee shop today, I can go with you.Loại 2

If + S + was/were + V-ing, S + would/could + V (infinitive)

Ví dụ: If we were studying Japanese in nhật bản now, we could speak Japanese better.

If + S + had + V3 (past participle), S + would/could + V (infinitive)

Ví dụ: If you had caught the opportunity, you would be a famous actor now.

Loại 3

“if” được thực hiện như một liên nối để bắt đầu một mệnh đề phụ trạng ngữ thời gian chỉ điều kiện. Trong trường hòa hợp này “if = when”. Vậy liệu rằng “if” và “when” bao gồm gì biệt lập hay không?

If + S + had + been + V-ing, S+ would + have + V3(past participle)

Ví dụ: If you hadn’t been playing video clip games the whole month, you could have finished your project on time.

IF: biểu thị một điều không có thể sẽ có công dụng xảy ra trong tương lai.

Ví dụ: I will go to lớn book store today. If I go, I’ll buy you a cake.

When: miêu tả một hành vi hay việc gì đó chắc chắn rằng xảy ra.

Ví dụ: I am going lớn go cinema today. When I go to the cinema, I’ll buy you a ticket.