NHƯ GIẤC CHIÊM BAO

Anh ơi còn đều gì kế bên một đời chia tay Cuộc tình vừa ra đi Bằng trái tim sầu úa bởi ngày tháng bi quan tênh Đêm đêm ôm đáng nhớ Trong giọt sầu lênh đênh cuộc đời có là bao Từ khi ta phi vào Tình vẫn lắm khổ cực Tình như trận mưa rào bản thân vẫn mang đến tìm nhau Tình chưa vui đang vội ... Bỏ nhau Còn đầy đủ gì? Tình mười năm yêu kia Lệ biệt ly, rã nát người đi Lời trùng dương, tối đêm vỗ về trong muộn thề ...từng cánh bay đi Còn phần đa ngày, mặn nồng ân ái bạn vội quên hay nỗ lực vùi chôn kỷ niệm xưa, câu ca êm ả Biết người còn ghi thắp trong tim hiện thời mình đã cách nhau chừng Thương anh nước mắt tuôn trào Mười năm yêu kia ... Như cơn mưa rào, Như giấc nằm mê

Bạn đang xem: Như giấc chiêm bao


Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.